Πανελλήνιες 2018: Συμπληρωματική προκήρυξη για εισαγωγή στην Ελληνική Αστυνομία
Συμπληρωματική προκήρυξη της αστυνομίας που καθορίζει τον αριθμό αστυνομικών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
1. Ο αριθμός των αστυνομικών (ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες) που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 καθορίζεται σε είκοσι επτά (27). Από τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, ήτοι τρείς (3) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους με βάση τη βαθμολογία που απέκτησαν κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις γραπτές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.- ΟΜΑΔΑ Β’) με βάση τη βαθμολογία που απέκτησαν κατά την τελευταία συμμετοχή τους τα προηγούμενα δύο (2) έτη, χωρίς νέα εξέταση. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους

3 υποψηφίους του έτους 2016 σε ποσοστό 40%, ήτοι μία (1) θέση και στους υποψηφίους του έτους 2017 σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις.

β. Ποσοστό 90%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους/ες που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων έτους 2018, με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193−Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50−Α΄) (νέο σύστημα), με εξετάσεις.

2. Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α΄-152), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «γονείς και τέκνα πολυτέκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψηφίους του ίδιου άρθρου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».

3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους/ες των ειδικών κατηγοριών της παρ. 2 καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας. Ομοίως, ο αριθμός των θέσεων που δεν καλύπτεται από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄), χωρίς εξετάσεις, καλύπτεται από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με εξετάσεις.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.