Διονύσης Χατζηδάκης: Επιτρέπεται η κολύμβηση στις ακτές του Παλαιού Φαλήρου
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, ενημερώνει τους κατοίκους και επισκέπτες κολυμβητές του δήμου ό,τι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Δ1(δ)/Γ.Π. οικ. 94670/20-12-2017 Απόφ. του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ: 70ΡΗ465ΦΥΟ-6ΝΑ) ήρθη η απαγόρευση κολύμβησης στις ακτές Έδεμ, Μπάτης, Φλοίσβος, κατόπιν τούτου ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ καθ’ όλο το μήκος των ακτών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Σύμφωνα με την απόφαση του περασμένου Δεκεμβρίου που δημοσιεύεται παρακάτω, απαγορεύεται η κολύμβηση μόνο στον όρμο του Λιμνιώνα της Σαλαμίνας.

Πρόκειται για τροποποίηση προηγούμενης απόφασης που απαγόρευε την κολύμβηση στις παρακάτω ακτές:

Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών

Παλαιό Φάληρο: Στην ακτή «Μεγάλος Φλοίσβος – Στην ακτή έναντι της οδού Πρωτέως και του ξενοδοχείου «CORAL».

Ελληνικό – Αργυρούπολη: Προσωρινά και μέχρι την πλήρη απομάκρυνση και από την ακτή των προϊόντων/υπολειμμάτων απορρύπανσης: Στην πλαζ Αγίου Κοσμά (Ζώνη 3β) – Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά (ΕΑΚΝ) – Στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ.

Γλυφάδα: Στην παραλία Γλυφάδας, στο ύψος του Κ.Υ.Ε. «Cataralla».

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ. αριθμ Γ1δ/Γ.Π. οικ. 53794/ 12-7-2017 Υπουργικής Απόφασης  «Τμήματα ακτών της Περιφέρειας Αττικής στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση», όπως ισχύει σήμερα
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη Γ1δ/Γ.Π. οικ. 53794/ 12-7-2017 Υπουργική Απόφαση «Τμήματα ακτών της Περιφέρειας Αττικής, στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση» όπως τροποποιήθηκε με τη Δ1(δ)/ Γ.Π.οικ 86033/22.11.2017 Υπουργική Απόφαση
2. Τις διατάξεις της με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ «Περί ποιότητας και μέτρων διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων Κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας
76/160/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006» (ΦΕΚ 356/Β/2009)
3. Το με αρ. πρωτ. Δ1δ/Γ.Π. οικ. 93109/13.12.2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
4. Τo με α.π. 6582/320/15.12.2017 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθήνας με τα συνημμένα του
5. Τα υπ’ αριθμ. 5484/15.12.2017 και οικ.5509/18.12.2017 έγγραφα της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Πειραιά & Νήσων.
6. Το υπ. αριθμ 4125/15.12.2017 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Δυτικής Αττικής
7. Το με α.π. 5233/15.12.2017 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε Ανατολικής Αττικής
8. Τη θαλάσσια ρύπανση στη ευρύτερη περιοχή του Σαρωνικού, που προκλήθηκε από το ναυάγιο δεξαμενόπλοιου
9. Την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Η παράγραφος Α1 της υπ. αριθμ Γ1δ/Γ.Π.οικ. 53794/12.7.2017 Υ.Α. «Τμήματα ακτών της Περιφέρειας Αττικής, στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση», όπως έχει τροποποιηθεί με την Δ1(δ)/ Γ.Π.οικ 86033/22.11.2017 Υπουργική Απόφαση αντικαθίσταται ως εξής:
Α1. Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, μετά την εκδήλωση φαινομένων θαλάσσιας ρύπανσης1 και πέραν των αναφερομένων στην Α παράγραφο της παρούσας, απαγορεύουμε την κολύμβηση στα θαλάσσια ύδατα των κατωτέρω περιοχών της Περιφέρειας Αττικής και μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ποιότητας τους (με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων πρόσφατων δειγματοληψιών του ΕΛΚΕΘΕ):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Στον όρμο Λιμνιώνα κατά μήκος της ακτής εκατέρωθεν του πέτρινου θεάτρου Σεληνίων, έμπροσθεν του ιστιοπλοϊκού ομίλου Σεληνίων και κατά μήκος της ακτογραμμής επί της οδού Ακτής Θεμιστοκλέους μέχρι την εκκλησία του Αγίου Νικολάου
Υπενθυμίζεται ότι επειδή το φαινόμενο είναι δυναμικό, ο ανωτέρω Πίνακας θα τροποποιείται εκάστοτε ανάλογα με τις διαμορφούμενες συνθήκες των ακτών κολύμβησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.  Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.

(ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.