Αυτά τα έργα θα γίνουν στον Άγιο Δημήτριο το 2018
Ψηφίστηκαν σε δύο ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 16-11-2017, το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2018.
Με την υπ’ αρ. 437/2017 απόφαση, εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα 2017, ύψους 5.074.505 € και με την υπ’ αρ. 438/2017 απόφαση, εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 2018, ύψους 39.046.666 €

Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το θέμα του προϋπολογισμού, ανέφερε τα εξής:

Κυρία Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην παρούσα δυσμενή συγκυρία, της χρόνιας και πολύπλευρης κρίσης, που μαστίζει τη χώρα μας, έχει αποτελέσει το πιο προσιτό και φιλόξενο καταφύγιο όλων των πολιτών, χωρίς διακρίσεις, εξαιρέσεις ή περιορισμούς και έχει συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, κλήθηκε να διαδραματίσει το ρόλο της κάτω από αντίξοες και πολλές φορές εντελώς αρνητικές συνθήκες, οι οποίες βεβαίως δεν έχουν εκλείψει και περιγράφονται από χρόνιες παθογένειες του χώρου που δεν έχουν αντιμετωπιστεί εγκαίρως και επαρκώς, στις οποίες ήρθε να προστεθεί η δραματική συρρίκνωση των οικονομικών της πόρων κατά τα προηγούμενα έτη, αλλά και οι περιορισμοί στις προσλήψεις προσωπικού που μόνιμα και σταθερά θα καλύπτει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες της.

Παρ’ όλα αυτά, όταν υπάρχει χρηστή διοίκηση, σεβασμός στα χρήματα των δημοτών, και ορθολογικός σχεδιασμός στο τρόπο που αυτά δαπανώνται, υπάρχει ένα έργο προς όφελος της πόλης και των κατοίκων της, όπως φάνηκε στο Δήμο μας, κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Με συγκρατημένη αισιοδοξία και με τη φιλοδοξία να συνεχίσουμε με την ίδια και όσο γίνεται καλύτερη απόδοση, την προσπάθειά μας αυτή, καταθέτουμε προς συζήτηση και ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο, το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το έτος 2018.

Για τη σύνταξή του, εστιάσαμε στην αξιοποίηση και της ελάχιστης δυνατότητας που μας παρέχουν τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, κρατικά και ευρωπαϊκά, αλλά και στην, κατά το δυνατόν, μεγαλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες που έχει η πόλη μας, όπως αυτές καταγράφηκαν από τις έως τώρα εκτιμήσεις της Δημοτικής Αρχής, του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και των συμπολιτών μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για συμμετοχή στις λαϊκές, που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Ιδιαίτερα επιθυμώ να ευχαριστήσω τη δημοτική παράταξη «Μετέχω», που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση να υποβληθούν προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα.

Όλα τα παραπάνω όργανα, με τις παρατηρήσεις και απόψεις που διατύπωσαν, είχαν ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης για το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 που κατατίθεται για ψήφιση.

Όπως θα διαπιστώσετε από τα οικονομικά στοιχεία που παρατίθενται, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά στα τεχνικά έργα, που έχουν και άμεση αντανάκλαση στη ζωή των κατοίκων, οι προτεραιότητές μας αφορούν:

• Στις υποδομές της πόλης, με έμφαση την οδοποιία και την αποχέτευση
• Στις αναπλάσεις, κυρίως αυτές που συμβάλλουν στη βιώσιμη κινητικότητα, με πλήθος παρεμ-βάσεων σε πολλούς δρόμους της πόλης και κυρίαρχα τα έργα των οδών Πριάμου και Κολο-κοτρώνη
• Στις κτιριακές εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν και τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και τις α-νάγκες των δημοτών και στην αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων, με κυρίαρχα τα έργα αποπεράτωσης του υπόγειου γκαράζ στο Δημοτικό Στάδιο και του θεάτρου «Μελίνα Μερκούρη» στο Δημαρχείο
• Τα σχολικά κτίρια, για τη βελτίωση των οποίων έχουμε προϋπολογίσει ένα σημαντικό ποσόν, ενώ συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PRODESA για τη μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στοιχείων σε στέγες τους.

Σημαντική είναι η στήριξη της Περιφέρειας Αττικής στην υλοποίηση έργων που εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεσθούν. Συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας, έχουν ενταχθεί τα εξής έργα:

• Διαπλάτυνση λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, από την οδό Θεομήτορος έως την οδό Γράμμου, προϋπολογισμού 5.385.000 €
• Περιβαλλοντική αναβάθμιση – ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ σταθμού μετρό «Άγιος Δημήτριος», προϋπολογισμού 4.275.000 €
• Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, προϋπολογισμού 120.000 €
• Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο, προϋπολογισμού 886.600 €
• Ανάπλαση Ασυρμάτου, προϋπολογισμού 4.500.000 €

και έχουν υποβληθεί προς ένταξη τα παρακάτω:

• Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στο πρωτεύον οδικό δίκτυο του Δήμου, προϋπολογισμού 3.000.000 €
• Αναβάθμιση σχολικών μονάδων του Δήμου, προϋπολογισμού 1.147.000 €
• Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑΜΕΑ σε οδούς του Δήμου, προϋπολογισμού 300.000 €.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ένταξη στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ του έργου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση – ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι», προϋπολογισμού 2.500.000 €.
Σημαντική, επίσης, είναι και η συμβολή του Πράσινου Ταμείου που ενέκρινε το αίτημα του Δήμου μας για χρηματοδότηση με 80.000 €, προκειμένου να εκπονηθεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Όσον αφορά στα δημοτικά τέλη για το 2018, ήδη ψηφίσαμε να παραμείνουν στα 1,13 ευρώ ανά τ.μ. για τις οικίες και τους κοινωνικούς φορείς και στα 2,73 ευρώ ανά τ.μ. για τα καταστήματα, ποσά που είναι άλλωστε από τα χαμηλότερα του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Επιπλέον, στο πλαίσιο στήριξης των ευπαθών ομάδων του Δήμου που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση των τελευταίων ετών, διατηρούνται και φέτος σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν σε άπορες οικογένειες, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους και στους νέους επιτηδευματίες.

Παράλληλα, συνεχίζοντας να δίνουμε έμφαση στην κοινωνική μας πολιτική, ολοκληρώσαμε πολύ σύντομα τις σχετικές διαδικασίες για τη δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας και ο Δήμος μας είναι από τους πρώτους που θα λειτουργήσει τις δομές του κοινωνικού παντοπωλείου, του κοινωνικού συσσιτίου και του κοινωνικού φαρμακείου, που εντάχθηκαν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρό-γραμμα «Αττική», διασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή τους μέσω ΕΣΠΑ και θα υλοποιηθούν με ίδια μέσα χωρίς την παρεμβολή οποιασδήποτε ΜΚΟ ή άλλου φορέα.

Επίσης, έχουμε εγγράψει δαπάνες που αφορούν σε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις συμπολιτών μας που βρίσκονται σε δυσμενή θέση και έχουν τις προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, θωρακίζοντας έτσι την πόλη και διατηρώντας αρραγή την κοινωνική συνοχή.

Όσον αφορά στον τομέα του πολιτισμού, του αθλητισμού και της εκπαίδευσης, ενισχύουμε με κατά το δυνατόν επαρκή κονδύλια τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ), την Οργανισμό Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ), καθώς και τις Σχολικές Επιτροπές Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης, παρέχοντάς τους έτσι τη δυνατότητα συνεχίσουν να εκτελούν δράσεις και προγράμματα που απευθύνονται προς όλους τους πολίτες χωρίς οικονομικό αντίτιμο.

Έτσι, οι Παιδικοί Σταθμοί, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, η Δημοτική μας Κατασκήνωση, θα συνεχίσουν και το 2018 να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, χωρίς τροφεία ή άλλου είδους οικονομική επιβάρυνση, ενώ και όλα τα πολιτιστικά προγράμματα, οι θεατρικές ομάδες, τα χορωδιακά σύνολα, οι κινηματογραφικές προβολές και ένα πλήθος εκδηλώσεων που κάθε χρόνο προγραμματίζονται, θα συνεχίσουν να παρέχονται δωρεάν, ενώ και τα σχολεία μας, διατηρούν το υψηλό επί-πεδο λειτουργικότητας που έχουμε κατακτήσει κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Τέλος, με την οικονομική ενίσχυση, αλλά και μια σειρά διευκολύνσεων που παρέχουμε στα αθλητικά σωματεία του Δήμου μας, βοηθάμε συστηματικά στην καλλιέργεια του μαζικού αθλητισμού, καλύπτοντας ικανοποιητικά τις αδυναμίες που αντιμετωπίζουμε από την έλλειψη ειδικευμένου προσωπι-κού για την εκτέλεση αθλητικών προγραμμάτων από το Δήμο.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου για το 2018, που κατατίθεται για συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, δίνει σημαντικές λύσεις και κρα-τάει την πόλη μας σε αναπτυξιακή τροχιά.

Ακόμη, έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο διάλογος που θα γίνει γύρω από τις ανάγκες που έχει η πόλη, καθώς και η ιεράρχησή τους με αντικειμενικά, ορθολογικά και ρεαλιστικά κριτήρια, θα συμβάλουν στην τελική διαμόρφωση ενός προϋπολογισμού, που κάτω από τις παρούσες αντίξοες οικονομικές συνθήκες, θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην καθημερινή μας μάχη για την ανάπτυξη και την πρόοδο του Δήμου μας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συνεργάτες αιρετούς και στελέχη της υπηρεσίας, που μετά από επίπονη προσπάθεια συνέβαλαν στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του 2018.-

Η Δήμαρχος
Μαρία Ανδρούτσου

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.