Ανακοίνωση για τον προϋπολογισμό του δήμου Ηλιούπολης
Στο Δημοτικό Συμβούλιο Hλιούπολης, στις 10.12.2015 συζητήθηκε η έγκριση ισολογισμού χρήσης 2014 του Δήμου μας. Στον ισολογισμό διαπιστώνεται «πλεόνασμα» ποσού 1.156.799,57 €.

Ωστόσο, από την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή αλλά και τις επισημάνσεις του επικεφαλής της δημοτικής κίνησης Ηλίου-Πόλις Ανθρώπινη Πόλη Χρήστου Κοκοτίνη προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις:

  1. 1.   Ποσό 392.817,32 € που απεικονίζεται στο λογαριασμό «ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» αφορά συμμετοχές στις δημοτικές επιχειρήσεις ΚΕΔΗΛ, ΔΕΚΕΗΛ και ΤΑΒΙΘΑ που βρίσκονται σε εκκαθάριση.

Όμως αυτές οι επιχειρήσεις δεν αφήνουν προϊόν εκκαθάρισης. Όπως αναφέρει ο ορκωτός ελεγκτής στην έκθεση του, με το ποσό των 392.817,32 € θα έπρεπε να επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα χρήσης και ισόποσα να μειωθεί η καθαρή λογιστική θέση του Δήμου.

Από την συζήτηση προέκυψε επίσης ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις οφείλουν και άλλα σημαντικά ποσά από υποχρεώσεις σε τρίτους και ασφαλιστικούς οργανισμούς που δεν αποικίζονται λογιστικά.

  1. 2.   Στην έκθεση του ο ορκωτός ελεγκτής επισημαίνει ότι ποσά 2.430.697,66 € που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» δεν παρουσιάζουν καμία είσπραξη τουλάχιστον για τα 2 τελευταία χρόνια.

Ο ορκωτός ελεγκτής θεωρεί ότι θα έπρεπε να επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα χρήσης με 800.000 € και ισόποσα να μειωθεί η καθαρή θέση του Δήμου. Σημειώνουμε ότι στις άνω καθυστερημένες απαιτήσεις εκτός των δημοτικών τελών ένα μεγάλο ποσό αφορά απαίτηση από εταιρείες που οφείλουν λόγω παραχώρησης από τον Δήμο χώρων για διαφήμιση. Μάλιστα τα ποσά αυτά είναι μεγάλα και ακίνητα για πολλά χρόνια.

Εμείς προτείναμε, αφού η παραγραφή είναι 20ετής, να διεκδικηθούν δικαστικά οι απαιτήσεις που εκκρεμούν.

Γνώμη μας είναι ότι η ζημιά που θα προκύψει από ανείσπρακτες απαιτήσεις θα είναι αρκετά μεγαλύτερη από τις 800.000 € δεδομένου ότι ρυθμίστηκε ποσό 378.000 € μόνο για την χρήση 2015.

  1. 3.   Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η μισθοδοσία μειώθηκε στην χρήση 2014 σε σχέση μ’ αυτή του 2013 περίπου κατά 800.000,00 €, πράγμα που  σηματοδοτεί μείωση παρεχομένων υπηρεσιών.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Δήμου μας που ανέρχονται στο ποσό περίπου των 4.500.000 €.  Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αφορά εργατικές απαιτήσεις.

Σίγουρα δεν μπορεί να προβλεφθεί το ποσό που μελλοντικά θα επιβαρύνει τον Δήμο, πλην όμως σαφώς εγκυμονούνται μελλοντικές υποχρεώσεις για τον Δήμο μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δημοτική Αρχή δεν προέβλεψε καμία επιβάρυνση γι’ αυτές τις απαιτήσεις.

  1. 4.   Ένα άλλο θέμα που προέκυψε είναι το πρόστιμο που κατέβαλε ο Δήμος μας στη Δ.Ο.Υ. βασικά λόγω έλλειψης ταμειακής μηχανής στο νεκροταφείο.

Η Δημοτική μας Κίνηση είχε επισημάνει έγκαιρα την αναγκαιότητα της ταμειακής μηχανής. Την ίδια στιγμή ό κ. Δήμαρχος απαντώντας είχε ισχυριστεί ότι «το Δημόσιο δεν μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο στο Δημόσιο». Τελικά οι φόροι και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν κατά την χρήση 2015 ανήλθαν στο ποσό των 239.600 €. Το παραπάνω ποσό, επειδή ο Δήμος  δεν κατέφυγε σε προσφυγή, αλλά συμβιβάστηκε ανέρχεται τελικά στις 119.800 €.

  1. 5.   Μια άλλη διαπίστωση που κάναμε είναι ότι το συνολικό κόστος διαχείρισης απορριμμάτων χρήσης 2014 ήταν 4.443.640,00 € ενώ τα έσοδα ανέρχονται  μαζί με τον ηλεκτροφωτισμό στο ποσό των 6.216.726 €. Λαμβάνοτας υπόψη και τις δαπάνες ηλεκτροφωτισμού διαπιστώνεται σημαντικό πλεόνασμα.

Επειδή βάσει του νόμου επιβάλλεται τα έσοδα να είναι ίσα με τα έξοδα, αυτό συνεπάγεται ότι θα έπρεπε είτε να μειωθούν τα δημοτικά τέλη ή να μεγαλώσουν οι δαπάνες (κυρίως με πρόσληψη προσωπικού) -κάτι που είναι απολύτως απαραίτητο, μιας και η πόλη μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την καθαριότητα.

Είναι αλήθεια ότι οι Δήμοι τα χρόνια των μνημονίων έχουν απολέσει σημαντικά έσοδα από τους ΚΑΠ που ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 60%. Η ΣΑΤΑ μειώθηκε κατά 82 %, ενώ την ίδια στιγμή μειώθηκαν και οι επιχορηγήσεις των σχολικών επιτροπών. Είναι λοιπόν επιτακτικό όλοι οι φορείς της αυτοδιοίκησης μαζί με τους δημότες να αγωνισθούν για την ανάκτηση αυτών των εσόδων. Παράλληλα υπάρχει άμεση ανάγκη για μόνιμες θέσεις εργασίας, πρώτα από όλα στους παιδικούς σταθμούς και στην καθαριότητα.

Θα μπορούσαν επίσης τα έσοδα να βελτιωθούν με την αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Δηλαδή, με την πραγματοποίηση της  διαλογής στην πηγή ανακυκλώνοντας σε ποσοστό 50%, -όπως άλλωστε προβλέπει και το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων (προβλέπεται οικονομικό όφελος για τον Δήμο μας που ανέρχεται το 2020 στο ποσό των 2.075.000 €).

Κλείνοντας ενημερώνουμε ότι η Δημοτική Κίνηση Ηλίου-Πόλις Ανθρώπινη Πόλη δεν ενέκρινε τελικά τον ισολογισμό χρήσης 2014, εφόσον δεν απεικονίζεται η πραγματική εικόνα που αφορά τόσο την καθαρή  περιουσία του Δήμου, όσο και τα αποτελέσματα χρήσης 2014. Ο ισολογισμός χρήσης 2014 παρουσιάζει εικονικό πλεόνασμα την στιγμή που με τις παρατηρήσεις τόσο του ορκωτού λογιστή όσο και τις δικές μας διαπιστώσεις θα έπρεπε να εμφανίζεται έλλειμμα.

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

 

 

 “Ή συμμορφώνεστε ή φεύγετε” – Tελεσίγραφο του Δήμου Αλίμου για την κακοποίηση του παραλιακού μετώπου

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.