Ηλιούπολη: Αυτές είναι οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηλιούπολης, ενέκρινε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τμήματος της πλατείας Παλαιών Πατρών Γερμανών και τμήματος της Λεωφ. Μαρίνου Αντύπα (από πλ. Παλαιών Πατρών
Γερμανού έως τη Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου), που απαιτούνται για την κατασκευή των αγωγών ομβρίων. Οι νέες ρυθμίσεις θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τμήματος της πλ. Παλαιών Πατρών Γερμανού

Για την κυκλοφοριακή ρύθμιση που απαιτείται για την κατασκευή του έργου, θα χρειαστεί να
αποκλειστούν από την κυκλοφορία τα παρακάτω τμήματα των οδών:
 Άνοδος λεωφ. Ηρώς Κωνσταντοπούλου από την οδό Αχιλλέα Παράσχου έως την πλατεία Παλαιών
Πατρών Γερμανού καθώς και η κάθοδος από την πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού έως την οδό
Αλεξανδρείας.
 Άνοδος οδού Κοτζιά από την οδό Αγ.Νικολάου έως την Πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού, καθώς και η
κάθοδος από την πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού έως την οδό Αγ.Νικολάου.
 Οδός Πλαπούτα και οδός Πιπίνου από την οδό Ροβέρτου Γκάλλι έως τη πλατεία Παλαιών Πατρών
Γερμανού.

Προτείνεται λοιπόν, να γίνουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Η περιμετρική οδός της πλατείας Π.Π. Γερμανού είναι διπλής κυκλοφορίας, με μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά
κατεύθυνση. Για την κατασκευή του αγωγού ομβρίων Σ3, θα χρειαστεί να γίνει αποκλεισμός στο τμήμα της
περιμετρικής οδού της πλατείας Π.Π. Γερμανού από την συμβολή της λεωφόρου Μ. Αντύπα έως την συμβολή
της οδό Κοτζιά. Παράλληλα θα πρέπει να αντιδρομηθεί η κίνηση του ρεύματος εισόδου της λεωφόρου Μαρίνου
Αντύπα προς την πλατεία Π.Π. Γερμανού μέχρι την έξοδο του στην συνέχεια της Μαρίνου Αντύπα. Συνεπώς:

 Τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα εισόδου της Μ. Αντύπα με κατεύθυνση την Ηλιούπολη, θα συνεχίζουν
με αντίδρομη πορεία στην πλατεία Π.Π. Γερμανού και στην συνέχεια κανονικά στην επέκταση της Μ.
Αντύπα προς Ηλιούπολη.
 Τα οχήματα που κινούνται στην οδό Ηρώ Κωνσταντοπούλου με κατεύθυνση την πλατεία Π.Π. Γερμανού
θα εκτρέπονται δεξιά Θεοτόκη, αριστερά Καρύστου, αριστερά Κοτζιά, δεξιά Αγ. Νικολάου, αριστερά
λεωφόρο Μ. Αντύπα και στη συνέχεια κανονικά στην πορεία τους.
 Τα οχήματα που κινούνται στην οδό Κοτζιά με κατεύθυνση την πλατεία Π.Π. Γερμανού θα εκτρέπονται
δεξιά Αγ. Νικολάου, αριστερά λεωφόρο Μ. Αντύπα και στη συνέχεια κανονικά στην πορεία τους.
Λόγω της κυκλοφοριακής ρύθμισης ο ΟΑΣΑ έχει εκδώσει την Απόφαση με αριθμ. Πρωτ. 10595/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/20-07-2016 για μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών 140 και 201 στο Δήμο Ηλιούπολης.

Οι εργασίες κατασκευής θα διαρκέσουν 3 μήνες από την έκδοση των αντίστοιχων αστυνομικών αποφάσεων. Σε όσα τμήματα ολοκληρώνονται οι εργασίες, (όπως το περιμετρικό τμήμα της πλατείας Π.Π. Γερμανού), τα τμήματα αυτά θα δίνονται στην κυκλοφορία.

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τμήματος της Λεωφ. Μαρίνου Αντύπα (από πλ. Παλαιών Πατρών
Γερμανού έως τη Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου)

Η κυκλοφοριακή ρύθμιση που απαιτείται για την κατασκευή του έργου, θα πραγματοποιηθεί σε έξι
φάσεις και συγκεκριμένα:
Φάση 1
Αποκλεισμός του τμήματος της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα από τη Πλατεία Π.Π. Γερμανού έως πριν την
διασταύρωση με την οδό Αγ. Νικολάου.
 Τα οχήματα που κινούνται επί της Πλατείας Π.Π. Γερμανού θα συνεχίζουν δεξιά στην οδό Κοτζιά και στη
συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.
 Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση τη πλατεία Π.Π. Γερμανού
θα στρίβουν αριστερά Αγ. Νικολάου, δεξιά Κοτζιά και στη συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.
Φάση 2
Αποκλεισμός του τμήματος της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα από τη Πλατεία Π.Π. Γερμανού έως την οδό
Ψαρρών-Φραντζή
2
 Τα οχήματα που κινούνται επί της Πλατείας Π.Π. Γερμανού θα συνεχίζουν στην οδό Κοτζιά και στη
συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.
 Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση τη πλατεία Π.Π. Γερμανού
θα στρίβουν αριστερά Φραντζή, δεξιά Κοτζιά και στη συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.
Φάση 3
Αποκλεισμός του τμήματος της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα μετά τη διασταύρωση με την οδό Αγ.
Νικολάου έως πριν την διασταύρωση με την οδό Ψαρρών-Φραντζή.
 Τα οχήματα που κινούνται από την πλατεία Π.Π. Γερμανού με κατεύθυνση την λεωφόρο Σοφ. Βενιζέλου
θα συνεχίζουν στην λεωφόρο Μαρίνου Αντύπα, δεξιά Αγ. Νικολάου, αριστερά Κοτζιά και στη συνέχεια
κανονικά στην πορεία τους
 Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση τη πλατεία Π.Π. Γερμανού
θα στρίβουν αριστερά Φραντζή, δεξιά Κοτζιά και στη συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.
Φάση 4
Αποκλεισμός του τμήματος της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα από την διασταύρωση με την οδό Αγ.
Νικολάου έως πριν την διασταύρωση με την οδό Ακομινάτου.
 Τα οχήματα που κινούνται από την πλατεία Π.Π. Γερμανού με κατεύθυνση την λεωφόρο Σοφ. Βενιζέλου
θα συνεχίζουν στην λεωφόρο Μαρίνου Αντύπα, δεξιά Αγ. Νικολάου, αριστερά Κοτζιά και στη συνέχεια
κανονικά στην πορεία τους.
 Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση την πλατεία Π.Π. Γερμανού
θα στρίβουν αριστερά Ακομινάτου, δεξιά Κοτζιά και στη συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.
Φάση 5
Αποκλεισμός του τμήματος της λεωφ. Μαρίνου Αντύπα μετά την διασταύρωση με την οδό Ψαρρών –
Φραντζή έως πριν την οδό Αργοναυτών. Για την κατασκευή της 5ης φάσης, θα πρέπει να αποκλειστεί το ρεύμα
κυκλοφορίας της Μαρίνου Αντύπα από την λεωφόρο Σοφ. Βενιζέλου έως την οδό Αργοναυτών.
 Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση τη λεωφόρο Σοφ. Βενιζέλου,
θα στρίβουν αριστερά Ψαρρών, δεξιά στη λεωφόρο Ειρήνης και μέσω της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως
κανονικά στην πορεία τους.
 Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση την πλατεία Π.Π. Γερμανού,
θα στρίβουν αριστερά στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου, δεξιά στην οδό Κοτζιά με κατεύθυνση την πλατεία
Π.Π. Γερμανού και στη συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.
Φάση 6
Αποκλεισμός του τμήματος της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα μετά την διασταύρωση με την οδό
Χαλκοκονδύλη έως την λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου.
 Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση την λεωφόρο Σοφ.
Βενιζέλου, θα στρίβουν δεξιά Χαλκοκονδύλη, αριστερά Κοτζιά, και στη συνέχεια στη λεωφόρο Σοφ.
Βενιζέλου.
3
 Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση την πλατεία Π.Π. Γερμανού
θα στρίβουν αριστερά στην λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου, δεξιά στην οδό Κ. Καραμανλή, και στην συνέχεια στην
οδό Κοτζιά με κατεύθυνση την πλατεία Π.Π. Γερμανού.
Για την εκτέλεση της Φάσης 6 απαιτείται προσωρινή εκτροπή της λεωφορειακής γραμμής 201 η οποία
τροποποιείται βάση της συνημμένης απόφασης 1465/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/1-02-2017 του Ο.Α.Σ.Α καθώς και
αντιδρόμηση της οδού Στρ. Κ.Ασημάκη για όσο καιρό διαρκούν οι εργασίες της εν λόγω φάσης.
Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των φάσεων εκτιμάται σε 4 μήνες.

Σημειώνεται ότι για λόγους ολοκλήρωσης των ενδιάμεσων τμημάτων των επιμέρους φάσεων, δύναται η δυνατότητα
ενοποίησης επιμέρους φάσεων κατασκευής

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.