Το κτήμα Τραχώνων στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου
Η ένταξη του κτήματος Τραχώνων στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αλίμου και η κατάρτιση συμφωνίας-πλαισίου συνεργασίας με την εταιρεία ΜΑΚΡΟ-Σκλαβενίτης θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, που θα γίνει την Τετάρτη 31 Μαΐου.

Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής του συνδυασμού «Άλιμος: Εδώ Ζούμε», Θάνου Ορφανού, είπε ότι υπάρχει θετική διάθεση από την πλευρά της εταιρίας «Σκλαβενίτης» στην οποία ανήκει η έκταση του κτήματος, μετά την εξαγορά από τη «ΜΑΚΡΟ».

«Η εταιρία αποδέχεται το σχεδιασμό του δήμου» είπε ο δήμαρχος.

«Δεν είναι ακόμη ώριμο το θέμα, ο λόγος που δεν το έχουμε φέρει ακόμη για συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο είναι το γεγονός ότι καθυστερεί η γεωλογική μελέτη, η οποία έχει πάει για έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος»

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο επικεφαλής της παράταξης «Άλιμος, Όλοι Μαζί», Νίκος Τσαμπαρλής.

«Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής να ανοίξει το θέμα, ειδικά τώρα που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον ιδιοκτήτη της έκτασης για τη δημιουργία εμπορικού κέντρου» είπε

«Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα» είπε ο δήμαρχος

«Κατόπιν μεγάλης πίεσης της δημοτικής αρχής στην εταιρία, συμφωνήσαμε να κατασκευαστούν στην έκταση μόνο κατοικίες.

Από τα 110 στέμματα η ¨Σκλαβενίτης» θα πάρει τα 30, τα υπόλοιπα 80 στρέμματα θα περάσουν στα χέρια του δήμου. Εντός των ημερών θα συνεδριάσει και αρμόδια Πολεοδομική Επιτροπή για το μεγάλο αυτό θέμα».

Σύμφωνα με πληροφορίες του NOTIA.GR η διοίκηση του δήμου Αλίμου, σχεδιάζει να διαμορφώσει το κτήμα σε ένα πρότυπο χώρο αναψυχής και ψυχαγωγίας, εφάμιλλο με το άλσος της Νέας Σμύρνης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 1 ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404,93 (εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσία του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ» από τους ΚΑΠ μηνός Μαΐου 2017.

ΘΕΜΑ 2 ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568,34 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» από τους ΚΑΠ μηνός Μαΐου 2017.

ΘΕΜΑ 3 ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659,28 (χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» από τους ΚΑΠ μηνός Μαΐου 2017.

ΘΕΜΑ 4 ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 (έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Ν.3106/2003, από τους ΚΑΠ μηνός Μαΐου 2017.

ΘΕΜΑ 5  6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

ΘΕΜΑ 6  7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2017.

ΘΕΜΑ 7 ο Έγκριση της 17/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ με τίτλο «Έγκριση απολογισμού οικονομικής χρήσης 2016».

ΘΕΜΑ 8 ο Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 κληροδοτήματος «Ευαγγελία Μπενάκη».

ΘΕΜΑ 9 ο Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017 κληροδοτήματος «Ευαγγελία Μπενάκη».

ΘΕΜΑ 10ο Ακύρωση της 64/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ 11ο Παραχώρηση χώρου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης για την στέγαση του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλίμου».

ΘΕΜΑ 12 ο Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλίμου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002299 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

ΘΕΜΑ 13 ο Έγκριση για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όψεως αποκλειστικά για την Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλίμου».

ΘΕΜΑ 14 ο Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αλίμου σχολικού έτους 2017-2018».

ΘΕΜΑ 15 ο Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της Λεωφ. Καλαμακίου αρ.72 (ισόγειο), που καλύπτει ανάγκες του Γραφείου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Α’ ΚΑΠΗ).

ΘΕΜΑ 16 ο Αιτιολογική Έκθεση για Τροποποίηση Σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια Παγίου Εξοπλισμού για το Κολυμβητήριο» Ομάδα 2 (Εξοπλισμός Κολυμβητικών Δεξαμενών)».

ΘΕΜΑ 17 ο Αιτιολογική Έκθεση για Τροποποίηση Σύμβασης για την εργασία «Επισκευή δικτύου Ηλεκτροφωτισμού σε κεντρικές λεωφόρους του Δήμου».

ΘΕΜΑ 18 ο Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλίμου και Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης αυτής.

ΘΕΜΑ 19 ο Χορήγηση νέας άδειας αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης λόγω αναπηρίας.

ΘΕΜΑ 20ο Κοπή δύο (2) δέντρων βραχυχίτωνα επί της οδού Μεσολογγίου 59Α .

ΘΕΜΑ 21 ο Ορισμός υπαλλήλων (τακτικών–αναπληρωματικών) στην Επιτροπή Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2017 (συμπλήρωση των 409/2016 & 162/2017 αποφάσεων Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 22 ο Παραίτηση από την έφεση κατά της υπ΄ αριθμ. 1608/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ενοχικό) (208/2017 απόφαση Ο.Ε.).

ΘΕΜΑ 23 ο Εξωδικαστικός συμβιβασμός με την εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, από την οποία έχει ασκηθεί η με αριθμό κατάθεσης 163409/2013 Αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (200/2017 απόφαση Ο.Ε.).

ΘΕΜΑ 24 ο Η υπ΄ αρ.πρωτ. 9716/18-05-2017 Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών της αναδόχου εταιρείας VASARTIS S.A. για το έργο «Αναβάθμιση γηπέδων ποδοσφαίρου Αλίμου».

ΘΕΜΑ 25 ο Εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης οδού Ηρακλείτου.

ΘΕΜΑ 26 ο Κατάρτιση Συμφωνίας-Πλαισίου συνεργασίας με την εταιρεία ΜΑΚΡΟ-Σκλαβενίτης για το «Κτήμα Τραχώνων».

ΘΕΜΑ 27 ο Ένταξη του «Κτήματος Τραχώνων» στο Γ.Π.Σ. του Δήμου Αλίμου.

ΘΕΜΑ 28 ο Έγκριση διενέργειας δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την διοργάνωση της θεατρικής παράστασης «Η ΦΟΝΙΣΣΑ».

ΘΕΜΑ 29 ο Έγκριση διενέργειας δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την έκθεση ζωγραφικής ΄΄Τα μυστικά των εικόνων – η γενιά του 60’΄΄

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.