Παρακολουθήστε LIVE τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης
Παρακολουθείστε σε ζωντανή μετάδοση τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης σήμερα Πέμπτη 5/2/2015, από τις 17:00 από εδώ:
http://www.hellasnews.tv/site/index.php…

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση ή μη βεβαίωσης υψομέτρου στο ΟΤ 667 του Δήμου, για την ανέγερση ναού, ύστερα από σχετικό αίτημα του Χριστιανικού Κοπτοορθόδοξου Πνευματικού Κέντρου Αθηνών.
2. Επανάληψη διαδικασίας εκλογής αντιπροσώπων του Δήμου στον ΣΠΑΥ
3. Αντικατάσταση Προέδρου-Αντιπροέδρου στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «ΠΑΟΔΗΛ»
4. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Δ΄ Τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2014
5. Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την εξέταση θεμάτων αλλαγής ονομασίας οδών, πλατειών κλπ.
6. Συγκρότηση Επιτροπής προσωπικοτήτων για την εκδήλωση προς τιμήν του Κων/νου Λύτρα.
7. Εκλογή δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου για πειθαρχικά θέματα.
8. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015.
9. Ανατροπές Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης υποχρεωτικών δαπανών.
10. Ψηφίσεις πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών.
11. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε άπορους δημότες.
12. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.
13. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών λόγω άδειας άνευ αποδοχών της υπαλλήλου Ξυνού Ευαγγελίας.
14. Ανάληψη νομικών δεσμεύσεων του Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου
15. Ανάληψη νομικής δέσμευσης για την προμήθεια επτά αυτόματων απινιδωτών
16. Ανάληψη νομικής δέσμευσης για το πρόγραμμα Τηλειατρικής-Τηλεειδοποίησης-Τηλεφροντίδας στον Δήμο Ηλιούπολης.
17. Ανάληψη νομικής δέσμευσης τεχνικής υπηρεσίας που αφορούν προμήθειες και εργασίες.
18. Έγκριση μελέτης, ανάληψη νομικής δέσμευσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για το έργο «Κατασκευή διαφόρων διαμορφώσεων στο δημοτικό κοιμητήριο»
19. Έγκριση μελέτης, ανάληψη νομικής δέσμευσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για το έργο «Κατασκευές Ασφαλείας σε Δημόσια Κτίρια»
20. Έγκριση μελέτης, ανάληψη νομικής δέσμευσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για το έργο «Διαμορφώσεις σε αύλειους χώρους σχολείων».
21. Έγκριση μελέτης, ανάληψη νομικής δέσμευσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για το έργο «Επισκευή & Συντήρηση ανοικτών αθλητικών χώρων»
22. Έγκριση μελέτης, ανάληψη νομικής δέσμευσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για το έργο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο οικόπεδο του ΚΔΑΠ»
23. Έγκριση τεχνικής έκθεσης, ανάληψης νομικής δέσμευσης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης των δαπανών εκδήλωσης για τα Κούλουμα 2015.
24. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (internet) στην εταιρεία «Progress Advisors ΕΠΕ», εντός του καταστήματός της «Κυλικείο», επί της οδού Κανάρη 29.
25. Εξέταση αιτήματος για μείωση ή μη μισθώματος περιπτέρου στην οδό Ελ. Βενιζέλου 145.
26. Σύσταση Επιτροπής διαχείρισης κεριού.
27. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών για τις εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν στο Δήμο κατά το έτος 2015.
28. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών-εργασιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
29. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών εργασιών βάσει των άρθρων 63,67,70 του ΠΔ 28/80
30. Ορισμός μελών Διαχειριστικής Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου (άρθρο 2 του Ν.4071/12)
31. Ορισμός Επιτροπών παραλαβής του έτους 2015 σύμφωνα με την ΥΑ 11389/93 , ΠΔ 28/80 και μικρών έργων-εργασιών συντήρησης και μικρών προμηθειών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
32. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων που θα συμμετέχουν στις επιτροπές παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών, μικρών έργων .
33. Ορισμός Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
34. Ορισμός επιτροπών αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών που αφορούν την Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγείας.
35. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος για την συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης εργασιών-υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών & Υγείας.
36. Λήψη Κανονιστικής απόφασης για τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο ΟΤ 586 του Δήμου Ηλιούπολης και εκδίκαση ενστάσεων κατά της 114/2012 απόφασης ΔΣ
37. Έγκριση ή μη κάθετης περιελισσόμενης τέντας στο κατάστημα «Η Πίττα του Παππού» στην πλ. Εθνικής Αντίστασης.
38. Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος Ρ40 έμπροσθεν του κτηνιατρείου στην οδό Α. Παπανδρέου 11
39. Έγκριση ή μη τοποθέτησης ελαστικών προστατευτικών οριοδεικτών έμπροσθεν του καταστήματος μαζικής εστίασης στην πλ. Π.Π. Γερμανού 12
40. Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης Ρ40 στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 9.
41. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή προτύπου Κέντρου Ατόμων με Αναπηρία Δήμου Ηλιούπολης με μεταρρύθμιση υπάρχοντος κτιρίου»

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.