Δήμος Αγίου Δημητρίου: Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017
Συνεπής στις δεσμεύσεις του ο Δήμος Αγίου Δημητρίου εξέδωσε το δεύτερο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, δηλαδή τις κατευθυντήριες οδηγίες και παραμέτρους του GRI (Global Reporting Initiative), παραμένοντας πιστός στις αρχές της αντικειμενικότητας και συμμετοχικότητας, αφού για ακόμα μια φορά τα ουσιαστικά θέματα της δημοτικής ζωής που αναδείχθηκαν, προήλθαν από τους ίδιους τους πολίτες.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου παραμένει η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που προχωράει σε αυτή την πρωτοβουλία όσον αφορά στα θέματα της Βιωσιμότητας. Συντάσσει και δημοσιεύει το δεύτερο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης έχοντας υιοθετήσει επίσημα τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, βάσει των οποίων ο Δήμος Αγ. Δημητρίου δεσμεύτηκε να λειτουργεί κατά της διαφθοράςμε σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, υπάρχει πλήρης εναρμόνιση των δράσεων, της λειτουργίας και των έργων του Δήμου Αγίου Δημητρίου με τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ (SDGs).

Στο πλαίσιο της δέσμευσης με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI για τη σύνταξη του Απολογισμού, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου απευθύνθηκε, όπως και στον προηγούμενο απολογισμό, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του, όπως πολίτες, εργαζόμενους του δήμου, συνεργάτες, προμηθευτές, φορείς και συλλόγους, με στόχο να διαπιστωθούν και να συναποφασιστούν τα ουσιαστικά θέματα που χρήζουν προτεραιότητας. Για ακόμη μια φορά, η ανάδειξη των ουσιαστικών θεμάτων οδήγησε στην χάραξη των πέντε πυλώνων της στρατηγικής του Δήμου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η διακυβέρνηση και η οικονομική βιωσιμότητα, το περιβάλλον, η κοινωνίαοι βιώσιμες υποδομές και οι εργαζόμενοι αποτελούν το πλαίσιο ανάλυσης, μέτρησης, καταγραφής επιδόσεων και αναφοράς των πεπραγμένων σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη στα όρια του Δήμου Αγ. Δημητρίου. Εξάλλου, από τον προηγούμενο απολογισμό, οι πυλώνες αυτοί αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία βιώσιμων στρατηγικών, όσον αφορά σε όλες τις πτυχές της δημοτικής ζωής, συμβάλλοντας έτσι σε μια καλύτερη και πιο ανθρώπινη πόλη για όλους.

Η Δήμαρχος, Μαρία Ανδρούτσου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος μας αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα και εμείς έχουμε αναγνωρίσει τον καίριο ρόλο του Δήμου στη μεταμόρφωση του κόσμου μας μέσα από τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Θέτουμε στόχους, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας και μετρούμε τις επιδόσεις και επιδράσεις μας σε τακτά χρονικά διαστήματα, προσηλωμένοι στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών».

Μήνυμα της Δημάρχου Αγίου Δημητρίου

Είμαι στην ευχάριστη θέση να προλογίζω το δεύτερο στη σειρά Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου, εκφράζοντας έτσι με συνέπεια τη δέσμευσή μας για διαφάνεια και λογοδοσία προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας και είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, μέσω του οποίου, μετρώντας και καταγράφοντας τις επιδράσεις του Δήμου, εξελίσσουμε και αναπτύσσουμε ειλικρινείς σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, εργαζόμενους, πολίτες, συνεργάτες, οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Ο δεύτερος Απολογισμός συντάχθηκε με βάση τα νέα πρότυπα GRI και παρουσιάζει την επίδοση του Δήμου Αγίου Δημητρίου στους βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, την Οικονομία και Διακυβέρνηση, τις Υποδομές, την Κοινωνία, το Περιβάλλον και το Ανθρώπινο Δυναμικό. Επίσης, o Δήμος μας συμμετέχοντας εθελοντικά στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, προασπίζει τις 10 αρχές του Συμφώνου, στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Κύριο μέλημά μας αποτελεί η συνεχής αναγνώριση και ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των συμπολιτών μας και συνοδοιπόρων μας σε αυτό το ταξίδι προς τη βιωσιμότητα της πόλης μας. Με γνώμονα το σεβασμό και την ενθάρρυνση της συμμετοχής προχωρήσαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά, στην ανάλυση της ουσιαστικότητας ώστε να διαπιστώσουμε από κοινού τα ουσιαστικά θέματα που θα μπουν σε προτεραιότητα τόσο για την εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου διαβίωσης στο Δήμο Αγ. Δημητρίου, όσο και για την βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης, της χώρας και του πλανήτη μας.

Ο κόσμος μας αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα και εμείς έχουμε αναγνωρίσει τον καίριο ρόλο του Δήμου στη μεταμόρφωση του κόσμου μας μέσα από τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Θέτουμε στόχους, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας και μετρούμε τις επιδόσεις και επιδράσεις μας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη στόχων όπως είναι η παγκόσμια ειρήνη και δικαιοσύνη, η εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές της, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η ανάπτυξη πολιτικών που θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη και ανθεκτική πορεία της ανθρωπότητας.-

Η Δήμαρχος
Μαρία Ανδρούτσου

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.