Άγιος Δημήτριος: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο
 

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28
Aυγούστου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019.
2. Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου ΑΠΕ και του 3ου ΠΚΤΝΜΕτου έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
3. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για την παράδοση της μελέτης
«Οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για το έργο:
Ανάπλαση πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος)»
4. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης
μουσικής και μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ στην οδό ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 78.
5. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης
μουσικής και μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της
εταιρείας ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΦΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ ΟΕ στην οδό ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 206.
6. Λήψη απόφασης για την πληρότητα των προϋποθέσεων για την χορήγηση
άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΣ στην
οδό ΣΤΡ. ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ 20.
7. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης ποσού 18.321,00€ σε βάρος του ΚΑ
60.6699.01 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες για τη δομή παροχής βασικών
αγαθών».
8. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 7.822,85€ από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου
από 03-05-2019 έως και 01-07-2019.
9. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την
υπ’ αρ. πρωτ. 27300/06-08-2019 αίτηση του Χ.Ι. για την Χ.Σ.).
10.Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την
υπ’ αρ. πρωτ. 25479/19-07-2019 αίτηση του Τ.Π.).
11.Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την
υπ’ αρ. πρωτ. 25781/23-07-2019 αίτηση του Σ.Θ.).
12.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ
συνολικού ποσού 371,00€ λόγω μη κατοχής οχήματος και επαναβεβαίωση σε
άλλους χρεώστες.
13.Λήψη Απόφασης για την έγκριση της διενέργειας διαδικασίας Μειοδοτικής
Δημοπρασίας για μίσθωση χώρων για την στέγαση των δύο Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Αγίου Δημητρίου , σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
14.Λήψη Απόφασης για την έγκριση της διενέργειας διαδικασίας Ανοιχτής
Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων
και μεταφορά τους σε συγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους
Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) του Δήμου Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 270/81.
Η συζήτηση και η λήψη απόφασης για όλα τα παραπάνω αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης δεν απαγορεύεται από την διάταξη του άρθρου 65 παραγρ. 5 του Ν. 3852/2010 και κατά συνέπεια είναι νόμιμη (τόσο η συζήτηση, όσο και η λήψη απόφασης), γιατί όλα τα θέματα αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Το άρθρο 65 παράγρ. 5 του Ν. 3852/2010, το οποίο δεν έχει εφαρμογή κατά τη γνώμη μας για την λήψη αποφάσεων επί των παραπάνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ορίζει τα εξής: «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης». Κατά τη συζήτηση κάθε θέματος ημερήσιας διάταξης, η Διοίκηση θα εισηγείται την ύπαρξη έκτακτης περίπτωσης εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίζει σχετικά

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.