Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλίμου
Προσκαλείσθε στην 2η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή, την 5 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1ο ΘΕΜΑ Αποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404,93 (εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ» από τους ΚΑΠ μηνός Ιανουαρίου 2018.
2ο ΘΕΜΑ Αποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568,34 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» από τους ΚΑΠ μηνός Ιανουαρίου 2018.
3ο ΘΕΜΑ Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659,28 (χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» από τους ΚΑΠ μηνός Ιανουαρίου 2018.
4ο ΘΕΜΑ Αποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 (έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Ν. 3106/2003 από τους ΚΑΠ μηνός Ιανουαρίου 2018.
5ο ΘΕΜΑ Έγκριση της υπ’ αριθμ. 146/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ με τίτλο «6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017».
6ο ΘΕΜΑ Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ με τίτλο «Έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου οικον. έτους 2017 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού».
7ο ΘΕΜΑ Υποβολή αιτήματος προς το ΑΣΕΠ περί αναπλήρωσης-αντικατάστασης υποψηφίου μίας (1) θέσης μόνιμου προσωπικού κατηγορίας/κλάδου ΥΕ16 Εργατών Κήπων της Προκήρυξης 1/264Μ/2007 λόγω σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης.
8ο ΘΕΜΑ Συμμετοχή τριών υπαλλήλων του τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών σε ημερίδα της εταιρείας PROJECT TRAINING με θέμα περιγράμματα γενικών και ειδικών θέσεων εργασίας σύμφωνα με το κανονιστικό-θεσμικό Πλαίσιο.
9ο ΘΕΜΑ Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Γερουλάνου 19 που εξυπηρετεί ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης.
10ο ΘΕΜΑ Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018.
11ο ΘΕΜΑ Ανανέωση αδειών αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης λόγω αναπηρίας.
12ο ΘΕΜΑ Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από καταβολή ΤΑΠ Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο.
13ο ΘΕΜΑ Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου «ΓΑΙΑ» για την διεξαγωγή αθλητικής εκδήλωσης.
14ο ΘΕΜΑ Επιχορήγηση Ναυτικού Ομίλου Αλίμου.
15ο ΘΕΜΑ Εξέταση της με αρ. πρ. 463/9.1.2018 ένστασης της κας Μαρίας Σκοπετέα κατά της Απόφασης 506/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου.
16ο ΘΕΜΑ Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Γ.Π.Σ. Δήμου Αλίμου».
17ο ΘΕΜΑ Αιτιολογική Έκθεση για Τροποποίηση Σύμβασης για την προμήθεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ”.
18ο ΘΕΜΑ Έγκριση εκτέλεσης δημόσιας συμβάσεως παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Υγιεινής και Ασφάλειας δημοτικών χώρων».

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.