Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο στον Άγιο Δημήτριο (δείτε live)
 

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6
Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Tετάρτη και ώρα 15.30 με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για έγκριση του Κανονισμού Υπαίθριων χώρων στάθμευσης
2. Λήψη απόφασης για την μερική απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στην οδό
Δαγρέ.
3. Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ
Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας δήμου Αγίου
Δημητρίου.
4. Λήψη απόφασης για έγκριση 1
ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019.
5. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο απολογιστικών στοιχείων δ΄ τριμήνου
προϋπολογισμού έτους 2018.
6. Λήψη απόφασης για έγκριση της 19/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία «Οργανισμός , Πολιτισμού ,
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής (ΟΠΑΠ)»
που αφορά στην έγκριση της 1
ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019.
7. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους
2019 με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ
μηνών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
8. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους
2019 με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ
μηνών με την μορφή λοιπών αντικαταβολών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του
Δήμου.
9. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους
2019 με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δώδεκα μήνες για τις ανάγκες
των Υπηρεσιών του Δήμου.
10.Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση με την ΕΝΩΣΗ ΗΠΕIΡΩΤΩΝ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «ΤΟ ΚΟΥΓΚΙ» θεατρικής παράστασης στις 20 Φεβρουαρίου 2019
και εξειδίκευση πιστώσεων.
11.Λήψη απόφασης α) για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1
ου ΠΚΤΝΜΕ και β) για
χορήγηση παράτασης για την περαίωση εργασιών του έργου «Ανακατασκευές
κοινοχρήστων χώρων»
12.Λήψη απόφασης α) για έγκριση του 1
ου ΑΠΕ και β) για χορήγηση παράτασης για
την περαίωση εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
ΚΗΠΟΣ)».
13.Λήψη απόφασης για οριστική παραλαβή του έργου «Ανακατασκευή παιδικών
χαρών σύμφωνα με τα νέα πρότυπα αδειοδότησης».
14.Λήψη απόφασης για οριστική παραλαβή του έργου «Συντήρηση και επισκευή
σχολείων 2016».
15.Λήψη απόφασης για προσωρινή παραλαβή του έργου «Συντήρηση και επισκευή
σχολείων 2017».
16.Λήψη απόφασης για έγκριση οικονομικής ενίσχυσης απόρων δημοτών –
κατοίκων του Δήμου, ποσού 1.200,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
202 του Ν. 3463/2006 και εξειδίκευση πίστωσης.
17.Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών
18.Λήψη απόφασης για έγκριση αγοράς ενός οχήματος πλυντηρίου κάδων
19.Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την
ανάδειξη αναδόχου της ομάδας 3 “Προμήθεια Φυσικού Αερίου” του Ηλεκτρονικού
Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «“1. Προμήθεια καυσίμων για
κίνηση μεταφορικών μέσων 2. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (του Δήμου
και των Νομικών προσώπων Ν.Π.Δ.Δ. (Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Προστασίας, Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Περιβάλλοντος, Α’ βάθμιας και Β΄ βάθμιας σχολικής επιτροπής), 3. Προμήθεια
φυσικού αερίου 4. Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων” λόγω
άγονου αποτελέσματος, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση της υπ.αριθ.
71/2018Τεχνικής Μελέτης»
20.Λήψη απόφασης για παράταση των συμβάσεων για τα «Έξοδα συσσιτίου για
άπορους δημότες» (Κατεψυγμένα ψάρια, είδη οπωροπωλείου & ελαιόλαδου) ,
της σύμβασης για τα «Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου» και της
σύμβασης για το «Ελαιόλαδο για την λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου».
21.Λήψη απόφασης απαλλαγής των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου για το οικονομικό έτος 2018
22.Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 7.539,75€ από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου
από 2/11/18 έως και 02/01/2019.
23.Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 20.514,58€ για τις «Επιδιορθώσεις
αύλειων χώρων σε σχολεία του Δήμου κλπ» και «Εγκατάσταση συστημάτων
θέρμανσης και κλιματισμού σε θεραπευτική και κολυμβητική δεξαμενή (ΕΕΕΕΚ)..
24.Λήψη απόφασης για τροποποίηση της Εγγυητικής επιστολής για τη σύμβαση με
τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε.».
25.Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση της
παγίας προκαταβολής έτους 2019.
26.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων παράβασης ΚΟΚ λόγω μη
κατοχής του οχήματος κατά το χρόνο της παράβασης.
27.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων παράβασης ΚΟΚ λόγω
μίσθωσης ή χρονομίσθωσης του οχήματος κατά το χρόνο της παράβασης
28.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων παράβασης ΚΟΚ λόγω
λανθασμένων στοιχείων του οχήματος
29.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων παράβασης ΚΟΚ για
διάφορους λόγους
30.Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης
μουσικής και μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του
κ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΗ στην οδό ΟΛΥΜΠΟΥ 43 & ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ &
ΕΛΕΝΗΣ.
31.Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης
μουσικής και μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
της κας ΑΤΕΓΙΑ ΣΟΥΖΑΝΑ στην οδό Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 224 & ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1.
32.Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού μέλους του ΟΠΑΠ λόγω
ανεξαρτητοποίησής του.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.