Νέα αυτοψία στις παραλίες των νοτίων προαστίων – Τι λένε οι επόπτες δημόσιας υγείας
 

Νέα αυτοψία στις παραλίες των νοτίων προαστίων πραγματοποίησαν αρμόδιοι επόπτες της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών), τη Δευτέρα 178 Σεπτεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά τι αναφέρουν στην έκθεση που συνέταξαν:

Α. Στην παραλία Γλυφάδας στο ύψος του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με διακριτικό τίτλο «Αστέρια Γλυφάδας», ώρα 15:20 μ.μ. διαπιστώθηκαν μεγάλης έκτασης μαύρες κηλίδες και έντονη θολερότητα εντός των θαλασσίων υδάτων, κατάλοιπα πετρελαιοειδών στην ακτή και διάχυτα κατάλοιπα πετρελαιοειδών στα βράχια.  Επικρατούσε  χαρακτηριστική οσμή πετρελαίου.

Σημειώνεται ότι την ώρα εκείνη πραγματοποιούνταν εργασίες απορρύπανσης στην ακτή (άμμος)  και δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία εργασία απορρύπανσης στα βράχια

Β. Στην παραλία Γλυφάδας στο ύψος του «Τουριστικού Περιπτέρου», ώρα 15:30 μ.μ. διαπιστώθηκαν στην ακτή και σε μικρή έκταση κατάλοιπα πετρελαιοειδών, διάσπαρτες μαύρες κηλίδες και έντονη θολερότητα στα θαλάσσια ύδατα , καθώς και διάχυτα κατάλοιπα πετρελαιοειδών στα βράχια με έντονο μαύρο χρώμα. Επικρατούσε έντονη χαρακτηριστική οσμή πετρελαίου. Σημειώνεται ότι την ώρα εκείνη πραγματοποιούνταν εργασίες απορρύπανσης στην ακτή (άμμος) , και δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία εργασία απορρύπανσης στα βράχια

Γ. Στην Γ’  ΑΝΟΓ Μαρίνα Γλυφάδας, ώρα 15:10 μ.μ. διαπιστώθηκαν θολερότητα και κηλίδες πετρελαιοειδών εντός των θαλασσιών υδάτων. Δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία εργασία απορρύπανσης στα βράχια

 Δ.  Στην παραλία Χρυσή Ακτή (κοντά στο παλιό Δημαρχείο), ώρα 14:55 μ.μ. , διαπιστώθηκαν  στην ακτή και σε μικρή έκταση  κατάλοιπα πετρελαιοειδών, θολερότητα θαλασσίων υδάτων   και επικρατούσε έντονη χαρακτηριστική οσμή πετρελαίου. Δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία εργασία απορρύπανσης στα βράχια

Ε. Στην παραλία Γλυφάδας στο ύψος του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος πρώην Cataralla, ώρα 14:40μ.μ. , διαπιστώθηκαν στην ακτή κατάλοιπα πετρελαιοειδών,  κηλίδες πετρελαίου και θολερότητα εντός των θαλασσίων υδάτων και επικρατούσε έντονη χαρακτηριστική οσμή πετρελαίου.

Σημειώνεται ότι την ώρα εκείνη πραγματοποιούνταν εργασίες απορρύπανσης στην ακτή ( άμμος) , και δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία εργασία απορρύπανσης στα βράχια.

Ζ. Στην παραλία Γλυφάδας στο ύψος του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με διακριτικό τίτλο « Δελφίνια». ώρα 14:30 μ.μ., διαπιστώθηκαν κατάλοιπα πετρελαιοειδών εντός των θαλασσίων υδάτων και λιγότερα στην ακτή.

Δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία εργασία απορρύπανσης στα βράχια.

Η.  Στην ακτογραμμή από τις Αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά (περιοχή Ελληνικού) ( στους Δήμους Ελληνικού – Αργυρούπολης  ώρα 13:30 μ.μ.,  κατά την οποία  διαπιστώθηκε η παρουσία μεγάλης έκτασης μαύρων κηλίδων σε όλο το μήκος της ακτής  εντός των θαλασσίων υδάτων στην ακτή και στα βράχια. Σε όλες τις παραπάνω περιοχές επικρατούσε έντονη  χαρακτηριστική οσμή πετρελαίου.

 Θ. Στη Β’ Πλάζ Αγίου Κοσμά (Ακρωτήρι) και ώρα  13:45 μ.μ κατά την οποία διαπιστώθηκαν  μαύρες κηλίδες και έντονη θολερότητα εντός των θαλασσίων υδάτων και μεγάλη ποσότητα υπολειμμάτων πετρελαιοειδών στα βράχια και στην ακτή.

Σημειώνεται ότι την ώρα εκείνη πραγματοποιούνταν εργασίες απορρύπανσης της ακτής από ιδιωτική εταιρεία και όχι στα βράχια .

 

Ι. Στην εκβολή του Ρέματος Τραχώνων – Αγίου Νικολάου (περιοχή Αλίμου) του Δήμου Αλίμου και ώρα 13:20 μ.μ, διαπιστώθηκαν διάσπαρτα κατάλοιπα πετρελαιοειδών κατά μήκος της ακτής. Επικρατούσε χαρακτηριστική οσμή πετρελαίου.

 

ΙΑ. Στην Β’ Πλαζ Αλίμου (Λουτρά) του Δήμου Αλίμου, ώρα 15:30 μ.μ. ,  κατά την οποία διαπιστώθηκε εντός των θαλασσίων υδάτων σε ένα τμήμα να είχε τοποθετηθεί φράγμα  υπήρχε  θολερότητα εντός των θαλασσίων υδάτων και διάσπαρτα κατάλοιπα πετρελαιοειδών . Επικρατούσε έντονη χαρακτηριστική  οσμή πετρελαίου.

 

ΙΒ. Στην Ακτή του Ήλιου ( μπροστά από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με διακριτικούς τίτλους «Ακάνθους», «Bolivar», «Ακτή του Ήλιου») του Δήμου Αλίμου, ώρα 15:10 μ.μ., κατά την οποία  και διαπιστώθηκε η ύπαρξη α) φράγματος εντός των θαλασσίων υδάτων  που κλείνει περιμετρικά όλη την πλαζ  και β) φράγματος κατά μήκος της ακτής  και παρουσία διάσπαρτων  κατάλοιπων  πετρελαιοειδών σε όλη την ακτή . Επικρατούσε έντονη χαρακτηριστική οσμή  πετρελαίου.

 

 

ΙΓ. Στην Α’ Πλαζ Αλίμου στον Δήμο Αλίμου, ώρα 14:50 μ.μ. κατά την οποία διαπιστώθηκαν  κατά μήκος της ακτής κατάλοιπα πετρελαιοειδών και θολερότητα στα θαλάσσια ύδατα . Επικρατούσε έντονη χαρακτηριστική οσμή πετρελαίου.

 

ΙΔ. Στην Μαρίνα Αλίμου – μπροστά από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με διακριτικό τίτλο Penarrubia – του Δήμου Αλίμου, ώρα 15:00 μ.μ.,  κατά την οποία δεν διαπιστώθηκαν κατάλοιπα πετρελαιοειδών .

 

ΙΕ. Στην ακτή του Φλοίσβου και συγκεκριμένα μπροστά από το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, ώρα 14:20 μ.μ διαπιστώθηκε κατά μήκος της ακτής η  παρουσία λίγων διάσπαρτων κατάλοιπων πετρελαιοειδών  και τοποθέτηση φράγματος εντός των θαλασσίων υδάτων. Επικρατούσε έντονη χαρακτηριστική οσμή πετρελαίου.

 

ΙΣΤ. Σε όλο το μήκος της ακτογραμμής του Φλοίσβου – από το ύψος της οδού Αγίου Αλεξάνδρου – έως και την παραλία  ΕΔΕΜ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου,  και ώρα 14:30 μ.μ    διαπιστώθηκε  κατά μήκος της ακτής η παρουσία διάσπαρτων κατάλοιπων πετρελαιοειδών   και 8 θολερότητα εντός των θαλασσίων υδάτων  Σε όλη την ανωτέρω περιοχή επικρατούσε πολύ έντονη  χαρακτηριστική οσμή πετρελαίου.

 

ΙΖ. Από την Μαρίνα της Καλλιθέας (Φάρος) του Δήμου Καλλιθέας έως και την παραλία του Μοσχάτου στο ύψος του Ιλισού, ώρα  14:00 μ.μ. δε διαπιστώθηκε ρύπανση.

 

Ύστερα από τα παραπάνω και σύμφωνα με την (δ) σχετική θα πρέπει άμεσα να γίνει   ενημέρωση των πολιτών για την απαγόρευση της κολύμβησης με κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να διασφαλιστεί  η υγεία των λουομένων

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.