Δείτε LIVE τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου
Προσκαλείσθε να προσέλθετε στη 14η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή, στις 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 21:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 95 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) και του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο

Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659,28 (χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Ιουνίου 2015.

ΘΕΜΑ 2ο

Αποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404,93 (εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσία του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Ιουνίου 2015.

ΘΕΜΑ 3ο

Αποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568,34 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Ιουνίου 2015.

ΘΕΜΑ 4ο

Αποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 (έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Ν.3106/2003, από τους ΚΑΠ μηνός Ιουνίου 2015.

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια ενός Αυτοκινούμενου Πλυστικού Μηχανήματος».

ΘΕΜΑ 6ο

Πρόταση από τη δημοτική παράταξη «Λαϊκή Αγωνιστική Συσπείρωση Αλίμου» σχετικά με τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΘΕΜΑ 7ο

Πρόταση από τη δημοτική παράταξη «Ελληνική Αυγή για τον Άλιμο» για την ονοματοδοσία οδού «Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού» στον Άλιμο.

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση και λήψη απόφασης επι της αναγκαιότητας προμηθειών και υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 9ο

Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη χωροθέτηση των Λαϊκών Αγορών του Αλίμου.

ΘΕΜΑ 10ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης επι του αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 4ου δημοτικού σχολείου Αλίμου για την μονοδρόμηση των οδών πέριξ του κτιρίου του 4ου δημοτικού και την τοποθέτηση σχετικών οδικών πινακίδων.

 

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.