Ζητείται γυμναστής/στρια με ειδικότητα Προσαρμοσμένης Ειδικής Αγωγής
Το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» στο πλαίσιο της προκήρυξης «Προγράμματα Άθλησης για Όλους 2017-2018» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρόκειται να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα διάρκειας 28 εβδομάδων, με ημερομηνία έναρξης 01/12/2017, με τίτλο «Χόκεϋ επί χόρτου, bocce και φυσική κατάσταση» και ζητά:
1 Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Προσαρμοσμένης Ειδικής Αγωγής για εργασία με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος.
Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Προσαρμοσμένης Ειδικής Αγωγής
– 3ετή επαγγελματική εμπειρία
Πρόσθετα προσόντα:
– Γνώσεις ναυαγοσωστικής
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστείλουν έως τις 17 Νοεμβρίου τα παρακάτω δικαιολογητικά στην διεύθυνση: Ηρώς Κωνσταντοπούλου 180 και Θάλειας Λουκίδου, ΤΚ 16341, Ηλιούπολη.
– Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται η προϋπηρεσία, τα πτυχία, τυχόν πρόσθετη επιμόρφωση.
– Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
– Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
– Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
– Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι ο/η υποψήφιος/α είναι άνεργος/η
– Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
– Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ημερομηνίες/προθεσμία υποβολής αιτήσεων εως 17 Νοεμβρίου στη διεύθυνση: Ηρώς Κωνσταντοπούλου 180 και Θάλειας Λουκίδου, ΤΚ 16341, Ηλιούπολη.

Πληροφορίες :
Κα Δόνου Αρετή
Τηλ: 2109766144

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

 Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.