Μείωση του όγκου των απορριμμάτων, του κόστους και των δημοτικών τελών
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Η δημοτική κίνηση «Ανατροπή στη Γλυφάδα – Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία» κατέθεσε αίτημα στις υπηρεσίες του Δήμου μας  για παροχή στοιχείων σχετικά με  τον σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων.

Η ανάγκη εφαρμογής ενός νέου σύγχρονου επαρκούς περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά αποδεκτού μοντέλου διαχείρισης των   Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) είναι επιτακτικό λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον κορεσμό του απαρχαιωμένου ΧΥΤΑ Φυλής και τις επιστημονικές προσεγγίσεις για επίλυση του προβλήματος.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός νέου μοντέλου διαχείρισης με βασικό στόχο την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και την μείωση του όγκου των απορριμμάτων που στέλνονται στην χωματερή, την αποκεντρωμένη διαχείριση προς όφελος της κοινωνίας και όχι των εργολάβων που θα επιφέρει σημαντική μείωση του κόστους και αντίστοιχη μείωση των δημοτικών τελών απαιτείται  η διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου σχεδίου.

Ένα σχέδιο με μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους, που θα συνδιαμορφώνεται με την τοπική κοινωνία κάθε δήμου, θα εγκρίνεται από τα δημοτικά συμβούλια ή και ευρύτερα σώματα (π.χ. συνελεύσεις πολιτών), θα δεσμεύει τις δημοτικές αρχές και η υλοποίησή του θα ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Στην λογική αυτή θα συμμετάσχουμε και στο Διεθνές τριήμερο συνέδριο για τη «Βιώσιμη, οικολογική, οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική»  που διοργανώνουν η Περιφέρεια Αττικής και ο Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)

Θέλοντας να συμβάλουμε σε αυτόν τον σχεδιασμό ζητήσαμε την πληροφόρησή μας σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση.

οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Ανατροπής στη Γλυφάδα»
Τάσος Ταστάνης
Ειρήνη Βαγγελάτου
Θανάσης Ηλιόπουλος

www.anatropistiglyfada.com/

 

Γλυφάδα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Θέμα: Πληροφοριακά στοιχεία για τη διαχείριση

            των απορριμμάτων

Προς

τον Δήμαρχο Γλυφάδας κ. Γ. Παπανικολάου

τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σ. Παναγάκο

τον αντιδήμαρχο καθαριότητας & ανακύκλωσης κ. Μ. Κασσέρη

κοιν. Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Γλυφάδας

     Η ανάγκη εφαρμογής ενός νέου σύγχρονου επαρκούς περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά αποδεκτού μοντέλου διαχείρισης των   Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) είναι επιτακτικό λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον κορεσμό του απαρχαιωμένου ΧΥΤΑ Φυλής και τις επιστημονικές προσεγγίσεις για επίλυση του προβλήματος.

            Στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο περιφέρειας, αυτού της αποκεντρωμένης διαχείρισης με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών, ο ρόλος των δήμων αναβαθμίζεται, ποσοτικά και ποιοτικά. Για να λειτουργήσει η τοπική διαχείριση ασφαλέστερα περιβαλλοντικά (για τους ίδιους τους δήμους και συνολικά για την Αττική) και με κοινωνικό και οικονομικό όφελος για τους δήμους και τους πολίτες, θα πρέπει:

 •  να συμπεριλάβει νέες δράσεις, στο επίπεδο των τριών βασικών προτεραιοτήτων της ιεράρχησης (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση-κομποστοποίηση)
 • να μεγιστοποιήσει το ποσοστό των ΑΣΑ, των οποίων ο κύκλος της διαχείρισης θα ολοκληρώνεται στο επίπεδο του δήμου
 • να ελαχιστοποιήσει, κατά συνέπεια, το ποσοστό των ΑΣΑ, που θα έχει ανάγκη διαχείρισης σε υπερτοπικές-περιφερειακές υποδομές (συνήθως, σε μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων ή χώρους ταφής).

Η υλοποίηση των παραπάνω βασικών επιδιώξεων, απαιτεί τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου σχεδίου, αυτού που έχουμε αρχίσει να αποκαλούμε «τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων» σε ένα σχέδιο με μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους, που θα συνδιαμορφώνεται με την τοπική κοινωνία κάθε δήμου, θα εγκρίνεται από τα δημοτικά συμβούλια ή και ευρύτερα σώματα (π.χ. συνελεύσεις πολιτών), θα δεσμεύει τις δημοτικές αρχές και η υλοποίησή του θα ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Θέλοντας να συμβάλουμε σε αυτόν τον σχεδιασμό θα σας παρακαλούσαμε να προβείτε στην πληροφόρησή μας σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση.

Συγκεκριμένα θα θέλαμε τα κάτωθι:

Πληροφοριακά στοιχεία για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο δήμο

Α. Ποσότητα και σύνθεση απορριμμάτων

 1. Όσα οδηγούνται για ταφή
 • Σύμμεικτα (περιεχόμενο πράσινων κάδων)
 • Ογκώδη
 • Προϊόντα υπηρεσίας πρασίνου
 1. Ανακύκλωση
 • Περιεχόμενο μπλε κάδων της ΕΕΑΑ (πόσα τα καθαρά ανακτήσιμα, πόσο το υπόλειμμα;)
 • Περιεχόμενο άλλων κάδων (π.χ. έντυπο χαρτί)
 • Προϊόντα άλλων εναλλακτικών ρευμάτων (μπαταρίες, ελαστικά, ηλ. συσκευές κλπ.)
 1. Κομποστοποίηση
 • Προδιαλεγμένα οργανικά προς κομποστοποίηση
 • Εκτίμηση για το μέγεθος της οικιακής κομποστοποίησης (πρόβλεψη)
 • Κομποστοποίηση προϊόντων υπηρεσίας πρασίνου (πρόβλεψη για δημιουργία χώρου κομποστοποίησης, χρονικό όριο εφαρμογής)
 1. Άλλα (π.χ. ανεξέλεγκτη απόρριψη)  (πχ μπάζα στο βουνό)

Β. Στοιχεία για ειδικές κατηγορίες διαχείρισης

 1. Ανακύκλωση
 • Σύμβαση με ΕΕΑΑ
 • Έσοδα από ΕΕΑΑ
 • Αριθμός αυτοκινήτων στην αποκομιδή των μπλε κάδων και αριθμός δρομολογίων
 • Αριθμός μπλε κάδων σε ανάπτυξη και αριθμός διαθέσιμων κάδων (στοκ)
 • Αριθμός άλλων κάδων (π.χ. έντυπου χαρτιού)
 • Αριθμός και είδος άλλων “πράσινων” σημείων εναλλακτικής διαχείρισης
 1. Κομποστοποίηση
 • Αριθμός κάδων οικιακής κομποστοποίησης, που προβλέπεται να διατεθούν πιλοτικά, και αριθμός διαθέσιμων κάδων (στοκ)
 • Παραγωγοί μεγάλων ποσοτήτων οργανικών (νοσοκομεία, επιχειρήσεις εστίασης, super markets κλπ.), που θα μπορούσαν να εγκαταστήσουν μηχανικούς κομποστοποιητές
 1. Άλλα
 • Υπάρχει Σταθμός Μεταφόρτωσης ΣΜΑ;
 • Στοιχεία, αν υπάρχουν, για παραγωγούς ειδικών απορριμμάτων (βιοτεχνίες, συνεργεία, νοσοκομεία, ιατρεία κλπ.)

Γ. Γενικά στοιχεία

 1. Ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της καθαριότητας (οδηγοί, εργάτες, τεχνίτες κλπ). Πόσοι-ες από αυτούς απασχολούνται στην ανακύκλωση (εκτίμηση απασχόλησης, αν δεν υπάρχει αποκλειστική απασχόληση)
 2. Αριθμός απορριμματοφόρων και τύπος, άλλος εξοπλισμός (πρέσες, λειοτεμαχιστές, μηχανικά σάρωθρα κλπ.)
 3. Αριθμός δρομολογίων προς ΧΥΤΑ, διανυόμενα χιλιόμετρα, κόστη καυσίμων και ελαστικών
 4. Eτήσιο κόστος συστήματος αποκομιδής (συνολικά και ειδικά για την ανακύκλωση)
 5. Χώροι που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες καθαριότητας

Με εκτίμηση

οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Ανατροπής στη Γλυφάδα»

Τάσος Ταστάνης

Ειρήνη Βαγγελάτου

Θανάσης Ηλιόπουλος

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.