Σεμινάριο Milonga του Αργεντίνου δασκάλου Gustavo Zimmermann
Η μιλόνγκα είναι η «μητέρα» του τάνγκο και σε αυτήν βρίσκονται τα μεγαλύτερα μυστικά του!

Σεμινάριο μιλόνγκα με τον Αργεντίνο δάσκαλο Gustavo Zimmermann. Συμμετέχει η Ελένη Χάχαλη.

Σε αυτό το σεμινάριο θα εξερευνήσουμε τον φανταστικό κόσμο της μιλόνγκα και το πώς αυτή χορεύεται στα καλύτερες βραδιές χορού του Μπουένος Άιρες. Θα μελετήσουμε τα πιο σημαντικά στοιχεία, πληροφορίες και έννοιές της. Επιπλέον, όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν εξαιρετικό επίπεδο χορού στο τάνγκο είναι απαραίτητο να μάθουν να χορεύουν μιλόνγκα.

ΘΕΜΑ: ΜΙΛΟΝΓΚΑ

ΣΤΟΧΟΙ: Να μελετήσουμε τη μιλόνγκα, την αρχική της ταυτότητα και το συναίσθημα που την χαρακτηρίζει. Να εμπλουτίσουμε και να ομορφύνουμε τη σωματική, ρυθμική και μουσική ερμηνεία. Να χορέψουμε σε tiempo και contratiempo με ροή, χάρη και φυσικότητα.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Το «Naturally Tango» («Τάνγκο Φυσικά») προτείνει μία μέθοδο εκμάθησης σύγχρονη, εξελιγμένη και προσαρμόσιμη σε κάθε μαθητή, ανάλογα με τις σωματικές δυνατότητες και το χορευτικό του επίπεδο. Η μάθηση συνδυάζεται με τη φαντασία και τη δημιουργικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής ανακαλύπτει το προσωπικό του στυλ, επιτυγχάνει ένα εξαιρετικό επίπεδο χορού με φυσικότητα και ροή στις κινήσεις του, πειραματίζεται και νιώθει την αληθινή ουσία του αργεντίνικου πολιτισμού.

ΗΜΕΡΕΣ: Δευτέρα 8, 15 και 22 Απριλίου 2019

ΩΡΕΣ:  21.00 – 22.30

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ώρες και 30 λεπτά

ΚΟΙΝΟ: Απαραίτητες οι γνώσεις τάνγκο (Επίπεδα: Μεσαίοι – Προχωρημένοι)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: MONO με προεγγραφή και προπληρωμή

ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 16 άτομα

ΤΙΜΕΣ: 45 ευρώ / άτομο – 65 ευρώ / ζευγάρι

*25% Έκπτωση στους μαθητές του «Naturally Tango»

ΧΩΡΟΣ: “92 ART – The School of Art”, Αρτέμωνος 77, Δάφνη, Αθήνα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Inbox / 697 277 5238 / [email protected]

www.naturallytango.com

Σας περιμένουμε!!!

 

_____________________________________________

 

 

[EN]

 

“MILONGA, THE MOTHER OF TANGO”

MILONGA SEMINAR – 8, 15, 22 April 2019

 

The milonga is the “mother” of tango and this is where its biggest secrets lie!

Milonga seminar with the Argentine professor Gustavo Zimmermann and the participation of Eleni Hahali.

In this seminar we will explore the fantastic milonga dance world and how it is danced at the best tango nights in Buenos Aires. We will study its most important elements, information and concepts. And, of course, anyone that wishes to achieve a high level of tango dance needs to learn to dance the milonga.

 

THEME: MILONGA

 

OBJECTIVES: Study the milonga, its original identity and its characteristic sentiment. Enrich and beautify the physical, rhythmic and musical interpretation. Dance in “tiempo” and “contratiempo” with fluidity, elegance and naturalness.

 

METHOD: “Naturally Tango” suggests a contemporary, advanced method of learning, adaptable to every student according to its physical abilities and dance level. Learning is combined with imagination and creativity. In this way, the student discovers his/her personal style, achieves an excellent dance level and naturalness and fluidity in his/her movements, experiments and feels the real essence of the Argentine culture.

 

DAYS: Monday 8, 15 and 22 April 2019

 

TIME: 21.00 – 22.30

 

TOTAL DURATION: 4 hours and 30 minutes

 

PARTICIPANTS: Previous tango knowledge needed (Levels: Intermediate – Advanced)

 

PARTICIPATION: ONLY with pre-inscription and pre-payment

 

MAXIMUM: 16 persons

 

PRICES: 45 euros / person – 65 euros / couple

* 25% Discount for the “Naturally Tango” students

 

VENUE: “92 ART – The School of Art”, 77 Artemonos str, Dafni, Athens

 

INFORMATION: Inbox / 697 277 5238 / [email protected]

 

www.naturallytango.com

 

We wait you all!!!

 

_____________________________________________

 

[ES]

 

“LA MILONGA, LA MADRE DEL TANGO”

SEMINARIO DE MILONGA – 8, 15 y 22 de Abril 2019

 

La milonga es “la madre” del tango y en ella están sus mayores secretos!

Seminario de milonga con el maestro Argentino Gustavo Zimmermann y la participación de Eleni Jájali.

En este seminario exploraremos el fantástico mundo de la milonga y cómo se baila en los mejores salones de Buenos Aires. Estudiaremos sus elementos, informaciones y conceptos más importantes. Y para quienes aspiran bailar un excelente tango, es imprescindible aprender a bailar la milonga.

 

TEMÁTICA: MILONGA

 

OBJETIVOS: Estudiar la milonga, su identidad original y el sentimiento que la caracteriza. Enriquecer y embellecer la interpretación corporal, rítmica y musical. Bailar en tiempos y contratiempos de manera fluida, elegante y natural.

 

METODOLOGÍA: “Naturally Tango” (“Naturalmente Tango”) ofrece una metodología de aprendizaje contemporánea, avanzada y que se adapta de manera orgánica a cada alumno. El aprendizaje se conjuga con la imaginación y la creatividad. De esta manera, el alumno descubre su estilo propio, logra un excelente nivel de baile con naturalidad y fluidez en sus movimientos, experimenta y siente la verdadera esencia de la cultura argentina.

 

DÍAS: Lunes, 8,15 y 22 de Abril de 2019

 

HORARIO: 21.00 – 22.30

 

DURACIÓN TOTAL: 4 horas y 30 minutos

 

PÚBLICO: Con conocimientos previos en tango (Niveles: Intermedios – Avanzados)

 

PARTICIPACIÓN: SOLO con inscripción y pago anticipado

 

MÁXIMO: 16 personas

 

PRECIOS: 45 euros / persona – 65 euros / pareja

*25% Descuento para los alumnos de “Naturally Tango”

 

ESPACIO: “92 ART – The School of Art”, Artémonos 77, Dáfni, Atenas.

 

INFORMACIONES: Inbox / 697 277 5238 / [email protected]

 

www.naturallytango.com

 

Los esperamos!!!

 

______________________________________________

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.