Αυτά είναι τα έσοδα και τα έξοδα του δήμου Ηλιούπολης
Αυτές τις μέρες γίνονται οι διεργασίες και οι διαδικασίες για την κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ηλιούπολης για το 2016.
Πολλά ερωτήματα γεννώνται κάθε χρόνο στους πολίτες και ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι το να απαντήσει σε ορισμένα από αυτά τα ερωτήματα σχετικά με τον Προϋπολογισμό (κατάρτιση, εκτέλεση) και τα Οικονομικά του Δήμου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Ο Προϋπολογισμός είναι ο σχεδιασμός της διοίκησης του Δήμου για το επόμενο Οικονομικό Έτος, όσο μπορεί να υπάρχει σχεδιασμός μέσα σε τέτοιες οικονομικές συνθήκες και συνεχείς αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο. Ο τρόπος καταγραφής των μεγεθών του Προϋπολογισμού ορίζεται από Κ.Υ.Α. κάθε χρόνο, η οποία δίνει ακριβείς οδηγίες για το πώς θα προϋπολογιστούν τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου.
Ο προϋπολογισμός είναι η πολιτική βούληση της Διοίκησης τη συγκεκριμένη στιγμή της ψήφισής του, καθώς η καθημερινότητα την αναγκάζει να τον αναμορφώνει συνεχώς, σχεδόν κάθε δίμηνο.
Αυτό καθίσταται και υποχρεωτικό πλέον, αφού οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν στενά τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και να παρεμβαίνουν άμεσα για να μην παρουσιάζονται ελλείμματα. Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού είναι μια  δυναμική διαδικασία, καθώς οι συνεχείς αυξομειώσεις στα έσοδα και στα έξοδα του Δήμου, καθιστούν αναγκαστικές αυτές τις συνεχείς τροποποιήσεις.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με το νόμο του Καλλικράτη, οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να ενεργοποιούν την Επιτροπή Διαβούλευσης στη φάση της κατάρτισης του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος. Η Επιτροπή Διαβούλευσης είναι ένα όργανο γνωμοδοτικό αλλά πολύ σημαντικό καθώς φέρνει σε άμεση επαφή το Δήμο με αναγνωρισμένους φορείς της πόλης, από την οποία προκύπτουν σημαντικές προτάσεις για τον Προϋπολογισμό.
Για παράδειγμα στην Επιτροπή Διαβούλευσης για τον Προϋπολογισμό του 2015, προτάθηκε το να είναι προσβάσιμη η ιστοσελίδα του Δήμου σε ΑΜΕΑ. Η πρόταση καταγράφηκε, αξιολογήθηκε και σήμερα που βρισκόμαστε στη φάση υλοποίησης της ανακατασκευής της ιστοσελίδας έχει ληφθεί μέριμνα ώστε η νέα ιστοσελίδα να είναι προσβάσιμη σε ΑΜΕΑ.
Ένα ακόμα παράδειγμα διαβούλευσης με την κοινωνία στη φάση κατάρτισης του Προϋπολογισμού είναι μείωση των τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τους μικροπωλητές σε εμποροπανηγύρεις της Ηλιούπολης. Αυτό προέκυψε μετά από αίτημα του Συνδικαλιστικού τους Οργάνου και ειλικρινή διάλογο της Δημοτικής Αρχής με αυτό.
Ταυτόχρονα, η διοίκηση του Δήμου συναντήθηκε με οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα ή φορέα το ζήτησε ενώ καθημερινά δεχόμαστε προτάσεις μέσω του Διαδικτύου από πολίτες.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Ο Δήμος Ηλιούπολης επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του ένα ποσό της τάξης των 17.446,81€ για την επιμόρφωση και τη συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια του προσωπικού του. Αναλυτικά:
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια – σύμφωνα με τις νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί από το νέο θεσμικό πλαίσιο: 3.000€
Δαπάνες εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αξιοποίηση αδιάθετων πόρων του ΛΑΕΚ: 12.000,00€
Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού: 1.446,81€
Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας: 1.000€

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Η Δημοτική Αρχή έχει ξεκινήσει μια τιτάνια προσπάθεια για να βελτιώσει τις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες.
Ήδη έχει ξεκινήσει η ανακατασκευή της ιστοσελίδας του Δήμου η οποία θα είναι ειδικά διαμορφωμένη για να είναι προσβάσιμη σε ΑΜΕΑ, ενώ, ταυτόχρονα, κατασκευάζεται ειδική εφαρμογή για smartphones. Μέσω αυτών των εργαλείων οι πολίτες θα μπορούν μέσω του εργαλείου e-citizen να υποβάλλουν προβλήματα για επίλυση προς το Δήμο (λακκούβες, κλαδέματα κτλ). Το συνολικό κόστος αυτού ανέρχεται σε 15.000€.
Εδώ και 5 χρόνια τα Δημοτικά Συμβούλια μεταδίδονται ζωντανά μέσω Διαδικτύου ώστε να μπορεί ο κάθε πολίτης να είναι ενημερωμένος για όσα συζητούνται. Η σύμβαση που υπογράφηκε για ένα χρόνο ανέρχεται σε 6.500€.
Σύντομα θα ξεκινήσει να παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ, χωρίς κανένα κόστος για τους Δημότες.
Αναβαθμίζονται συνεχώς τα ΚΕΠ, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αντικαθίσταται πλήρως ο μηχανογραφικός εξοπλισμός τους (Η/Υ, εκτυπωτές κτλ).
Επεκτείνεται η λειτουργία του δικτύου Wi-Fi του Δήμου με επέκταση της εμβέλειας του hotspot στην Κεντρική πλατεία, ώστε να ανταποκρίνεται στους εκατοντάδες πολίτες που επιθυμούν να συνδεθούν σε αυτό.
Ξεκινά η ψηφιοποίηση του αρχείου τεχνικών μελετών του Δήμου.
Τοποθετείται κλειστό κύκλωμα ενημέρωσης των πολιτών σε Δημοτικά κτήρια.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ
Το συνολικό ποσό που λαμβάνουν οι αιρετοί του Δήμου Ηλιούπολης ως αντιμισθία μαζί με την αντιμισθία του Συμπαραστάτη του Δημότη ανέρχεται σε 120.192,00€.

Αμειβόμενοι αιρετοί από το Δήμο Ηλιούπολης είναι ο Δήμαρχος και 3 από τους 5 Αντιδημάρχους, οι οποίες ανέρχονται σε 3.420€ μικτά για το Δήμαρχο και σε 1.710€ μικτά για τους Αντιδημάρχους, ενώ 2 Αντιδήμαρχοι είναι άμισθοι.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν λαμβάνει από το Δήμο Ηλιούπολης καμία αποζημίωση καθώς είναι Δημόσιος Υπάλληλος και λαμβάνει το μισθό της Υπηρεσίας που ανήκει και εργάζεται.
Πέρα από τους αμειβόμενους αιρετούς από το Δήμο, έξοδα παράστασης δικαιούνται και οι Πρόεδροι και οι Αντιπρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου τα οποία ανέρχονται μικτά σε:
Πρόεδρος ΠΑΟΔΗΛ: 541,26€
Αντιπρόεδρος ΠΑΟΔΗΛ: 216,50€
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%A75%CE%99%CE%A9%CE%A1%CE%A5-24%CE%A3?inline=true
Πρόεδρος ΚΑΦΑΔΗΛ: 631,47€
Αντιπρόεδρος ΚΑΦΑΔΗΛ: 252,59€
https://diavgeia.gov.gr/doc/6630%CE%A9%CE%A1%CE%A5-62%CE%91?inline=true
Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής: 342,98€
Αντιπρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής: 137,19€
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%92%CE%99%CE%972%CE%A9%CE%A1%CE%A5-22%CE%A4/document?inline=true
Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής: 342,98€
Αντιπρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής: 137,19€
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%92%CE%99%CE%972%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%9B%CE%999/document?inline=true
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Πολύ κουβέντα γίνεται στη χώρα μας αλλά και στην Ηλιούπολη για τους έμμισθους συμβούλους των πολιτικών, με τον κάθε ανεύθυνο να κάνει σπέκουλα τόσο για τον αριθμό αυτών όσο και για τις απολαβές τους. Στην Ηλιούπολη οι ειδικοί σύμβουλοι/συνεργάτες του Δημάρχου ανέρχονται σε 3 δηλαδή όσους επιτρέπει ο νόμος από το 2012, όταν και μειώθηκαν από 5 σε 3. Μάλιστα, τότε καταργήθηκε και η θέση του ενός μετακλητού υπαλλήλου γραμματειακής υποστήριξης που δικαιούταν ο Δήμαρχος.
Αναλυτικά:
Γενικός Γραμματέας του Δήμου: 2.223€ μικτά
Ειδικοί Συνεργάτες: 2 * 1.155€ μικτά
Ειδικός Σύμβουλος: 1 * 1.365€ μικτά
Στα ερωτήματα που καλοπροαίρετα κάνουν οι πολίτες και αφορούν το γιατί δεν καλύπτουν τις ανάγκες του Δημάρχου σε συμβουλευτικό επίπεδο υπηρεσιακοί του Δήμου, η απάντηση είναι πως το προσωπικό του Δήμου είναι μειωμένο και οι υπηρεσίες είναι «αποψιλωμένες» από προσωπικό με το πάγωμα των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού από το 2010.
ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλες περικοπές στο κόστος λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου τόσο με αποφάσεις του Κράτους όσο και με αποφάσεις του Δήμου μας. Στην κατεύθυνση της περικοπής εξόδων λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν η απόφαση για ηλεκτρονική αποστολή των προσκλήσεων και των εισηγητικών του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, κάτι που εξοικονόμησε χιλιάδες ευρώ στο πέρασμα των 5 ετών.
Για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου ξοδεύονται τα εξής ποσά:
Δαπάνες ηχογραφήσεων και απομαγνητοφωνήσεων Δημ.Συμβουλίων: 20.000,00€
Αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ: 20.000,00€
Ζωντανή Μετάδοση Δημοτικών Συμβουλίων: 8.500€
Καμία αποζημίωση δε δικαιούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Δήμαρχος  για τις παραστάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του Δήμου αφού η σχετική αποζημίωση καταργήθηκε από την 1/1/2012.
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος επιβάλλεται στους Δημότες για την κάλυψη των εξόδων Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας της πόλης και εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. «Ανταποδοτικό» σημαίνει ότι ξοδεύεις ότι εισπράττεις και προϋπολογίζεις να εισπράξεις όσα προϋπολογίζεις να ξοδεύσεις.
Αναλυτικά:
Σύνολο Προϋπολογισθέντων Εσόδων από Ανταποδοτικά: 5.825.000,00€
Πώς αναλύονται τα έξοδα τα οποία καλύπτουν τα Ανταποδοτικά:
Κόστος Ηλεκτροφωτισμού: 1.000.000€
Εισφορά υπέρ Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων: 1.303.064,57€
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 2.614.935,42€
Επιστροφές Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: 60.000€
Ασφάλιστρα: 30.000€
Συντήρηση και Επισκευή: 78.000€
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ): 56.080,00€
Καύσιμα και λιπαντικά: 247.000,00€
Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού: 124.000€
Προμήθεια Οχημάτων (απορριμματοφόρων, σάρωθρο κτλ), κάδων κ.α.: 597.300,00€. Η προϋπολογισθείσα προμήθεια οχημάτων ύψους 480.000€ θα γίνει με τη μέθοδο του leasing και ως εκ τούτου δε θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του 2016 με το συνολικό ποσό αλλά με μέρος αυτού.
Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα πως δεν προκύπτει καμία διαφορά ανάμεσα στην είσπραξη των Ανταποδοτικών Τελών και των εξόδων για τα οποία προορίζονται.
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Οι δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού στην Ηλιούπολη υλοποιούνται κατά κύριο λόγο από τον ΠΑΟΔΗΛ, ο οποίος και επιχορηγείται για αυτό τον σκοπό από το Δήμο με 800.000€ για το 2016. Ταυτόχρονα, ο Δήμος έχει και αυτός άμεση συνεισφορά στον αθλητισμό και τον πολιτισμό, όπως για παράδειγμα η ενεργοποίηση του Διαδικτυακού Δημοτικού Ραδιοφώνου, η επιχορήγηση του γυναικείου τμήματος βόλλευ του ΓΣΗ, η γιορτή μελιού, η παροχή ηχητικών συστημάτων σε συλλόγους της πόλης, η δωρεάν παραχώρηση χώρων για τις εκδηλώσεις συλλόγων και φορέων της πόλης κ.α.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας
Δημητρόπουλος Άγγελος

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.