Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένεης: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 18η/2017 Δημόσια – Ανοικτή – Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, την 2η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 1. Λήψη απόφασης περί μεταφοράς ή μη των διαθεσίμων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις ομάδες λογαριασμών Νο 250 – Κοινού Κεφαλαίου του ν.2469/97 και Νο 260 – Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 2. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2017.
 3. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017.
 4. Έγκριση ή μη αποδοχής τροποποίησης υφισταμένης σύμβασης χρήσης αντιρρυπαντικού φράγματος.
 5. Εξέταση αιτήματος καταστηματαρχών Βούλας, με αρ. πρωτ. 35301/8.9.2017 για την τροποποίηση ή μη της υπ. αρ. 186/2016 ΑΔΣ (Κανονισμός χρήσης πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης).
 6. Έγκριση μείωσης μισθώματος για το Κ.Ε.Π. Βάρης.
 7. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (Ν.Π.Δ.Δ.)
 8. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (Ν.Π.Δ.Δ.)
 9. Έγκριση (Γ΄2017) κατανομής ποσού 66.236,50 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 10. Έγκριση μελέτης για την υπογειοποίηση του ηλεκτροφωτισμού τμήματος της οδού Ηροδότου (72-78) στην Βούλα.
 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο “Επισκευές Σχολείων”.
 12. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου στο Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
 13. Κοπή πεύκων για την διάνοιξη της εγκεκριμένης οδού Πεισιστράτου στην περιοχή “Βάρκιζα” της Δ.Κ. Βάρης.
 14. Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”.
 15. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση προγραμμάτων” για το έτος 2017.
 16. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο “Εκδήλωση έναρξης νεανικής επιχειρηματικότητας”.
 17. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο “Εκδήλωση παρουσίασης συνεργασίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την οργάνωση Safe Water Sports”.
 18. Επικύρωση της εγκρίσεως ταφής του κ. Δημητρίου Πλαστήρα.
 19. Χορήγηση ή μη άδειας άσκησης υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικό χώρο, ήτοι κινητής καντίνας εντός ιδιωτικού χώρου, στην αιτούμενη θέση Κ3, πλησίον του Α΄ Λιμενίσκου Φασκομηλιάς στη Βουλιαγμένη.
 20. Περί διαγραφής τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.
 21. Περί κοπής δένδρου επί της οδού Κολοκοτρώνη 101 στην Δ.Ε. Βούλας.
 22. Περί κοπής ξερού πεύκου επί της οδού Καστελορίζου 92Β-94 στην Δ.Ε. Βούλας.

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.