Τρίτη 11 Ιουλίου: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου (δείτε live)
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου ως προς το μέρος που αφορά την σύσταση νέων οργανικών θέσεων
μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα σε κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ για
τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας (άρθρο 24 του ν. 4479/2017).
2. Λήψη απόφασης για απασχόληση προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες
καθαριότητας σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου
24 του ν. 4479/2017 για λόγους δημόσιας υγείας.
3. Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016.
4. Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017.
5. Λήψη απόφασης α) για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών πλέον προσαυξήσεων
από παραβάσεις ΚΟΚ λόγω μίσθωσης-χρονομίσθωσης του οχήματος συνολικού
ποσού 1.320,00€ της εταιρείας LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και β) επαναβεβαίωση ιδίου ποσού σε διάφορους
χρεώστες.
6. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών πλέον προσαυξήσεων
από παραβάσεις ΚΟΚ λόγω ακύρωσης τους από τον Διοικητή της τροχαίας
Ελληνικού α) ποσού 80,00€ του κ. ΛΑΧΑΝΑ ΧΡΙΣΤ/ΓΕΩ β) ποσού 80,00€ του κ.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝ/ΚΥΡ γ) ποσού 80,00€ του κ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗ ΔΙΟΝ/ΚΩΝ
δ) ποσού 80,00€ της κας ΠΕΡΡΟΥ ΜΑΡΓ/ΚΩΝ ε) ποσού 80,00€ της κας
ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙ/ΠΡΟ και στ) ποσού 40,00€ του κ. ΠΑΝΟΥΣΗ ΤΡΥΦ/ΙΩΑ.
7. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 75,00€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος
από παράβαση ΚΟΚ της Δημοτικής Αστυνομίας του κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ του Χρήστου και έγκριση διάθεσης πίστωσης ιδίου ποσού σε βάρος του
ΚΑ 00.8261.01.
8. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 40,00€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος
από παράβαση ΚΟΚ της Δημοτικής Αστυνομίας του κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΩΚΡΑΤΗ
του Στέφανου και έγκριση διάθεσης πίστωσης ιδίου ποσού σε βάρος του ΚΑ
00.8261.01.
9. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης ταφής πέραν του έτους (Ζ’ τρίμηνο-
σχ.αιτ. 25451/4-7-17).
10.Λήψη απόφασης για αποχαρακτηρισμό του οχήματος ΚΗΥ 5794 από ΦΙΧ
μεταφοράς ασθενών (ασθενοφόρο) σε ΦΙΧ όχημα προς εξυπηρέτηση των
αναγκών του Δήμου μας.
11.Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου για διενέργεια δράσης απευθείας
διάθεσης προϊόντων χωρίς μεσάζοντες
12.Λήψη απόφασης για διάθεση θέσεων μαθητείας στα ΕΠΑΛ & ΙΕΚ του
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
EΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.