Δήμος Καλλιθέας: Πρόγραμμα «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις»
Εγγραφές στο Πρόγραμμα: «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις» από Παρασκευή 10 Μαΐου έως & Τετάρτη 20 Μαΐου
Εγγραφές στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας Ανδρομάχης 100
Παρασκευή 10 Μαΐου έως και Τετάρτη 20 Μαΐου 2019
Ώρες: 09:00 έως και 13:00 με σειρά προτεραιότητας

Δικαιολογητικά Συμμετοχής (σε απλή φωτοτυπία)

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου των γονέων.
Βεβαίωση φοίτησης παιδιού ή φωτοτυπία ελέγχου προόδου.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (επιμέλεια παιδιού για μονογονεϊκές οικογένειες)
Φορολογικά στοιχεία 2018 ή 2019 (Εκκαθαριστικό εφορίας, Ε1 και Ε9 Ε2 (για όσους διαθέτουν ακίνητα)
Κατά περίπτωση: Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ σε ισχύ ή Βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη
Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας )
Απόφαση ΚΕΠΑ σε περίπτωση αναπηρίας 67% και άνω μέλους της οικογένειας
Έγκριση του ΚΕΑ και Υπεύθυνη Δήλωση ότι συνεχίζουν να είναι δικαιούχο
ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας.
Η Υπηρεσία κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.
Θα ακολουθήσει συνάντηση με το προσωπικό της κατασκήνωσης για ορισμό κατασκηνωτικής περιόδου.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.