Δείτε live τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλίμου
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πρόσκληση Μελών σε ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Προσκαλείσθε στην 26η δημόσια ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος)
– Αίθουσα Βασίλη Κατσή, την Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 20:30 σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Αλίμου έτους 2020.
2ο ΘΕΜΑ Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Δήμου Αλίμου έτους 2020.

Πρόσκληση Μελών σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου
Προσκαλείσθε στην 24η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή, τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 20:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ Αποδοχή και κατανομή ποσών από τους Κ.Α.Π. Οκτωβρίου 2019.
2ο ΘΕΜΑ 13η
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019. (απόφ. Ε.Ε.)
3ο ΘΕΜΑ Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλίμου για το έτος 2020 (Απόφαση Ε.Ε.).
4ο ΘΕΜΑ 16η
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2019. (Απόφαση Ο.Ε.)
5ο
ΘΕΜΑ Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας, φωτισμού και δημοτικού φόρου για το έτος 2020
(απόφαση Ο.Ε.).
6ο ΘΕΜΑ Επικαιροποίηση των υπ’ αριθμ. 322/2014 και 166/2018 αποφάσεων του Δ.Σ.
7ο
ΘΕΜΑ Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση
Πεζοδρομίων».
8ο
ΘΕΜΑ Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επανακατασκευή
παρκέ στο Κλειστό Γυμναστήριο».
9ο ΘΕΜΑ Έγκριση παράτασης λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.
10ο ΘΕΜΑ Σύσταση Μητρώου Εθελοντών Δήμου Αλίμου.
11ο ΘΕΜΑ Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
12ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών στο συντονιστικό τοπικό όργανο πολιτικής προστασίας (άρθρο 13 παρ. 3 Ν.
3013/2002).
13ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών Επιτροπής εκτίμησης για την εκποίηση ακινήτων του α. 186 ν. 3463/06.
14ο ΘΕΜΑ Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός της αμοιβής του σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 211/2019
απόφασης Ο.Ε. (εκδίκαση της με Α.Κ. 1020/2015 ανακοπής του Δήμου Αλίμου).
15ο ΘΕΜΑ
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του ως εκπροσώπου του Δήμου α) στην
Επιτροπή για τα Πρωτοβάθμια Συμβούλια επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και
παρεμφερών επιχειρήσεων, β) στην Επιτροπή για τα Δευτεροβάθμια Συμβούλια επιθεώρησης
Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων για τα έτη 2019-2020.
16ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου Παιδότοπων για τα έτη 2019-2020.
17ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών στην επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυάγιων ή
πλοίων ετών 2019-2020.
18ο ΘΕΜΑ
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή χαρακτηρισμού
χώρων Αιγιαλού και Παραλίας ως πολυσύχναστων και ρύθμισης θαλάσσιων μέσων αναψυχής
ετών 2019-2020.
19ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών στην επιτροπή εκκαθάρισης παλαιών αρχείων του δήμου ετών 2019-2020.
20ο ΘΕΜΑ
Ορισμός μελών στην επιτροπή έλεγχου στοιχείων για την απόδοση των τελών διαμονής
παρεπιδημούνταν & επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατόριων κ.λπ.
ετών 2019-2020.
21ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφόρων και αμφισβητήσεων ετών
2019-2020.
22ο ΘΕΜΑ Ανανέωση και χορήγηση αδειών αποκλειστικής θέσης στάθμευσης.
23ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη μιας (1) κουκουναριάς επί της οδού Σκανδείας 50.
24ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός (1) πεύκου επί των οδών Μεγίστης και Νίκης.
25ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός (1) πεύκου επί της οδού Πολυνείκους 23.
26ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός (1) ευκαλύπτου στην Λ. Καλαμακίου 106.
27ο ΘΕΜΑ Κοπή ξερών δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.