Και η Γλυφάδα είπε αντίο στον «φορέα – έκτρωμα» για το Ελληνικό – Κοινή φωνή με τον Άλιμο (VIDEO)
Το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας, ψήφισε κατά πλειοψηφία την αποχώρηση από τον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων χώρων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά και τη δημιουργία του «Συνδέσμου Δήμων Μητροπολιτικού Πόλου», με τον δήμο Αλίμου, με σκοπό την ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση όλων των σοβαρών ζητημάτων που προκύπτουν από τη διαδικασία ανάπλασης και ανάδειξης του πρώην αεροδρομίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής του παραλιακού μετώπου της νότιας Αθήνας.

Στόχος της συνεργασίας αυτής, είναι η διαρκής αναβάθμιση και τουριστική ανάδειξη της περιοχής και η δημιουργία έργων υποδομών των Δήμων με πόρους από το ΕΣΠΑ, για την προσέλκυση επισκεπτών και την οικονομική ανάπτυξη.

Ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, τόνισε ότι οι δυο δήμοι εκφράζουν το 75% των πολιτών της περιοχής και ότι το “οικόπεδο” στο οποίο θα δημιουργηθεί το καζίνο και τα ξενοδοχεία, ανήκει σε ποσοστό 70%, στη Γλυφάδα.

“Εμείς δεν έχουμε σκοπό να τρωγόμαστε μεταξύ μας σαν τα κοκόρια, αλλά αλληλέγγυοι και ενωμένοι θέλουμε να αναπτύξουμε πρωτοβουλία για τη δίκαιη κατανομή. Πρέπει να έχουμε λόγο στην υπογειοποίηση της παραλιακής, όποτε γίνει. Εμείς θέλουμε να ξεκινάει από τον Άλιμο και να φτάνει στη Γλυφάδα. Θα διεκδικήσουμε νέα χάραξη του τραμ και την προέκταση του μετρό μέχρι την πόλη μας.

Με αφετηρία τη θετική αντίληψη για την επένδυση, οφείλουμε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε να υλοποιηθούν οι διεκδικήσεις χρόνων. Θα ενισχύσουμε τη συλλογική διεκδίκηση με όλους τους τρόπους, τα επιχειρήματα που έχουμε για τη διαμόρφωση της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε σχέση με την επένδυση στο πρώην αεροδρόμιο. Οι εξελίξεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα ήταν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο Φορέας που δημιουργήθηκε εδώ και ένα χρόνο δεν έχει καταφέρει να εκφράσει και να αγκαλιάσει τις διεκδικήσεις”.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο παρέστη αντιπροσωπεία του Δήμου Αλίμου με επικεφαλής τον δήμαρχο Ανδρέα Κονδύλη, ο οποίος τόνισε ότι ο Άλιμος είναι ο μοναδικός δήμος που δεν διαθέτει κοιμητήριο και θα δώσει αγώνα για να αποκτήσει. Tην Τρίτη 4 Νοεμβρίου, είχε πάρει την ίδια απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου.

“Ο Φορέας ξεκίνησε άσχημα και συνεχίζει χειρότερα. Πρόκειται περί εκτρωματικού νομικού μορφώματος. Αφαιρεί από την αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες και τις περνάει στο υπουργείο. Συμμετέχουμε τυπικά αλλά ουσιαστικά δεν ακουγόμαστε. Ήδη ο Φορέας έχει στραφεί δικαστικά κατά του δήμου Αλίμου.

Γιαυτό καταλήξαμε να υποβάλλουμε παραίτηση από τον Φορέα με επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς. Πρέπει να αναπτύξουμε το δικό μας αφήγημα στην επένδυση.

Ο Φορέας δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα σκουπίδια και τον φωτισμό. Ο Σύνδεσμος που κάνουμε θα μπορεί να αντλεί κονδύλια από το ΕΣΠΑ για να φτιάξουμε, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, προς όφελος των κατοίκων”.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Το καταστατικό της Σύστασης του «Συνδέσμου Δήμων Μητροπολιτικού Πόλου:
Έχοντας υπόψη:
 Τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 245 του Ν.3463/06 όπου ορίζονται τα εξής:
«1. Δύο ή περισσότεροι Δήμοι μπορούν, με απόφαση καθενός από τα δημοτικά συμβούλια, να συστήσουν Σύνδεσμο Δήμων με ειδικό σκοπό την εκτέλεση έργων ή την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών ή την άσκηση αρμοδιοτήτων τους, καθώς και για το σχεδιασμό και την κατάρτιση προγραμμάτων και μεθόδων για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου τους. Οι σύνδεσμοι αυτοί αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.
2. Η απόφαση των δημοτικών συμβουλίων, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, περιέχει τον ειδικό σκοπό για τον οποίο ιδρύεται ο σύνδεσμος, τη χρονική διάρκεια και την έδρα του, καθώς και τις εισφορές που πρέπει να καταβάλλει κάθε χρόνο κάθε Δήμος. Στην απόφαση σύστασης του Συνδέσμου αναφέρονται ρητά και οι υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλονται τέλη.
3. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού ελέγξει τη νομιμότητα των σχετικών αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων που αφορούν τη σύσταση του Συνδέσμου, εκδίδει σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια πράξη, σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στα συμβούλια, ορίζεται και η έδρα του Συνδέσμου.»
 Τις παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 246 του Ν.3463/06, όπου ορίζεται:
«1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή και τον πρόεδρό του.
2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε Δήμου ή της κάθε Κοινότητας, που εκλέγονται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλιά τους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου ή της μικρότερης Κοινότητας, που εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του καθενός από τους λοιπούς Δήμους και Κοινότητες, που μετέχουν στο Σύνδεσμο, βρίσκεται με τη διαίρεση του πληθυσμού του δια του πληθυσμού του μικρότερου από αυτούς. Αν τυχόν απομένει κλάσμα μεγαλύτερο από μισή μονάδα, υπολογίζεται ως μονάδα.3. Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου, σύμφωνα με τον υπολογισμό της προηγούμενης παραγράφου είναι περισσότερα από είκοσι πέντε (25), κάθε δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει αντιπροσώπους για το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου ως εξής:i. Δήμοι ή Κοινότητες με πληθυσμό από έναν (1) έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους εκλέγουν έναν (1) αντιπρόσωπο, ii. από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) εκλέγουν δύο (2) αντιπροσώπους, iii. από τριάντα χιλιάδες έναν (30.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000), τρεις (3) αντιπροσώπους, iv. από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000), τέσσερις (4) αντιπροσώπους και v. από τριακόσιες χιλιάδες έναν (300.001) και άνω, πέντε (5) αντιπροσώπους.5. Σε συνδέσμους δύο (2) έως και τεσσάρων (4) Δήμων ή Κοινοτήτων, αν ο αριθμός των αντιπροσώπων, σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπει η παράγραφος 2, είναι μεγαλύτερος από είκοσι πέντε (25) ή μικρότερος από πέντε (5), το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3.»
 Το ότι οι δύο (2) δήμοι: α) Αλίμου και β) Γλυφάδας στο πλαίσιο της δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, αλλά και της ανάδειξης του παραλιακού μετώπου («Αθηναϊκή Ριβιέρα» ή «Ελληνική Ριβιέρα» όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται) έχουν κάνει σημαντική προεργασία και έχουν διατυπώσει κοινές στρατηγικές και στόχους για τους χώρους που εντάσσονται εντός των διοικητικών ορίων τους.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, προτείνουμε τη σύσταση Συνδέσμου Δήμων Αλίμου – Γλυφάδας με την ονομασία «Σύνδεσμος Δήμων Μητροπολιτικού Πόλου» με την ακόλουθη συστατική πράξη:
Αρθρο 1 – ΣΥΣΤΑΣΗ
1. Συστήνεται Σύνδεσμος Δήμων (Ν.Π.Δ.Δ.) του άρθρου 245 ν. 3463/2006 με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δήμων Μητροπολιτικού Πόλου (Συ.Δ.Μη.Π.)». Στον σύνδεσμο συμμετέχουν οι κάτωθι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας του Νότιου Τομέα Αττικής: Δήμος Γλυφάδας και Δήμος Αλίμου.
2. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού-κατοικιών 2011 που αφορούν στον de facto πληθυσμό της χώρας (ΦΕΚ Β’ 955/16.4.2014) οι πληθυσμοί των συμμετεχόντων στον υπό σύσταση Σύνδεσμο, έχουν ως εξής: Δήμος Γλυφάδας 86.393, Δήμος Αλίμου 41.153
3. Η σύσταση του Συνδέσμου από δήμους του παραλιακού μετώπου και με χωρική αρμοδιότητα εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά κρίνεται αναγκαία για την ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση όλων των σοβαρών ζητημάτων που προκύπτουν από τη διαδικασία ανάπλασης και ανάδειξης του Μητροπολιτικού Πόλου και της ευρύτερης περιοχής του παραλιακού μετώπου της νότιας Αθήνας, αλλά και για την από κοινού ανάπτυξη δράσεων και υπηρεσιών, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση και ανάδειξη της περιοχής, την οικονομική ανάπτυξη και την προσέλκυση επισκεπτών.
ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Συνδέσμου είναι η κοινή ανάπτυξη των Δήμων Αλίμου και Γλυφάδας, του παραλιακού μετώπου τους και της γεωγραφικής περιοχής των δύο Δήμων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, η πρόσθετη προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντός τους, λόγω της αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο παραθαλάσσιο μέτωπο των δύο Δήμων, στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά και στην περιοχή της νότιας Αθήνας εν γένει, η από κοινού ανάπτυξη δράσεων και υπηρεσιών, καθώς και η μέριμνα για τη διάχυση των θετικών αποτελεσμάτων από την ανάπλαση του Μητροπολιτικού Πόλου στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων μας, με στόχο την ισόρροπη και ταχεία ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 Η διατύπωση κοινών θέσεων, η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και η ανάπτυξη κοινής δράσης για την από κοινού διαχείριση των ζητημάτων σχετικά με τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγ.Κοσμά, μεγάλο μέρος του οποίου ευρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων και της χωρικής αρμοδιότητας των δύο Δήμων.
 Η ανάπτυξη κοινών Υπηρεσιών των δύο Δήμων, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την οικονομία κλίμακας.
 Η από κοινού αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων και προγραμμάτων για την εκτέλεση έργων εντός των διοικητικών ορίων των δύο Δήμων (κοινωφελείς και κοινόχρηστοι χώροι, δημοτικές υποδομές κ.λπ.).
 Η ανάδειξη και προβολή της περιοχής των δύο Δήμων και της νότιας Αθήνας εν γένει (που αποκαλείται και «Αθηναϊκή Ριβιέρα» ή «Ελληνική Ριβιέρα») και η προσέλκυση επισκεπτών από ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που θα προσφέρει η ανάπτυξη της περιοχής για την αύξηση της απασχόλησης και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους δημότες και κατοίκους των δύο Δήμων.
 Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και η ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας, που αφορούν το χώρο της γεωγραφικών ορίων των Δήμων και της ευρύτερης περιοχής.
 Η συνεργασία των Δήμων για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των καταστατικών τους σκοπών.
 Η ανάδειξη ιστορικών γεγονότων, τοπίων και μνημείων.
 Η βελτίωση της σύνδεσης του αστικού ιστού – παραλιακού μετώπου των πόλεων.
 Ο κοινός προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων διαδημοτικού χαρακτήρα, με παράλληλη αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
 Η συμβολή στον εκσυγχρονισμό για αποδοτικότερη λειτουργία των δύο Δήμων.
 Η προστασία και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
 Η αξιοποίηση του παράκτιου μετώπου και της ενδοχώρας για σκοπούς πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής και αξιοποίησης κάθε άλλου χώρου κατά Δήμο για τους παραπάνω σκοπούς.
 Η ανάπτυξη και οργάνωση του πολιτισμού εντός των γεωγραφικών ορίων με:
 Τη συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών και άλλων νομικών και φυσικών προσώπων
 Τη δημιουργία πολιτιστικών και αθλητικών εστιών στους Δήμους.
 Η συνεργασία των Δήμων για την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων εντός των γεωγραφικών ορίων τους με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς.
ΑΡΘΡΟ 3 – Οργανα διοίκησης
1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή και τον πρόεδρό του.
2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε Δήμου, που εκλέγονται από τα δημοτικά συμβούλιά τους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου ή της μικρότερης Κοινότητας, που εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο (α. 246 ν. 3463/2006).
Συγκεκριμένα στον υπό σύσταση Σύνδεσμο από την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 246 ΚΔΚ, ορίζεται εξαμελές (6μελές) Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:
 Δήμος Γλυφάδας: τρείς (3) Αντιπρόσωποι
 Δήμος Αλίμου: τρείς (3) Αντιπρόσωποι
3. Η εκτελεστική επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Συνδέσμου ως Πρόεδρο και δύο μέλη. Στις τριμελείς εκτελεστικές επιτροπές εκλέγεται και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος.
ΑΡΘΡΟ 4 – ΕΔΡΑ
Η έδρα του Συνδέσμου θα βρίσκεται στο Δήμο Γλυφάδας λόγω του μεγαλύτερου πληθυσμού του.
ΑΡΘΡΟ 5 – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και μπορεί να προσαρμοστεί με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων που μετέχουν στο Σύνδεσμο (παρ. 5 άρθρου 245 ν. 3463/2006).
ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΟΡΟΙ
1. Πόροι του Συνδέσμου θα είναι:
α) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του,
β) Οι ετήσιες εισφορές των Δήμων μελών,
γ) Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει το δημόσιο, η Ε.Ε., άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμοί,
δ) Οι πρόσοδοι από τους φόρους, τα τέλη και τα δικαιώματα που τυχόν επιβάλλονται υπέρ του Συνδέσμου,
ε) Η εισφορά από κάθε Δήμο ίση με το ποσοστό ύψους …% επί του συνολικού εισπραχθέντος ποσού από κάθε Δήμο από την λειτουργία επιχείρησης καζίνο εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγ.Κοσμά, κατά το προηγούμενο έτος και
στ) Κάθε άλλη πηγή.
2. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς που πρέπει να καταβάλλει ο καθένας από τους παραπάνω Δήμους ορίζεται ως το 0,4% επί των ετήσιων τακτικών του εσόδων όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο τέλος του προηγούμενου έτους εκάστου Δήμου.
3. Με απόφαση τους τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων που μετέχουν στο Σύνδεσμο μπορούν να αναπροσαρμόσουν τις εισφορές των μελών τους πέρα από τα όρια της συστατικής πράξης (παρ. 5 άρθρου 245 ΚΔΚ ν. 3463/2006).
ΑΡΘΡΟ 7 – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αλίμου για το έτος 2019 συνολικού ποσού ……………………..…….. ευρώ (………. €), η οποία αντιστοιχεί στα δύο δωδέκατα (2/12) του 0,4% των τακτικών εσόδων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο τέλος του προηγούμενου έτους 2018, και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6721.00…. και τίτλο «Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων Μητροπολιτικού Πόλου».
2. Για τα επόμενα οικονομικά έτη και στον ίδιο Κ.Α., θα εγγραφούν πιστώσεις στους προϋπολογισμό του Δήμου Αλίμου οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 0,4% των τακτικών εσόδων όπως θα διαμορφώνονται στο τέλος του προηγούμενου έτους του οικονομικού έτους αναφοράς.

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.