Απάντηση της ΡΑΚ για το Παράκτιο Μέτωπο
(Ανακοίνωση της Ριζοσπαστικής Αριστερής Κίνησης Π. Φαλήρου)

Από το Δέλτα μέχρι το Φλοίσβο, όλη η έκταση της διαλεχτής παραλίας και του πάρκου, ίσαμε τον περίβολο του στρογγυλού κτιρίου – σήμα κατατεθέν του Φαλήρου, αλλάζουν χέρια και καταλήγουν στην «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.».

Η Ανώνυμη Εταιρεία εξυπηρετεί τις νεοφιλελεύθερες επιλογές της κυβέρνησης. Σύμφωνα με αυτές, τα πάντα – ακόμα και τα παράκτια ακίνητα και ο αιγιαλός – αποτελούν αντικείμενο οικονομικής συναλλαγής και εκμετάλλευσης. Τα πάντα μπορούν να παραχωρηθούν.

Βέβαια, τόσο στο συστατικό νόμο της εταιρείας, όσο και στην εισηγητική του έκθεση, υιοθετείται ορολογία περί «αξιοποίησης», «ανάπτυξης», «προσέλκυσης επενδύσεων» κλπ. Δυστυχώς, ο Ελληνικός λαός έχει βιώσει με τον πιο οδυνηρό τρόπο το τι κρύβεται πίσω από αυτή την ορολογία: Η λεηλασία του εθνικού πλούτου.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 143/4399, παραχωρήθηκαν στην Ανώνυμη Εταιρεία «κατά πλήρη νομή, κατοχή και κυριότητα» δεκαεννέα (19) παράκτια ακίνητα – φιλέτα κατά μήκος του νότιου παράλιου μετώπου, καθώς επίσης και η διοίκηση και διαχείριση του αιγιαλού των συγκεκριμένων εξαιρετικά μεγάλων εκτάσεων. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, μόνο στο Π. Φάληρο παραχωρούνται τριακόσια πενήντα τρία στρέμματα (353).

Σαν «Ριζοσπαστική Αριστερή Κίνηση» Παλαιού Φαλήρου φέραμε το ζήτημα των παραχωρήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο (30/10/14), εκφράζοντας τις ανησυχίες μας για την δυνατότητα της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ» να παραχωρήσει τις εκτάσεις αυτές (ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού της παραχώρησης) και διατρανώνοντας την αταλάντευτη θέση μας ότι αυτή η περιουσία πρέπει να παραμείνει δημόσια κι ως τέτοια να την παραδώσουμε στα παιδιά μας.

Και μπορεί ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης, να παρουσιάστηκε ανενημέρωτος στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο, ωστόσο την ίδια ώρα εμφανίζεται πανέτοιμος να υπερασπιστεί τις επιθυμίες της κυβέρνησης, στη λογική «αξιοποιήσεων» τύπου «ΤΑΙΠΕΔ».

Ο κος Χατζηδάκης – που συνάμα αποτελεί ορισμένο μέλος του ΔΣ της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ» – απάντησε στα ερωτήματα μας λέγοντας πως μοναδικός στόχος της εταιρείας είναι η καταγραφή και οριοθέτηση των εκτάσεων.

Για την ανατροπή του παραπάνω ισχυρισμού παραθέτουμε τα εξής:

Στην παρ. 3 του άρθρου 4146/13 ορίζεται ότι: «Με την έκδοση της ΚΥΑ […] τα παραπάνω ακίνητα, καθώς και τα επ΄ αυτών κτίρια […] περιέρχονται στην εταιρεία, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε σχετική πράξη διαχείρισης αξιοποίησης και εκμετάλλευσης».

Επιπροσθέτως: «Η Εταιρεία δεν δύναται να μεταβιβάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους την κυριότητα των ακινήτων που παραχωρούνται κατά τα ανωτέρω, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΤΑΙΠΕΔ». Δηλαδή, υφίσταται η νομική δυνατότητα και είναι αυτονόητο πως αν χρειαστεί, το ΤΑΙΠΕΔ δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο σε ενδεχόμενες πωλήσεις.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και η επιστολή – απάντηση της εταιρείας μετά την πρόσφατη παρέμβαση μας, μέσω του Προέδρου της, κ. Άρη Ματιάτου: «Σκοπός της εταιρείας είναι η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση, δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων…». Ωστόσο, αποσιωπάται το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβιβάζει την κυριότητα των ακινήτων που περιέρχονται σε αυτήν (παρ. 3, άρθρου 16 Ν 4146/13), όπως αποσιωπάται το δικαίωμα της εταιρείας να ενεργεί κάθε πράξη εκμετάλλευσης (π.χ. παραχώρηση χρήσης για 99 χρόνια).

Ακολούθως, μετά την κατάρριψη – από το ίδιο το κείμενο του νόμου – του επιχειρήματος ότι, δήθεν, η «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ» δε μπορεί να παραχωρήσει ακίνητα, η Ριζοσπαστική Αριστερή Κίνηση εξέτασε και τις συμβάσεις παραχώρησης.

Οι εκτάσεις που παραχωρήθηκαν με την ΚΥΑ 143/4399 στην εταιρεία, ανήκαν:

Α) στον ΕΟΤ και κατά διοίκηση και διαχείριση στην εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε». Η ΕΤΑ ΑΕ είχε παραχωρήσει διοίκηση και διαχείρισή βάσει δύο συμβάσεων παραχώρησης (26/6/06 & 15/7/04) στον Δήμο Π. Φαλήρου «για 70 χρόνια,  μέχρι το 2043 ή μέχρι τη λήξη της διαχείρισης και διοίκησης από την Ε.Τ.Α.».

Β) στην εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ. Η εταιρεία είχε παραχωρήσει διοίκηση και διαχείρισή βάσει σύμβασης παραχώρησης (19/6/06) στον Δήμο Π. Φαλήρου για περίοδο 40 ετών.

Πλέον στην θέση των δύο «υπεισέρχεται αυτοδικαίως η ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ» που δεσμεύεται από τις μακροχρόνιες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. Ωστόσο, αυτό αποτελεί τη μισή αλήθεια, καθώς σε περίπτωση που η εταιρεία το επιθυμεί, μπορεί να καταγγείλει τις συμβάσεις παραχώρησης.

Ειδικότερα, η σύμβαση 15/7/04 με την ΕΤΑ ΑΕ προβλέπει:

Α) στον όρο 5.4: «Σε περίπτωση που η ΕΤΑ Α.Ε αποφασίσει την αξιοποίηση […] οφείλει να απευθύνει τρίμηνη προειδοποίηση στο Δήμο Π. Φαλήρου, ο οποίος στη περίπτωση αυτή υποχρεούται να παραδώσει την έκταση».

Β) στον όρο 5.5: «Μετά τη […] λύση της σύμβασης παραχώρησης, οι ως άνω εκμεταλλεύσεις θα περιέλθουν στην διοίκηση και διαχείριση του νόμιμου δικαιούχου (ΕΤΑ η ΚΕΔ) χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης έναντι του Δήμου».

Συνεπώς, οι συμβάσεις παραχώρησης δεν εξασφαλίζουν από μόνες τους το ότι ο Δήμος θα εξακολουθήσει να διοικεί αυτά τα ακίνητα κι αυτό αποδεικνύεται από την διατύπωση που χρησιμοποιεί στην επιστολή της, η Ανώνυμη Εταιρεία: «… δεν πρόκειται να άρει τις παραχωρήσεις προς το Δήμο Π. Φαλήρου». Διατύπωση που αποδεικνύει το δικαίωμα της εταιρείας να καταγγείλει μονομερώς τις συμβάσεις ή αλλιώς «να άρει τις παραχωρήσεις». Η δε διαβεβαίωση του υπογράφοντος την επιστολή προέδρου του ΔΣ της εταιρείας, δεν έχει καμία δεσμευτική νομική ισχύ και καμία αξία πέραν αυτής της απλής ευχής.

Ας σημειωθεί, επίσης, πως κανείς δε μπορεί να μας βεβαιώσει για τη μελλοντική συμμετοχική σύνθεση της εταιρείας και τι τροποποιησεις μπορεί να επιφέρουν στο – ήδη συγκεχυμένο – ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων, τυχών αλλαγές.

Κατά συνέπεια, λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε όλοι πως το σχέδιο «αξιοποίησης» του παραλιακού μετώπου προωθείται, την ίδια ώρα που προσφέρονται οι νομικές δυνατότητες για μια άνευ προηγουμένου παρέμβαση, από μια νεοφιλελεύθερη Κυβέρνηση σε «εντεταλμένη υπηρεσία».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Ματιάτου στο περιοδικό Unfollow (11/14), η Ανώνυμη Εταιρεία πολύ σύντομα (πιθανά εντός του 2015) θα βρίσκεται σε θέση «να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για το master plan της έκτασης». Δηλαδή, ένα τιτάνιο σχέδιο ανάπλασης της παραλιακής περιοχής.

Έχοντας κατά νου τα αντιλαϊκά και… αντι-περιβαλλοντολογικά δείγματα γραφής της παρούσας συγκυβέρνησης, όπως επίσης τις ορέξεις ισχυρών – εγχώριων και μη – επιχειρηματικών συμφερόντων να «πατήσουν πόδι» στο παράλιο μέτωπο (μη ξεχνάμε πως η περιοχή του Ελληνικού αξιοποιήθηκε… καταλλήλως), επιδιώκουμε την ευρύτερη ενημέρωση του κόσμου.

Για μας δεν αρκούν οι λεκτικές διαβεβαιώσεις του κου Χατζηδάκη ή της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ». Ο δικός μας ρόλος είναι να ελέγχουμε, να επισημαίνουμε και να ανατρέπουμε σχεδιασμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, κινούμαστε με συμμάχους την αλήθεια και την καθολική επιθυμία του κόσμου για ελεύθερους χώρους και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις παραλίες.

Και σας διαβεβαιώνουμε πως θα κάνουμε τα πάντα, τόσο εντός, όσο κι εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, για να εμποδίσουμε την αλλοίωση ή την εκποίηση της παραλίας του Π. Φαλήρου, αλλά και των γειτονικών περιοχών.


Το ενημερωτικό κείμενο της ΡΑΚ, πάνω στο οποίο βασίστηκαν οι καταγγελίες στο Δημοτικό Συμβούλιο της 30/10/14εδώ

H απάντηση του Δημάρχου κ. Δ. Χατζηδάκη εδώ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.