Άλιμος: Συνεδριάζει στις 20 Απριλίου το δημοτικό συμβούλιο
Προσκαλείσθε να προσέλθετε στη 13 η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή, στις 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 95 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) και του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θέματος της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:“Ή συμμορφώνεστε ή φεύγετε” – Tελεσίγραφο του Δήμου Αλίμου για την κακοποίηση του παραλιακού μετώπου

ΘΕΜΑ 1ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404,93 (εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσία του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός: Μαρτίου 2016.

ΘΕΜΑ 2 ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568,34 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός: Μαρτίου 2016.

ΘΕΜΑ 3 ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659,28 (χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός: Μαρτίου 2016.

ΘΕΜΑ 4 ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 (έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Ν.3106/2003, από τους ΚΑΠ μηνός: Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑ 5 ο Έγκριση απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με τίτλο «3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016».

ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου 2016»

ΘΕΜΑ 7 ο Έγκριση της 27/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ με τίτλο «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016»

ΘΕΜΑ 8 ο Έγκριση διενέργειας προμηθειών, υπηρεσιών – Δέσμευση πίστωσης

ΘΕΜΑ 9 ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Άλιμος, 15/04/2016 Αρ.πρωτ.: 7386

ΘΕΜΑ 10 ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάληψη κόστους λειτουργίας – συντήρησης του έργου «Προσθήκη πτέρυγας τεσσάρων αιθουσών στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις»

ΘΕΜΑ 11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας προσωρινής θέσεως στάθμευσης (στάσης) σε ειδικές κατηγορίες οχημάτων.

ΘΕΜΑ 12ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «Η.ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001

ΘΕΜΑ 13ο «Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΧΡΩΜΑ Α.Ε» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001

ΘΕΜΑ 14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή ενός (1) πεύκου επί της οδού Πλουτάρχου 2

ΘΕΜΑ 15ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή ενός (1) δένδρου πεύκου στην οδό Ερατούς 7

ΘΕΜΑ 16ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή δύο (2) δένδρων Βραχυχίτωνα στην οδό Χειμάρας 46 και Λευκωσίας 23

ΘΕΜΑ 17 ο Πρόταση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης που αφορά την Εκπόνηση μελετών και εκτέλεση εργασιών για την Αναστήλωση του θεάτρου Ευωνύμου και την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Καταλοίπων σε ενιαία διαδρομή

ΘΕΜΑ 18ο Επιχορήγηση Α.Ο.Τ. Αλίμου για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

ΘΕΜΑ 19ο Επιχορήγηση του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αλίμου, για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο

ΘΕΜΑ 20ο Επιχορήγηση του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών για συνδιοργάνωση εκδήλωσης

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.