Πρόταση για την προβολή του Θουκυδίδη Ολόρου Αλιμούσιου




Ολοκληρωμένη πρόταση για την προβολή του Θουκυδίδη Ολόρου Αλιμούσιου, θα παρουσιάσει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα γίνει την Τετάρτη 28 Ιουνίου, στις 20:00, το σωματείο «Νότιον Σήμα».

Μία από τις προτάσεις του θα είναι και η μετονομασία του σταθμού του μετρό στον Άλιμο, σε σταθμό “Άλιμος – Θουκυδίδης”.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προσκαλείσθε να προσέλθετε στη 15η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή, την 28η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της κάτωθι ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο Ολοκληρωμένη πρόταση προβολής του Θουκυδίδη Ολόρου Αλιμούσιου από το σωματείο
“ΝΟΤΙΟΝ ΣΗΜΑ”.
ΘΕΜΑ 2ο Η με αρ.πρωτ. 12478/16.6.2017 Εξώδικη Δήλωση, Πρόσκληση και Διαμαρτυρία της εταιρείας ALIMOU FUELS E.E. κατά του Δήμου Αλίμου.
ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση της 235/2017 Απόφασης Ο.Ε. με τίτλο «Έγκριση της με αριθμό καταθέσεως 931/
22.2.2013 αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ασκηθείσα από το
Δήμο Αλίμου κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3278/127097/13.12.12 απόφασης του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία ανεκλήθη η σχετική απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας περί παραχώρηση κοινοχρήστου τεμαχίου στο Κόνθι –Μπέλεσι Γαλατά Τροιζηνίας
με σκοπό τη δημιουργία Παιδικών κατασκηνώσεων».
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση προσφύγης στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση
σύμβασης παροχής υπηρεσιών επτά (7) ομάδων, ήτοι των 3,4,5,6,7,8,15 για τις ανάγκες του
Δήμου, ως τμήματα της διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Συντήρηση & Επισκευή
Οχημάτων και Μηχανημάτων για τα έτη 2016-2017» ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Συμβάσεων ( Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).
ΘΕΜΑ 5ο Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή εξωτερικών
διακλαδώσεων ΟΜΑΔΑ Δ 102”.
ΘΕΜΑ 6
ο Ορισμός μελών Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου.
ΘΕΜΑ 7ο Παραχώρηση από το Δήμο Αλίμου του δικαιώματος χρήσης της Θεατρικής Σκηνής “Κάρολος
Κουν” προς την ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.
ΘΕΜΑ 8ο Β΄ αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε. έτους 2017.
ΘΕΜΑ 9ο 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλίμου έτους 2017.
ΘΕΜΑ 1o  8η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2017.
ΘΕΜΑ 11o Κυκλοφοριακή ρύθμιση οδού Ηρακλείτου.
ΘΕΜΑ 12o Διαγραφή εγγραφής στον με αριθμό 52/3-11-2014 Βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά σε
τέλος ακαθαρίστων εσόδων και αναλογούν πρόστιμο.
ΘΕΜΑ 13o Επιχορήγηση αθλητικού συλλόγου ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ.
ΘΕΜΑ 14o Επιχορήγηση του συλλόγου ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ «Α.Ε.Κ. ΑΛΙΜΟΥ» για συνέχιση της διοργάνωσης των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.