Διαγωνισμός για τη διαπλάτυνση της Αγίου Δημητρίου (προϋπολογισμού 5.385.000 ευρώ)
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαπλάτυνση της λ. Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου».

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.-

Το έργο, που περιγράφεται στην υπ’ αρ. 37/2017 τεχνική μελέτη του Δήμου Αγίου Δημητρίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 92/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει ως αντικείμενο:
α) Τη διαπλάτυνση της Λ. Αγ. Δημητρίου από την οδό Γράμμου έως την οδό Θεομήτορος, σε συνολικό μήκος 1861,63 μ.
β) Τη βελτίωση ισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων στη συμβολή της Λ. Αγ. Δημητρίου με:
-την οδό Άλκη Αργυριάδη
-την οδό Αγ. Βαρβάρας
-την οδό Θεομήτορος
και περιλαμβάνει εργασίες αστικής οδοποιίας, υδραυλικών, ειδικών αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού.


download

Περίληψη διακήρυξης

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.