Δήμος Αγίου Δημητρίου: Διαγωνισμός για τις παιδικές χαρές
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, διακηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας “Οργάνων για παιδικές χαρές και νηπιαγωγεία” συνολικού προϋπολογισμού #74.161,92€#€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δώσει προσφορά για το σύνολο των ειδών.
2. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Αγίου Δημητρίου, (2ος όροφος-αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου), στην οδό Αγίου Δημητρίου 55, την 01/03/2017 ημέρα Τετάρτη. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού
ορίζεται η 10:00 π.μ και λήξης παράδοσης των προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ. κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης


Συνημμένα αρχεία:

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.