Το Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Xρηστή Διακυβέρνηση στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του κοινού έργου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο: Τεχνική Βοήθεια για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου βραβεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση.
Το συγκεκριμένο βραβείο απενεμήθη σε Δήμους που διακρίθηκαν για το επίπεδο διακυβέρνησης με βάση τις 12
Ευρωπαϊκές Αρχές Χρηστής Διακυβέρνησης, έτσι όπως αυτές υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2008 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση με στόχο την εναρμόνιση και τη βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης στις 47 χώρες – μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η απονομή των βραβείων έγινε από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλη και την επικεφαλής του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης κα Αλίνα Τατάρενκο σε ειδική εκδήλωση παρουσία πλήθους αυτοδιοικητικών στελεχών από όλη την Ελλάδα ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και τα επιστημονικά στοιχεία και συμπεράσματα της δράσης.
Φορείς υλοποίησης του προγράμματος για την Ελλάδα ήταν το Κέντρο Εμπειρογνωμοσίας για τις Μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση του Συμβουλίου της Ευρώπης με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΕ και σκοπός της δράσης είναι να αναγνωρίσει και να πιστοποιήσει τους Δήμους που επέτυχαν ένα υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης σύμφωνα με τις 12 ευρωπαϊκές αρχές χρηστής διακυβέρνησης του Συμβουλίου της Ευρώπης ως ακολούθως:
Αρχή 1– Εκπροσώπηση, Συμμετοχή και Δίκαιη Διεξαγωγή Εκλογών
Αρχή 2– Ανταπόκριση
Αρχή 3– Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα
Αρχή 4 – Ανοικτότητα και Διαφάνεια
Αρχή 5 – Κανόνες Δικαίου
Αρχή 6 – Ηθική Συμπεριφορά
Αρχή 7 – Δεξιότητα και Ικανότητα
Αρχή 8 – Καινοτομία και Δεκτικότητα στην Αλλαγή
Αρχή 9 – Βιωσιμότητα και Μακροπρόθεσμος Προσανατολισμός
Αρχή 10 – Χρηστή Δημοσιονομική Διαχείριση
Αρχή 11 – Ανθρώπινα δικαιώματα, Πολιτισμική Διαφορετικότητα και Κοινωνική Συνοχή
Αρχή 12 – Λογοδοσία

Το βραβείο για τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου παρέλαβε ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, ο
Αντιδήμαρχος Παιδείας και συντονιστής της δράσης στον Δήμο Γιάννης Φωστηρόπουλος καθώς και οι υπεύθυνες για τη δράση, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Μαρία Μπούρκουλα και η Προϊσταμένη Τμήματος Εκδ. Αδειών
Καταστημάτων & Δημοτ. Περιουσίας Κυριακή Γαβαλά.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση και τα τελικά αποτελέσματα επί των 12 Ευρωπαϊκών Αρχών χρηστής
Διακυβέρνησης βασίστηκαν στην ενεργό συμμετοχή των δημοτών και των εργαζομένων κάθε Δήμου, οι οποίοι μέσω
σχετικής έρευνας και ερωτηματολογίου τοποθετήθηκαν για το επίπεδο Διακυβέρνησης στον Δήμο τους.
Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα στοιχεία της έρευνας στο δήμο Παλαιού Φαλήρου διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός αξιολόγησης όσον αφορά στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών του δήμου και την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής είναι πολύ υψηλός.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.