Δήμος Αλίμου: Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
sybarastatis1

Ο Δήμαρχος Αλίμου προκηρύσσει διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλίμου.
Σημειώνεται ότι ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός του Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής και προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με σχετική δήλωση που κατατίθεται προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου και έως την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, η οποία θα λάβει χώρα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου στις 16 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30.
Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο που αποδεικνύει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου.
Σημειώνεται ότι θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα τα κάτωθι προσόντα:
– Η κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
– Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο που άπτεται των θεμάτων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διοικητικού Δικαίου.
– Η αποδεδειγμένη εμπειρία σε ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα αντικείμενα: Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, τυποποίηση και απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, διαδικασίες δημόσιων υπηρεσιών με διοικητικό, οικονομικό, τεχνικό αντικείμενο.
Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί την θητεία των δημοτικών αρχών.
Η διαδικασία επιλογής θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την προρηθείσα συνεδρίαση.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδιο υπάλληλο κα Ασπασία Φατσιάδου, τηλέφωνο επικοινωνίας 213 2008065.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣΟ Δήμος Αλίμου κέρδισε συνολικά τέσσερα βραβεία στα Best City Awards

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;
Ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης καθιερώθηκε με το άρθρο 77 του Καλλικράτη (ν. 3852/2010), σύμφωνα με το οποίο, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, “δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα”.
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης έχει ως αποστολή την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του δήμου από την ασφυκτική και συχνά, παραλυτική, συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών..”.
Ο Συμπαραστάτης αποτελεί ανεξάρτητη Αρχή και εκλέγεται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 από το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να είναι εξοπλισμένος με το απαραίτητο κύρος που απαιτεί η άσκηση των καθηκόντων του. Η θητεία του διαρκεί όλη την δημοτική περίοδο και ανακαλείται με την ίδια πλειοψηφία των 2/3 από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τον Δήμο στον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του.
Ο Συμπαραστάτης δεν αποτελεί μία ακόμη γραφειοκρατική υπηρεσία του Δήμου, αλλά έναν ανεξάρτητο διαμεσολαβητικό μηχανισμό μεταξύ των δημοτών και των υπηρεσιών του Δήμου. Οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του με διαφάνεια, ανεξαρτησία και αμεροληψία.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ;
• Υποδέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών για θέματα κακοδιοίκησης από τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των προβλημάτων.
• Διατυπώνει αυτεπαγγέλτως ειδικές προτάσεις προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για σοβαρά θέματα κακοδιοίκησης που διαπιστώνει.
• Υποβάλει ετήσια έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο την οποία αναπτύσσει προφορικά. Η ετήσια έκθεση αποτελεί μία μορφή ήπιας λογοδοσίας, αλλά και χρήσιμο εργαλείο για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα προβλήματα που εμφανίζονται στο δήμο και τη βελτίωση των υπηρεσιών του.

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ;
• Ο όρος κακοδιοίκηση χρησιμοποιείται στο νόμο με ευρεία έννοια. Κακοδιοίκηση αποτελούν ιδίως:
• Κακής ποιότητας υπηρεσίες
• Υπερβολικές καθυστερήσεις
• Κακή ή άνιση εφαρμογή του νόμου
• Παράνομες συμπεριφορές

ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙ Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ;
• Ελέγχει την επώνυμη καταγγελία.
• Απαντά στον πολίτη εντός 30 ημερών.
• Διαμεσολαβεί στην υπηρεσία με ευελιξία.
• Ασκεί ήπιο έλεγχο.
• Προωθεί την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.
• Υπερασπίζεται την διαφάνεια και τη νομιμότητα.
• Συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών του δήμου.
• Παραπέμπει σε άλλες αρμόδιες Αρχές.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ;
• Καταπολέμηση της κακοδιοίκησης
• Βελτίωση υπηρεσιών
• Διασφάλιση αμεροληψίας
• Διαφάνεια
• Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Ελπίζουμε ότι με την βοήθεια των πολιτών και τη συνεργασία των υπηρεσιών του δήμου Θεσσαλονίκης θα βάλουμε ένα λιθαράκι στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην καταπολέμηση των φαινομένων κακοδιοίκησης, ιδιαίτερα εκεί που μπορεί να διαπιστωθούν τυχόν φαινόμενα διαφθοράς και στην ενίσχυση της κουλτούρας της διαμεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Απόστολος Αγγελόπουλος

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.