Τετάρτη 28 Μαρτίου: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλίμου (δείτε live)


Την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018, στις 20:00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφόρος Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 4 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

1ο ΘΕΜΑ Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2015.
2ο ΘΕΜΑ Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2015.
3ο ΘΕΜΑ Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2016 .
4ο ΘΕΜΑ Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2016.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Στις 20:30, θα συζητηθούν 35 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

1ο ΘΕΜΑΑποδοχή και κατανομή ποσών από τους ΚΑΠ Μαρτίου 2018.
2ο ΘΕΜΑΔιαγραφές εγγραφών που αφορούν σε κλήσεις Κ.Ο.Κ.
3ο ΘΕΜΑΔιαγραφές εγγραφών που αφορούν σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. και ορθή επαναχρέωση.
4ο ΘΕΜΑΔιαγραφή εγγραφής που αφορά σε δημοτικά και δημοτικό φόρο.
5ο ΘΕΜΑΕπιστροφή σε συναλλασσόμενο του Δήμου αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού.
6ο ΘΕΜΑΕπιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού μισθοδοσίας.
7ο ΘΕΜΑΤροποποίηση της 4/2018 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου οικον. έτους 2017 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού» (σχετ. Απόφαση 23/2018 του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου).
8ο ΘΕΜΑ1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018 του ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου (σχετ. Απόφαση 24/2018 του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου).
9ο ΘΕΜΑΚαθορισμός κόστους τελών καθαριότητας των χώρων που λειτουργούν οι λαϊκές αγορές του Δήμου Αλίμου έτους 2017 (σχετ. Απόφαση 69/2018 της Ο.Ε.).
10ο ΘΕΜΑΑίτηση θεραπείας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Άλιμος Τουριστική Εμπορική Εστίασης και Αναψυχής Α.Ε.» κατά της 504/2017 Απόφασης Δ.Σ.
11ο ΘΕΜΑΑνανέωση του προγράμματος, βάσει του οποίου απασχολούνται δύο (2) ασκούμενες δικηγόροι στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου.
12ο ΘΕΜΑΑποδοχή αίτησης σπουδαστή ΙΕΚ για πρακτική άσκηση.
13ο ΘΕΜΑΕπικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 220/2012 απόφασης του Δ.Σ. με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου».
14ο ΘΕΜΑ3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
15ο ΘΕΜΑ3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2018.
16ο ΘΕΜΑΈγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
17ο ΘΕΜΑΈγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών δήμων της Χώρας».
18ο ΘΕΜΑΈγκριση υποβολής πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020, άξονας προτεραιότητας (10) «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας», με τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες».
19ο ΘΕΜΑΈγκριση 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 2ου Α.Π.Ε. του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥ”.
20ο ΘΕΜΑΠαράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης “Τοπογραφικές αποτυπώσεις και σύνταξη πράξεων πολεοδομικών εφαρμογών”.
21ο ΘΕΜΑΠαράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης “Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Γ.Π.Σ. Δήμου Αλίμου”.
22ο ΘΕΜΑΈγκριση Πολεοδομικής Μελέτης της Περιοχής “Τρουμπάρι”.
23ο ΘΕΜΑΑνάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της άσκησης ενδίκων μέσων και περαιτέρω αντιμετώπισης της ένδικης διαφοράς για την 3861/2017 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και έγκριση σχετικής δαπάνης.
24ο ΘΕΜΑΈγκριση μετακίνησης του Ειδικού Συμβούλου κ. Νικόλαου Λαμπριανίδη στις Βρυξέλλες για τη συμμετοχή του στην “Ημέρα Συντονιστών” στο πλαίσιο του προγράμματος “Prodesa” που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020.
25ο ΘΕΜΑΈγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την «Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης με το σχήμα AMBERLINK ENSEMBLE».
26ο ΘΕΜΑΕτήσια Υποστήριξη για το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας).
27ο ΘΕΜΑΈγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την διοργάνωση 17ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων, μέρος του Grand Prix 2018 της WFCC.
28ο ΘΕΜΑΈγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για Διοργάνωση θεατρικής παράστασης “Μπουμπουλίνα” με τη Μαίρη Βιδάλη.
29ο ΘΕΜΑΈγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης για τη διοργάνωση επετειακής εκδήλωσης για τη μάχη της Κρήτης.
30ο ΘΕΜΑΑνανέωση αδειών αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης λόγω αναπηρίας.
31ο ΘΕΜΑΚοπή ενός (1) δένδρου βραχυχίτωνα στον πεζόδρομο Ανδρέα Κάλβου στο νούμερο 45.
32ο ΘΕΜΑΚοπή ενός (1) πεύκου επί της οδού Ανθέων 5.
33ο ΘΕΜΑΚοπή πέντε (5) δέντρων πεύκου επί του πεζοδρομίου περιμετρικά του αλσυλλίου που βρίσκεται επί των οδών Μ. Αλεξάνδρου – Θεσσαλίας – Λ. Ιωνίας.
34ο ΘΕΜΑΚοπή ενός (1) πεύκου επί της οδού Θουκυδίδου 83.
35ο ΘΕΜΑΟρισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλίμου για τη σύσταση επιτροπής για επανασύνδεση καταναλωτών, των οποίων η παροχή ρεύματος είχε απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών (ΦΕΚ Β/474/14-02-2018).

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X