Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – πως θα ρυθμίσετε τα χρέη σας
(ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ >Υποκατάστημα Αλίμου Λεωφόρος Ιωνίας 17 και Δεληγιώργη 2)

Από τον Αύγουστο του 2010, οπότε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος για την πολυαναμενόμενη και πολλά υποσχόμενη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων ελληνικών νοικοκυριών, ευρέως γνωστό ως Νόμος Κατσέλη (ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε ακολούθως με τον ν.4161/2013), ποικίλα έχουν λεχθεί για το σκοπό, που επιδίωξε να επιτελέσει η θέσπιση του, για την επιτυχία τηε εφαρμογής του, ως και για το πραγματικά οφέλη, που επιφυλάσσει η υπαγωγή στο εν λόγω νόμο ενός υπερχρεωμένου καταναλωτή.
Ποια είναι τα οφέλη του Ν.3869/2010( Νόμος Κατσέλη)
• Διασφαλίζεται η κύρια κατοικία και η λοιπή περιουσία μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, αν υφίσταται περιουσία.
• Ακόμα κι αν δεν υφίσταται περιουσία, οι οφειλές υπόκεινται σε ρύθμιση και διαγραφή.
• Στεγαστικά και όποια δάνεια με προσημείωση υποθήκης τοκίζονται με πολύ χαμηλό επιτόκιο και όχι με αυτό της υπερημερίας.
• Καταναλωτικά δάνεια και οφειλές από πιστωτικές κάρτες που θα υπαχθούν σ’ αυτή τη ρύθμιση, παύουν να τοκίζονται.
• Ορίζεται η δόση στο ποσό που μπορεί πραγματικά να αποπληρώνει ο καταναλωτής, ωστόσο οφείλει να καταβάλει μηνιαίως στις τράπεζες τουλάχιστον το 10% της οφειλόμενης τελευταίας ενήμερης δόσης, σε κάθε περίπτωση όχι κάτω από 410 ευρώ ανά μήνα και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ κατά τα λοιπά το χρέος διαγράφεται( κούρεμα χρέους)
• Εκτός εάν ο καταναλωτής εμπίπτει στις εξαιρέσεις του νόμου( π.χ. είναι άνεργος ή εξαιρετικά χαμηλού εισοδήματος) οπότε του δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσει πολύ χαμηλές καταβολές έως και μηδενικές.
• Από την κατάθεση της αίτησης αναστέλλεται αυτόματα κάθε καταδιωκτικό μέτρο και προστατεύεται ο δανειολήπτης καθώς και η περιουσία του.
Τι αναφέρει ο νόμος, ποιοι μπορούν να ενταχθούν:

« Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών τους»
1. Στον Νόμο Κατσέλη μπορούν να ενταχθούν όλα τα φυσικά πρόσωπα εκτός από όσους έχουν αποδεδειγμένα την εμπορική ιδιότητα. Ενδεικτικά μερικές από τις κατηγορίες είναι: άνεργοι, δημόσιοι- ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, αγρότες, μικρέμποροι και πρώην έμποροι ( πωλητές λαϊκών αγορών, περιπτερούχοι, λαχειοπώλες κλπ), ελεύθεροι επαγγελματίες ( υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, πολιτικοί μηχανικοί, ιατροί, ζωγράφοι,κλπ), άτομα με την προσωπική τους εργασία και σωματική καταπόνηση βγάζουν τα προς το ζην, με ακίνητα ή χωρίς, με ληξιπρόθεσμές ή μη οφειλές, πρωτοφειλέτες ή εγγυητές, που χρωστάνε σε τράπεζες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , είτε πληρώνουν μόνη τους τη δόση είτε τους την παρακρατούν, με σεισμόπληκτα δάνεια ή δάνεια ΟΕΚ ή δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, κ.λ.π. Δεν παίζουν κανένα ρόλο για την ένταξη στο νόμο:
• Το αν υπάρχουν ή όχι ακίνητα, αν είναι ένα ή πολλά ( κατά περίπτωση)
• Το αν είναι τα δάνεια επαγγελματικά ή στεγαστικά η καταναλωτικά.
• Το αν είναι οι οφειλές μικρού ή μεγάλου ύψους.
• Το αν χρωστάμε σε τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή και σε ιδιώτες
• Το αν έχουμε διακανονίσει με ρυθμίσεις με την τράπεζα τις οφειλές εκτός κι αν έχουν υπογραφεί νέα σύμβαση νέου δανείου μέχρι και πριν 12 μήνες.
• Το αν έχουμε καθυστερήσει τις δόσεις μας ή όχι.
• Το αν έχουμε σημερινά ικανοποιητικά εισοδήματα ή ενοίκια
2. Στο νόμο δεν υπάγονται έμποροι και όσοι θεωρούνται ότι ασκούν εμπορία.
3. Οι πρώην έμποροι που έχουν κάνει λήξη στην εφορία υπάγονται στο νόμο με την προϋπόθεση να μην είχαν κάνει παύση πληρωμών όσο ήταν έμποροι.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Νόμος Κατσέλη ΔΕΝ έχει καταργηθεί.

Τελευταία γίνεται πολύ κουβέντα στα ΜΜΕ για το ΦΕΚ 2289/27-8-2014 αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια. Το ΦΕΚ αυτό προβλέπει τα εξής:

(α) Εσωτερικές αλλαγές στις τράπεζες για το πώς θα αντιμετωπίζουν τα κόκκινα δάνεια και τους δανειολήπτες.
(β) Αλλαγές στο τρόπο επικοινωνίας με τον οφειλέτη που έχει καθυστερήσεις στις οφειλές του
(γ)Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για το τι τα προγράμματα ρύθμισης θα εξαγγελθούν από τις τράπεζες.

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα σπάργανα και δεν αποτελούν πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, τίποτα από τα παραπάνω δεν μπορεί να λειτουργήσει., ακόμα κι αν κάποιος οφειλέτης αποταθεί με όλη την καλή πρόθεση προς την τράπεζα, βάσει του ΦΕΚ2289/27-8-2014. Επίσης πολύ συζήτηση έχει γίνει σχετικά με το αν τα νέα μέτρα αυτά καταργούν το Νόμο Κατσέλη. Σε αυτό ‘έχουμε να παρατηρήσουμε δύο πράγματα:
(α) Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο ρητά στα ΦΕΚ, δηλαδή ο Νόμος Κατσέλη δεν έχει καταργηθεί
(β) Τα κείμενα αυτά των ΦΕΚ δεν αφήνουν υπαινιγμό για κατάργηση του Νόμου σε καμιά περίπτωση. Ίσα ίσα ο Νόμος Κατσέλη αποτελεί αντίγραφο του γερμανικού αντίστοιχου νόμου συνεπώς- από αυτό και μόνο- δεν φαίνεται ότι επιθυμούν την κατάργηση του. Φήμες ότι θα καταργηθεί ο Νόμος 3869/10 υπάρχουν από το 2011.
Βεβαίως ποτέ δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το τι σχεδιάζει η κυβέρνηση.
Πάντως ένα πράγμα είναι κοινή αποδοχή του νομικού και τραπεζικού κόσμου: ο νόμος Κατσέλη αποτελεί το ασφαλέστερο σήμερα καταφύγιο για όλους εκείνους τους δανειολήπτες, που αδυνατούν πραγματικά, παρά τις εργώδεις προσπάθειες τους να αποπληρώνουν κάθε μήνα ακέραια τη δόση των δανείων τους. Αφενός κερδίζουν χρόνο, αποκτώντας « το μπόνους» της αναστολής των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών μέχρι και την εκδίκαση της αιτήσεως τους, αφετέρου δε προτείνουν τη δόση που δύναται να καταβάλουν, υπαγόμενοι πλέον στην κρίση του φυσικού τους Δικαστή. Πέραν κάθε αμφιβολίας, και ενώ χιλιάδες δανειολήπτες στην Ελλάδα βρίσκονται επί ξυρού ακμής, αξίζει να προσφύγουν στο Νόμο 3869/2010, προκειμένου να καρπωθούν εγκαίρως τις ευεργετικές προβλέψεις του νομού, σε μια έσχατη προσπάθεια νοικοκυρέματος του παθητικού τους.
Σε κάθε περίπτωση το γραφείο μας θα είναι ενήμερο για τις εξελίξεις και μπορεί να σας βοηθήσει στο θέμα της ρύθμισης των οφειλών σας με οποιοδήποτε τρόπο.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σόλωνος 51, Αθήνα, ΤΚ 10672
Τηλέφωνα 210 3389738- 210 3389739
www.yperaspisi.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κιν:6933352503

Υποκατάστημα Αλίμου
Λεωφόρος Ιωνίας 17 και Δεληγιώργη 2, ΤΚ17456
Τηλέφωνο 210 9967160

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.