Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη: Απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω κινδύνου πυρκαγιάς
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

Την εφαρµογή του µέτρου της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων σε εθνικούς δρυµούς, δάση και ευπαθείς περιοχές στους παρακάτω δρόµους για τις ηµέρες εκείνες που ο «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς» της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας αναφέρει πρόβλεψη κατηγορίας κινδύνου 4:Πολύ Υψηλή & 5: Κατάσταση Συναγερµού.

Η απαγόρευση αφορά την ηµέρα πρόβλεψης.

∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Στους δρόµους της ∆ηµοτικής Ενότητας Βούλας
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΩΤΟ
1. Από οδό Κανελλοπούλου έως Λόφο Τασσιανής.
2. Από Γλυνού και Στρατή ∆εληγιαννάκη έως Λόφο Τασσιανής.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
1. Ο δρόµος µετά το νεκροταφείο προς Πανόραµα.
2. Η οδός Υµηττού (από την οδό Μπέλλες και πάνω).
3. Η οδός ∆ιστόµου (από την οδό Θηβών και πάνω).
4. Από την οδό Ηροδότου έως την οδό Αριστείδου.
5. Από την οδό Αριστείδου και Βρασίδα προς κοιµητήριο.
6. Από την οδό Λαµίας προς Κορωπί.
7. Από την οδό Θεσσαλίας προς Λυκόρεµα.
8. Από οδό Μεσολογγίου προς Λόφο Πολυβολείων.
Στους δρόµους της ∆ηµοτικής ενότητας Βουλιαγµένης:
ΛΟΦΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΛΟΚ):
1. Η είσοδος του χωµατόδροµου από Κρόνου.
2. Η είσοδος από Καβουρίου (πλησίον Λεωφόρου).
3. Η είσοδος προς µνηµείο ΛΟΚ.
4. Η είσοδος από οδό Λαµπράκη.
ΛΟΦΟΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Η είσοδος προς κοινόχρηστο χώρο (έναντι γηπέδου ποδοσφαίρου).
ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΒΟΥΡΙ
1. Η κάθοδος προς όρµο Νηρηϊδων (Βάκχου).
2. Η οδός Αύρας.
3. Η οδός Ακτής.
4. Η οδός Αυγής (προς οδό Ζεφείρου-δύο σηµεία).
5. Η οδός Αυγής (προς χώρο εγκαταστάσεων Ορφανοτροφείου).
6. Η οδός Καβουρίου (από πυροφυλάκιο και µετά).
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
1. Οι Είσοδοι προς πευκόφυτο χώρο παρά την οδό Μαυρολέοντος στην προβολή
της οδού Αµαρυλλίδος.
2. Παραλιακή Αθηνών, Ιάσωνος, ∆αιδάλου, ∆ιονύσου ως Παναγούλη, Ήρας και
∆ιός.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
1. Οι προσβάσεις προς λόφο Φασκοµηλιάς.
2. Στον χωµατόδροµο κάθετο στην οδό Πολυξένης (κεραία).
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ
1. Το τµήµα της Λεωφ. Απόλλωνος µετά την είσοδο στη Μαρίνα Βουλιαγµένης
και έως την αδιέξοδο της οδού.
2. Το αδιέξοδο τµήµα αδιαµόρφωτης οδού προς παρεκκλήσιο Αγ. Νικολάου.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1. Όλο το αδιάνοικτο τµήµα της οδού Λυκούργου.
2. Το τµήµα της αδιανοίκτου οδού Αχιλλέως από την συµβολή της µε την Οδό
Θησέως και έως την Λεωφ. Αθηνάς.
Στις περιοχές της ∆ηµοτικής Ενότητας Βάρης:
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΜΠΙ
1. Το τέρµα της οδού Τριπόλεως, (είσοδος για το λόφο «Μπαράκος).
2. Ο λόφος Μπαράκος ( είσοδος από Riba’s).
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΚΙΖΑΣ
Το τέρµα οδού Φρυνίχου στην περιοχή Βάρκιζας.
ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΛΟΦΟΥ
1. Η οδός Καλαµάτας στο ∆ίλοφο (κτήµα Κανελλόπουλος).
2. Η οδός Γραβιάς στην περιοχή ∆ιλόφου (όπισθεν Νηπιαγωγείου)
3. Η οδός Παπανικολή και Αµοργού στην περιοχή ∆ιλόφου.
4. Η οδός Γραβιάς στην περιοχή ∆ιλόφου (πίσω από τις πολυκατοικίες).
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΡΩΜΑ
Η οδός Παπανδρέου στην περιοχή Χαίρωµα (απέναντι από το γήπεδο
ποδοσφαίρου)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.