Γλυφάδα – Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης η Άννυ Καυκά, στα χέρια της Βάνας Μπάρμπα, ο πολιτισμός
Τη θέση της Αντιδημάρχου Παιδείας, Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης στο δήμο Γλυφάδας, εμπιστεύτηκε ο Γιώργος Παπανικολάου, στην πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης, Άννυ Καυκά. Αντιδήμαρχος  Εσόδων και Διοικητικού ορίστηκε ο Δημήτρης Νιτσιόπουλος,  αντιδήμαρχος Υποδομών και Αστικής Ανάπτυξης ο Δημήτρης  Μητρόπουλος, αντιδήμαρχος Καθημερινότητας ο Ιωάννης Τζούβελης, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ο Μάριος Κασσέρης ενώ εντεταλμένη σύμβουλος στον τομέα πολιτισμού ορίστηκε η Βάνα Μπάρμπα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Με την υπ. αριθμ.:4741/2014 απόφαση του Δημάρχου Γλυφάδας Γεωργίου Παπανικολάου ορίσθηκαν με θητεία μέχρι 01.03.2017 οι Αντιδήμαρχοι των αντίστοιχων Δ/νσεων του Δήμου καθώς και οι εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1.Τον κο Δημήτριο Νιτσιόπουλο Αντιδήμαρχο Εσόδων και Διοικητικού με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:
• της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών πλην του Τμήματος Παιδείας
• της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών πλην του Τμήματος Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και του Τμήματος Προμηθειών και Παροχής Ειδικών Υπηρεσιών (μη τεχνικής φύσης)
• την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους
• σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του

2. Την κα Άννα Καυκά Αντιδήμαρχο Παιδείας, Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:
• του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής του Γραφείου Δημάρχου
• του Τμήματος Παιδείας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
• την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους
• σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς της

3. Τον κο Δημήτριο Μητρόπουλο Αντιδήμαρχο Υποδομών και Αστικής Ανάπτυξης με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:
• του Τμήματος Διοίκησης και Επιθεώρησης και του Τμήματος Οικοδομικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
• της Διεύθυνσης Πολεοδομίας
• την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους
• σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του

4. Τον κο Ιωάννη Τζούβελη Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:
• του Τμήματος Οδοποιΐας και Κυκλοφορίας, του Τμήματος Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και του Τμήματος Κοινόχρηστων Χώρων και Πρασίνου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
• της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
• την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους
• σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του

5. Τον κο Μάριο Κασσέρη Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:
• της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Κίνησης και Προστασίας Περιβάλλοντος
• την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους
• σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του

Για την ίδια ως άνω χρονική περίοδο ανατίθεται η εποπτεία των παρακάτω, στους Δημοτικούς Συμβούλους:
• Στον Δημήτριο Αγγελάτο ως εντεταλμένο σύμβουλο ανατίθεται η διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου.
• Στον Δημήτριο Ακρίβο ως εντεταλμένο σύμβουλο ανατίθεται η εποπτεία των δημοτικών Μαρίνων.
• Στην Αναστασία Αργυροπούλου ως εντεταλμένη σύμβουλο ανατίθεται η εποπτεία της λειτουργίας των υπαρχόντων παιδικών σταθμών και η προώθηση πρωτοβουλιών και ο προγραμματισμός για τη δημιουργία νέων παιδικών σταθμών.
• Στον Περικλή Δορκοφίκη ως εντεταλμένο σύμβουλο ανατίθεται η εποπτεία εν γένει των θεμάτων αθλητισμού και ο συντονισμός των δράσεων και της πολιτικής του Δήμου στον τομέα του αθλητισμού, η διαχείριση των αθλητικών χώρων και η προώθηση της συνεργασίας του Δήμου με τα αθλητικά σωματεία.
• Στον Στυλιανό Θεοδοσόπουλο ως εντεταλμένο σύμβουλο ανατίθεται η εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και των δράσεων εθελοντισμού.
• Στον Παναγιώτη Κισκήρα ως εντεταλμένο σύμβουλο ανατίθεται η εποπτεία θεμάτων που σχετίζονται με την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και ο συντονισμός δράσεων και πολιτικών για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στο Δήμο.
• Στον Στυλιανό Κουρουπάκη ως εντεταλμένο σύμβουλο ανατίθεται η εποπτεία και ο συντονισμός των δράσεων και πρωτοβουλιών του Δήμου Γλυφάδας για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
• Στην Βασιλική Μπάρμπα ως εντεταλμένη σύμβουλο ανατίθεται η εποπτεία και ο συντονισμός των δράσεων και των πρωτοβουλιών του Δήμου Γλυφάδας στον τομέα του Πολιτισμού.
• Στον Νικόλαο Νικολάου ως εντεταλμένο σύμβουλο ανατίθεται η εποπτεία θεμάτων που άπτονται της διαχείρισης και αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
• Στον Στυλιανό Σφακιανάκη ως εντεταλμένο σύμβουλο ανατίθεται η εποπτεία των θεμάτων που σχετίζονται με το Κοιμητήριο Δήμου Γλυφάδας.
• Στον Ορέστη Τσάγκλα ως εντεταλμένο σύμβουλο ανατίθεται η παρακολούθηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικότερα η εποπτεία και συντονισμός δράσεων σχετικών με δίκτυα πόλεων, αδελφοποιήσεις πόλεων, συμφωνίες φιλίας, επαφές δήμων σε διμερές και πολυμερές επίπεδο και προώθηση σχέσεων με τις ήδη αδελφοποιημένες πόλεις και δίκτυα πόλεων.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Τζούβελης.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.