Ο δήμος Αλίμου μοιράζει πρόστιμα για τις παράνομες πινακίδες και αφίσες
pinakidesprostima-1

Eίκοσι από τα 32 θέματα που θα απασχολήσουν το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφορούν πρόστιμα σε εταιρίες για παράνομες τοποθετήσεις διαφημιστικών πινακίδων και αφισών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, στις 9 το βράδυ.

Προσκαλείσθε να προσέλθετε στη 27 η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που
θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) –
Αίθουσα Βασίλη Κατσή, την 9η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
που ακολουθεί:
ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με τίτλο «6η Τροποποίηση Τεχνικού
Προγράμματος έτους 2016».
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Έγκριση σχεδίου 8ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού έτους 2016».
ΘΕΜΑ 3ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία με την επωνυμία ΝΟΒΑ ΕΒΕΝΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑIΡEΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με τον διακριτικό τίτλο ΝΟΒΑ ΕΒΕΝΤΙΣ
Μ.Ε.Π.Ε. (NOVA EVENTIS Μ.Ε.Π.Ε.) για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικού πλαισίου του
Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 4ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΚΕΤΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Α.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΟ του Ν.
2946/2001.
ΘΕΜΑ 5ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΚΕΤΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Α.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΦΙΣΩΝ του Ν.
2946/2001.
ΘΕΜΑ 6ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση
διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 7ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση
διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 8ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία CAN DC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για την παράνομη τοποθέτηση
διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 9ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΕΣΤΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Ι.Κ.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση
διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 10ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. και με
διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων
του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 11ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την παράνομη
τοποθέτηση διαφημιστικών πανό-πλαισίων & διαφημιστικών πινακίδων του Ν. 2946/2001.
Άλιμος, 4/11/2016 Αρ.πρωτ.: Γ.Δ. 347
ΘΕΜΑ 12ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ι.ΔΕΛΟΥΔΗΣ Α.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 13ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΓΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ – GR ENTERTAINMENT
WORLD LTD για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 14ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΝΑΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων
του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 15ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. για την
παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 16ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.
για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικού πλαισίου του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 17ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Κ. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ – Δ. ΓΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση
διαφημιστικών πινακίδων του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 18ο Επιβολή προστίμου στην εταιρία Ανάργυρος Φώτης – Αχιλλέας Φώτης Ο.Ε. για την παράνομη
τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 19ο Επιβολή προστίμου στον Εξωραϊστικό & Εκπολιτιστικό Σύλλογο “ΠΡΟΟΔΟΣ” Αγίας Παρασκευής
για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών και λαβάρων του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 20ο Επιβολή προστίμου στο Σύλλογο Μαχητικών Αθλημάτων Αττικής για την παράνομη τοποθέτηση
διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 21ο Επιβολή προστίμου στο Σύλλογο Φίλων ΤΑΚΗ ΚΑΡΝΑΒΑ Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΤΑΚΗΣ για την παράνομη
τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 22ο Επιβολή προστίμου στην ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εταιρεία Θεαμάτων & Ψυχαγωγίας Ε.Π.Ε. για την
παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 23ο
Γνωμοδότηση επί της ένστασης της εταιρείας VASARTIS S.A. κατά των πράξεων της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 18671/4-10-2016 με θέμα «Απόρριψη αίτησης διάλυσης
της σύμβασης υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» και με
την αρ. πρωτ. 18969/7-10-2016 με θέμα την έκπτωση της εταιρείας VASARTIS S.A.
ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση μελέτης, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για διοργάνωση της εκδήλωσης
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ 2016.
ΘΕΜΑ 25ο Παράταση διάρκειας της υπ’αριθμ. 22724/8.12.2015 σύμβασης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
ΘΕΜΑ 26ο Επιχορήγηση της Ένωσης Τραχώνων – Δία Αλίμου για τη συνδιοργάνωση δράσεων.
ΘΕΜΑ 27ο Κοπή τεσσάρων (4) δέντρων βραχυχιτώνων επί της οδού Βαλαωρίτου 18.
ΘΕΜΑ 28ο Κοπή ενός (1) πεύκου επί της οδού Μεγίστης 28.
ΘΕΜΑ 29ο Κοπή ενός (1) πεύκου επί της οδού Ανδρούτσου και Θουκυδίδου.
ΘΕΜΑ 30ο Κοπή δύο (2) πεύκων επί της οδού Θουκυδίδου 83.
ΘΕΜΑ 31ο Έγκριση απόφασης της Δ.Ε.Π. με τίτλο «Δ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών ποσού 71,692,30 €
για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλίμου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.
33528/31-10-2016 Απόφαση Υπ.Εσ.».
ΘΕΜΑ 32ο Έγκριση για την υπογραφή εξωδικαστικού συμβιβασμού στο υπ’ αριθμ. 53/26-8-2016
Πρωτόκολλο καθορισμού αυθαίρετης χρήσης Δημοσίου κτήματος.

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟΣημαντική παρέμβαση Κονδύλη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: Οι Αποκεντρωμένες είναι η ντροπή της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X