Aπίστευτο και όμως ελληνικό! Πώς ο “παράνομος” παραλιακός πεζόδρομος του Αλίμου έγινε νόμιμος
Θυμόμαστε όλοι τη διαμάχη ανάμεσα στον δήμο Αλίμου και την Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών για την τρύπα στον παραλιακό πεζόδρομο.

Η Κτηματική Υπηρεσία χαρακτήριζε τον παραλιακό πεζόδρομο ως αυθαίρετη κατασκευή και δεν άφηνε τον δήμο να κλείσει την τρύπα, με αποτέλεσμα και κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.

Έρχεται τώρα το Δημόσιο (τρέχει ήδη ο διαγωνισμός για την παραχώρηση της μαρίνας Αλίμου σε επενδυτή) και στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αδειοδότησή της, αναφέρει τις συγκεκριμένες  εγκαταστάσεις ως «νομίμως υφιστάμενες» εγκαταστάσεις!

Για την περιοχή αυτή, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπό κρίσης ΜΠΕ, έχει ήδη υποβληθεί από τον Δήμο Αλίμου πλήρης φάκελος για τη νομιμοποίησή της, ώστε εν συνεχεία να μπορέσει να επισκευαστεί, καθώς ήδη βρίσκεται υπό κατάρρευση.
Θα πρέπει, συνεπώς, άμεσα (πριν την Αδειοδότηση της Μαρίνας) το Υπουργείο Οικονομικών να εκδώσει την Απόφαση νομιμοποίησης των περιλαμβανόμενων στην περιοχή Μελέτης παραλιακών κρηπιδωμάτων και πεζοδρόμων που εφάπτονται στη νότια πλευρά της Μαρίνας. Οι κατασκευές αυτές πρέπει να είναι νόμιμες, καθόσον βρίσκονται στο νότιο μέτωπο της Μαρίνας, εφάπτονται αυτής και συμπεριλαμβάνονται στην περιοχή της Μελέτης.

Δείτε αναλυτικά τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του δήμου Αλίμου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (εδώ όλη η ΜΠΕ), οι οποίες επρόκειτο να τεθούν προς ψήφιση στο αποψινό δημοτικό συμβούλιο. Το συμβούλιο όμως δεν πραγματοποιήθηκε επειδή αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης και έτσι δεν υπήρξε απαρτία για να συζητηθεί αυτό το σοβαρό θέμα.

Είναι πρόδηλη η θετική σημασία που έχει η έκδοση Άδειας Λειτουργίας για τη Μαρίνα Αλίμου, ώστε αυτή να λειτουργεί νόμιμα και σύμφωνα με περιβαλλοντικούς όρους, κανόνες και προβλέψεις.
Είναι, ταυτόχρονα, πρόδηλη η τεράστια σημασία της Μαρίνας Αλίμου για το σύνολο της πόλης του Αλίμου, μιας και η μορφή και η λειτουργία της επηρεάζουν άμεσα και καίρια όλες σχεδόν τις πτυχές της λειτουργίας της πόλης μας (περιβάλλον, κυκλοφορία, τοπική οικονομία, επισκεψιμότητα κ.ο.κ.)
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αλίμου συμμετέχει με ολοκληρωμένες και συγκροτημένες προτάσεις στην εξελισσόμενη Διαβούλευση για την Αδειοδότηση της Μαρίνας Αλίμου, αξιώνοντας οι θέσεις του να ληφθούν σοβαρά υπόψη στην διαμόρφωση των τελικών Αποφάσεων από τα αρμόδια Κρατικά όργανα.
Ειδικότερα, ο Δήμος Αλίμου καταθέτει τις κάτωθι επισημάνσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις:
1. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Στην ΜΠΕ γίνεται συχνή αναφορά του δημοτικού κολυμβητηρίου ως ενδεχόμενη πηγή επιβάρυνσης σε διάφορους τομείς: Α) Κυκλοφοριακή επιβάρυνση που οδηγεί σε επιβάρυνση της περιοχής με εκπομπές αέριων ρύπων (σελ. 79), Β) Κυκλοφοριακή επιβάρυνση που οδηγεί στηνπιθανή αύξηση θορύβου στην περιοχή (σελ.81), Γ) Κυκλοφοριακή συμφόρηση (σελ. 159) κ.λπ.
Δεδομένου ότι μέσα στην Μαρίνα ήδη υπάρχουν και λειτουργούν σειρά από χρήσεις πολύ πιο επιβαρυντικές από το δημοτικό κολυμβητήριο, η αναφορά αυτή είναι μεροληπτική και ανισοβαρής εις βάρος του κολυμβητηρίου και υπέρ των λοιπών χρήσεων.
Θα πρέπει, συνεπώς, να απαλειφθούν όλες οι αναφορές στο κολυμβητήριο ως παράγοντα επιβάρυνσης (αύξηση κυκλοφορίας, αύξηση ρύπων, αύξηση θορύβου). Αν δεν απαλειφθούν οι αναφορές αυτές, τότε για την ταυτότητα του λόγου και την επιστημονική ορθότητα της ΜΠΕ θα πρέπει: α) να συμπληρωθούν όλες οι δραστηριότητες/χρήσεις εντός της Μαρίνας που προκαλούν επιβάρυνση (αύξηση κυκλοφορίας, αύξηση ρύπων, αύξηση θορύβου) και όχι μόνο το κολυμβητήριο και επιπλέον β) να γίνουν διευκρινίσεις για τις περιόδους αιχμής της Μαρίνας (Αύγουστος), οπότε το κολυμβητήριο παραμένει κλειστό για συντήρηση, δεν επιβαρύνει την περιοχή, αντιθέτως ευρίσκονται σε κορύφωση όλες οι άλλες πηγές όχλησης και επιβάρυνσης
(ψυχαγωγία, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ελλιμενισμός τουριστικών σκαφών κ.α.)

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

Στην ΜΠΕ δεν έχουν αποτυπωθεί ορθά τα διοικητικά όρια του Δήμου Αλίμου. Η αποτύπωση είναι εσφαλμένη και ελλιπής (Χάρτης 17, σελ. 113).
Χρειάζεται να αποτυπωθούν ορθά τα διοικητικά όρια του Δήμου Αλίμου, όπως επιστημονικά και νομικά επιβάλλεται.
Για τη διευκόλυνση των αρμοδίων Υπηρεσιών, επισυνάπτουμε στην παρούσα: α) Την Απόφαση του Ειδικού Διοικητικού Δικαστηρίου Ορίων 56/1939, με την οποία καθορίζονται τα διοικητικά όρια του Δήμου Αλίμου, β)Το από …… Τοπογραφικό Διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου, όπου αποτυπώνονται με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ τα ως άνω διοικητικά όρια της Απόφασης 56/1939, γ) Το από …. 2016 Τοπογραφικό Διάγραμμα της Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας) Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, όπου επιβεβαιώνονται τα ως άνω διοικητικά όρια.
Σημειώνουμε, τέλος, ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στα διοικητικά όρια και στην αποτύπωση του Δήμου μας και όλο το παραλιακό του μέτωπο. Η ορθή αποτύπωση του συνόλου του Δήμου μας δεν είναι απλώς ζήτημα τυπικής νομιμότητας και ορθότητας, αλλά επηρεάζει ουσιαστικά όλα τα κρίσιμα μεγέθη που λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση της ΜΠΕ, όπως είναι η έκταση μίας πόλης, οι υφιστάμενες χρήσεις, ο πληθυσμός, η επισκεψιμότητα λόγω ύπαρξης ακτών και παραθαλάσσιων χώρων αναψυχής κ.ο.κ. Δηλαδή, η ορθή αποτύπωση του συνόλου του Δήμου μας αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την επιστημονική ορθότητα της
ΜΠΕ και για την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψιν.

3. ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
Η περιοχή της Μελέτης περιλαμβάνει τον κρηπιδότοιχο και τον παραλιακό πεζόδρομο του Αλίμου (σελ. 85, 86,94).

Η περιοχή Μελέτης προσδιορίζεται ως η ζώνη ακτίνας 1km περιμετρικά από τον λιμένα, όπως φαίνεται στον χάρτη 9 (σελ. 85). Οι αναφερόμενες ως «νομίμως υφιστάμενες» εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνουν τον παραλιακό πεζόδρομο με τον κρηπιδότοιχο (σελ. 86) στην παραλία του Αλίμου (περιοχή «Ζέφυρος»), περιοχή όμως που έχει χαρακτηριστεί ως αυθαίρετη κατασκευή από την Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
Για την περιοχή αυτή, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπό κρίσης ΜΠΕ, έχει ήδη υποβληθεί από τον Δήμο Αλίμου πλήρης φάκελος για τη νομιμοποίησή της, ώστε εν συνεχεία να μπορέσει να επισκευαστεί, καθώς ήδη βρίσκεται υπό κατάρρευση.
Θα πρέπει, συνεπώς, άμεσα (πριν την Αδειοδότηση της Μαρίνας) το Υπουργείο Οικονομικών να εκδώσει την Απόφαση νομιμοποίησης των περιλαμβανόμενων στην περιοχή Μελέτης παραλιακών κρηπιδωμάτων και πεζοδρόμων που εφάπτονται στη νότια πλευρά της Μαρίνας. Οι κατασκευές αυτές πρέπει να είναι νόμιμες, καθόσον βρίσκονται στο νότιο μέτωπο της Μαρίνας, εφάπτονται αυτής και συμπεριλαμβάνονται στην περιοχή της Μελέτης.

Σημειωτέον ότι στα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής η ΜΠΕ επισημαίνει (σελ. 94) ότι η υφιστάμενη διαμόρφωση της ξηράς στη Μαρίνα έχει δημιουργηθεί από επιχώσεις κατά τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του παραλιακού μετώπου.

Τούτο τεκμηριώνει τη νομιμότητα των επιχώσεων κάτωθεν του πεζοδρόμου (δηλ. χερσαίος όγκος που περικλείεται από τον κρηπιδότοιχο).
Αν δεν πραγματοποιηθεί η ανωτέρω έκδοση Απόφασης νομιμοποίησης από το Υπουρ.Οικονομικών, τότε θα πρέπει να αναθεωρηθεί η ΜΠΕ και να τροποποιηθεί ως προς τα κεφάλαια και τα στοιχεία που αναφέρονται στον ως άνω παραλιακό χώρο εντός της περιοχής Μελέτης.
Γίνεται μνεία ότι η παραπάνω νομιμοποίηση θα μπορούσε να γίνει και με προσθήκη-τροποποίηση της διάταξης του Ν. 4512/2018, με την οποία χαρακτηρίστηκαν στο σύνολό τους νομίμως υφιστάμενες οι εγκαταστάσεις της Μαρίνας Αλίμου.

4. ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ

Δεν αναφέρεται στην ΜΠΕ αν ο λιμένας είναι εφοδιασμένος με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης από πετρελαιοειδή κ.λπ. (σελ. 147).
Χρειάζεται να προστεθεί αναφορά (που θα αντικρύζει και την πραγματική κατάσταση) ότι η Μαρίνα είναι εφοδιασμένη με τα απαραίτητα μέσα και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης από πετρελαιοειδή κ.λπ. και διαθέτει σχετικό σχέδιο δράσης.
5. ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΛΥΜΑΤΑ

Στην σελίδα 165 αναφέρεται ότι «Μια σχετικά σημαντική πηγή ρύπανσης στα θαλάσσια ύδατα από
ανθρωπογενή λύματα, δύναται να αποτελέσει η εκκένωση τυχόν λυμάτων από τις τουαλέτες των
ελλιμενιζόμενων σκαφών… Λιγότερο σημαντική (παρόμοια) πηγή θαλάσσιας ρύπανσης, ενδέχεται να αποτελέσει η χρήση νιπτήρα κουζίνας (π.χ. για πλύσιμο πιάτων) και μπάνιου (ντους) λουτρού (που τυχόν θα βρίσκεται σε ελλιμενιζόμενα σκάφη)».
Η ΜΠΕ στο σημείο αυτό είναι ελλιπής και προβληματική, καθόσον δεν περιλαμβάνει ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΥΜΑΤΩΝ.
Χρειάζεται οπωσδήποτε να συμπληρωθεί η ως άνω πρόβλεψη με τα ακόλουθα συνοδευτικά στοιχεία: Α) Λύσεις για την ορθή απόρριψη των παραπάνω λυμάτων και τρόποι πρόληψης τέτοιας θαλάσσιας ρύπανσης,
Β) Τρόποι αποκατάστασης (καθαρισμού) της θάλασσας από τέτοια λύματα.

6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Επανειλημμένως στην ΜΠΕ γίνονται αναφορές στις επιπτώσεις που έχει η λειτουργία της Μαρίνας στο περιβάλλον, χωρίς όμως να προβλέπεται κανένας τρόπος περιορισμού ή και πλήρους αναστροφής τους. Η παράλειψη αυτή συνιστά σοβαρή πλημμέλεια της ΜΠΕ και χρειάζεται οπωσδήποτε να συμπληρωθούν τα ειδικά επί μέρους μέτρα που λαμβάνονται για την κάθε περίπτωση επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τη λειτουργία της Μαρίνας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
• «Κύριες πιέσεις στο περιβάλλον προέρχονται τα ίδια τα σκάφη και συγκεκριμένα τον θόρυβο που παράγουν από τη λειτουργία των μηχανών τους, τα απόβλητα και τα στερεά απορρίμματα από τους επιβάτες» (σελ. 127).
Δεν αναφέρεται κανένα μέτρο πρόληψης-εξισορρόπησης αυτής της πίεσης στο περιβάλλον.
• «Αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης από τις δραστηριότητες εντός της χερσαίας ζώνης της Μαρίνας Αλίμου.

Οι επιπτώσεις αυτές είναι σαφώς αναστρέψιμες μέσω της χρήσης κατάλληλου συστήματος
σήμανσης και σχεδίου κυκλοφορίας». Το σχέδιο και στο σύστημα όμως αυτό δεν περιγράφεται και δεν προσδιορίζεται. Ενδεικτικά, απαιτείται να εκπονηθεί και να υλοποιηθεί μελέτη για τη διατήρηση ή και βελτίωση της οδικής σήμανσης τόσο στις εισόδους-εξόδους της Μαρίνας, όσο και στο εσωτερικό της.
• Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα: «Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η κύρια αιτία πίεσης στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον στην περιοχή του υπό μελέτη τουριστικού λιμένα Αλίμου, προέρχεται από την κυκλοφορία των οχημάτων στην υφιστάμενη γειτονική Λ. Ποσειδώνος η οποία ενδέχεται να παρουσιάσει υψηλούς φόρτους». Δεν αναφέρεται κανένα μέτρο πρόληψης εξισορρόπησης αυτής της πίεσης στην κυκλοφορία που προκαλείται από τη λειτουργία της Μαρίνας.
• Επιπτώσεις από θόρυβο ή δονήσεις: αναφέρεται ως κύρια πηγή η Λεωφ. Ποσειδώνος, ενώ «ιδιαίτερα περιορισμένες εντοπίζονται και οι εκπομπές θορύβου όσον αφορά στις κλιματιστικές μονάδες που είναι τοποθετημένες εντός των διαφόρων χώρων». Δεδομένου ότι η ακουστική όχληση από τη Μαρίνα δεν προέρχεται μόνο από τα κλιματιστικά της, αλλά και από τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και τις λοιπές χρήσεις της, η σχετική αναφορά είναι ελλιπής και πλημμελής και χρειάζεται να συμπληρωθεί.
• Στην σελίδα 172 δεν προβλέπονται μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο κλίμα και στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής της υπό μελέτης δραστηριότητας.

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η ΜΠΕ αναφέρει (σελ. 175) ότι πρέπει να υπάρχει σχέδιο ετοιμότητας και ασφαλούς εκκένωσης της εγκατάστασης μέσω οδεύσεων διαφυγής σε περίπτωση εκδήλωσης φυσικής καταστροφής ή ατυχήματος, αλλά δεν διευκρινίζει αν αυτό υπάρχει.
Πρέπει να καταρτιστεί και να υπάρξει τέτοιο Σχέδιο και αυτό να αποτυπωθεί ρητά στην ΜΠΕ. Επιπλέον πρέπει να αναγραφεί ρητά ότι αποτελεί προαπαιτούμενο όπως και υποχρεωτική η εκπαίδευση του προσωπικού.

8. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ΜΠΕ επικαλείται την Μελέτη Πυροπροστασίας που έχει εκπονηθεί και υπάρχει στα συνημμένα της, πλην όμως δεν αναφέρει αν υπάρχει Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, το οποίο οφείλει η Μαρίνα να διαθέτει μετά την εφαρμογή της Μελέτης αυτής.
Τίθεται, συνεπώς, το ερώτημα αν έχει εφαρμοστεί η Μελέτη Πυροπροστασίας και αν υπάρχει Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας. Σε αρνητική περίπτωση, θα πρέπει τα στοιχεία αυτά να υλοποιηθούν και ρητά να συμπεριληφθούν στην ΜΠΕ.
Επιπλέον, η αναφορά στις πυρκαγιές στην σελ. 144 δεν αφορά πυρκαγιά κάποιου πλοίου, αλλά μόνον μεγάλα τεχνολογικά ατυχήματα.

9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στα προβλεπόμενα αναφορικά με την διαχείριση αποβλήτων (σελ. 180) εντοπίζουμε τις ακόλουθες αναφορές:
• «Η προσωρινή φύλαξη των στερεών απορριμμάτων του τουριστικού λιμένα θα συνεχίσει να γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριμμάτων θα διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση».

Χρειάζεται εν προκειμένω να προστεθεί στο τέλος της φράσης «από τον Δήμο Αλίμου», καθόσον η αρμοδιότητα για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Μαρίνας Αλίμου μπορεί να γίνεται μόνον από τον Δήμο Αλίμου, ο οποίος ήδη και σήμερα είναι επιφορτισμένος με το έργο αυτό.
• «Θα συνεχίσουν να λαμβάνονται μέτρα μείωσης των στερεών απορριμμάτων του τουριστικού λιμένα».
Χρειάζεται εν προκειμένω να προστεθεί στο τέλος της φράσης «σε συνεργασία με τον Δήμο Αλίμου», καθώς επίσης και να προσδιοριστούν τα μέτρα αυτά συγκεκριμένα.
• «Η συλλογή των στερεών απορριμμάτων από τις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα θα γίνεται με ευθύνη των διαχειριστών της.

Τα ανακυκλώσιμα στερεά απορρίμματα θα συλλέγονται και θα διαχωρίζονται στην πηγή και στη συνέχεια θα διατίθενται σε ειδικά κέντρα ανακύκλωσης, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα αποκομιδής τους από τον οικείο Δήμο.

Σε αντίθετη περίπτωση η αποκομιδή και διάθεση των απορριμμάτων
και των ανακυκλώσιμων υλικών θα πραγματοποιείται από τον οικείο Δήμο». Να αντικατασταθεί η
υπογραμμισμένη φράση με την ακόλουθη, ώστε η πρόβλεψη να είναι σύμφωνη με τη σημερινή
πραγματικότητα και με τον Νόμο: «του Δήμου Αλίμου.

Η αποκομιδή και διάθεση των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών θα πραγματοποιείται από τον Δήμο Αλίμου».
• Να προβλεφθεί ρητά ότι «οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις προβλέψεις και απαιτήσεις του ισχύοντος συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, όπως αυτό κάθε φορά νομίμως ορίζεται».
• Τέλος, η ΜΠΕ θα πρέπει να λάβει ρητά υπόψη και το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου
Αλίμου, το οποίο έχει ήδη καταρτιστεί και εκδοθεί και ισχύει και για την περιοχή της Μαρίνας.

10. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η ΜΠΕ αναφέρει ότι η λειτουργία της Μαρίνας έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη «συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες», χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση. Χρειάζεται να περιγραφεί και να εξειδικευθεί ποια είναι η συνεισφορά αυτή, άλλως να απαλειφθεί η αναφορά αυτή, ως αόριστη και άνευ αντικειμένου.
Επίσης η ΜΠΕ αναφέρει ότι η λειτουργία της Μαρίνας θα συμβάλει στην «Ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής». Χρειάζεται να προσδιοριστεί και να προβλεφθεί με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί αυτό (π.χ. τοποθέτηση stand, info kiosk του Δήμου κ.ο.κ.), άλλως να απαλειφθεί.

11. ΓΠΣ ΑΛΙΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ

Η ΜΠΕ χρησιμοποιεί το θεσμοθετημένο Γ.Π.Σ. του Δήμου Αλίμου, το οποίο ήδη ευρίσκεται υπό αναθεώρηση.
Για την πληρέστερη τεκμηρίωση της ΜΠΕ, σας διαβιβάζουμε με το παρόν το Σχέδιο του Νέου Γ.Π.Σ. του Δήμου Αλίμου, το οποίο ήδη βρίσκεται υπό κατάρτιση.
Ομοίως, η ΜΠΕ δεν έχει λάβει υπόψη τη Μελέτη της Περιφέρειας Αττικής για την οριοθέτηση του ρέματος
Πικροδάφνης. Σημειωτέον, η ΜΠΕ θεωρεί ότι η περιοχή δεν είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ενώ το ρέμα Πικροδάφνης είναι χαρακτηρισμένο ως ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Επίσης, η ΜΠΕ αναφέρει σχετικά με το Ρέμα (σελ. 138, χάρτες κινδύνων πλημμύρας) ότι στο «ρέμα Πικροδάφνης δεν παρατηρούνται αποθέσεις κοίτης και αναβαθμίδες – έντονη κατά βάθος διάβρωση», ενώ η ως άνω Μελέτη της Περιφέρειας προβλέπει εκβάθυνση της κοίτης γιατί έχουν παρουσιαστεί πλημμυρικά φαινόμενα.

12. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Στη σελ. 122 αναφέρεται ότι ο Ναός Παναγία Εισόδια της Θεοτόκου ευρίσκεται στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης. Τούτο είναι εσφαλμένο, καθώς ο Ναός ευρίσκεται στον Δήμο Αλίμου.
• Το κέντρο διασκέδασης που αναφέρεται στη ΜΠΕ έχει πάψει να λειτουργεί. Ενδείκνυται να απαλειφθεί η σχετική αναφορά.
• Σελ. 41: «Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η χωροθέτηση βιομηχανικών δραστηριοτήτων που έχουν ανάγκη θαλάσσιου μετώπου… Στις υπόλοιπες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος (περιοχές υπό στοιχεία Β και Δ του άρθρου 4) η χωροθέτηση άλλων χρήσεων επιτρέπεται σε τμήματά τους που δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον είτε μεμονωμένα είτε σε οργανωμένους υποδοχείς». Η αναφορά-εξαίρεση αυτή ζητάμε να απαλειφθεί.
• Σελ. 131: «Ο λιμένας θα πρέπει να εφοδιαστεί για περιστατικά ρύπανσης και να διαθέτει Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων». Αμφότερα τούτα θα έπρεπε ήδη να υπήρχαν και να είχαν υλοποιηθεί.
• Τα μέτρα που προτείνονται στη σελ. 172 για τη φύτευση (συντήρηση – ανάπτυξη διαχείριση και έλεγχο των υφιστάμενων) χρειάζεται να υλοποιηθούν πριν την χορήγηση της Άδειας Λειτουργίας. Επίσης απαιτείται ομοίως να υλοποιηθούν τα όσα προβλέπονται στη σελ. 173 (ο εφοδιασμός του λιμένα με τα τεχνικά μέσα και τον εξοπλισμό για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή).

Όσον αφορά το γεγονός ότι ήδη χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας τουριστικού λιμένα (Μαρίνα) Αλίμου από το Υπουργείο Τουρισμού (ΑΔΑ: 9ΞΛΟ465ΧΘΟ-ΖΞΩ), ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης επισήμανε ότι χορηγήθηκε χωρίς τη τήρηση των νόμιμων διαδιακασιών, αφού η διαβούλευση σχετικά με την ΜΠΕ για το έργο Λειτουργία της Μαρίνας Αλίμου δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί (μέχρι και την 25η Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποβολη προτάσεων).

Εισηγήθηκε, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  τη διενέργεια από την πλευρά του Δήμου όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την ακύρωση της χορηγηθείσας αδείας και την εκ νέου εκδοσή της προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις-επισημάνσεις του Δήμου Αλίμου και να ενσωματωθούν στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Λειτουργία της Μαρίνας Αλίμου».

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.