Απάντηση Χατζηδάκη στη Μακρή για το Ίδρυμα Μητσοτάκη
 

Διατεθειμένος να προσφύγει στη Δικαιοσύνη σε βάρος της Ραχήλ Μακρή των ΑΝΕΛ, δηλώνει ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, για την υπόθεση του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Η κ.Μακρή με ερώτησή της στη Βουλή είχε καταγγείλει  ότι ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου πλήρωσε  400.000 ευρώ για την  “Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης”. Με ανακοίνωσή του ο κ.Χατζηδάκης απάντησε ότι η χρηματοδότηση του ιδρύματος έγινε με χρήματα του ΕΣΠΑ και όχι του δήμου. “Το ίδρυμα  απευθύνθηκε στο Δήμο Π. Φαλήρου ο οποίος διαθέτει από το έτος 2008 πιστοποίηση των Υπηρεσιών του, δηλαδή την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση του εν λόγω έργου” αναφέρει ο κ.Χατζηδάκης.

Ακολουθούν ολόκληρη η ανακοίνωση του δημάρχου Παλαιού Φαλήρου και η ερώτηση της Ραχήλ Μακρή:


Προς:

1. Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Γκίκα Χαρδούβελη
2. Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο
3. Τον Υπουργό Εσωτερικών
κ. Αργύρη Ντινόπουλο
4. Τον Υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού
κ. Κωνσταντίνο Τασούλα
5. Τον Πρόεδρο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
κ. Παναγιώτη Καμμένο
6. Το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ.
Μητσοτάκης (ΙΚΜ)
7. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
(Μ.Μ.Ε)
ΘΕΜΑ:

Απάντηση του Δημάρχου ΔΗΜΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ επί της ερώτησης της Βουλευτού της ΑΝΕΛ κ. Ραχήλ Μακρής για την «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (ΙΚΜ)»

Α) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου δηλώνει ότι είναι εξ’ ολοκλήρου ανυπόστατος και ψευδής ο ισχυρισμός της κας Ραχήλ Μακρή ότι διέθεσε ο Δήμος Π.Φαλήρου ποσό 400.000€ για την ψηφιοποίηση και πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ).

Ακόμα και αν ο Δήμαρχος επιθυμούσε να διαθέσει το εν λόγω ποσό, τέτοια δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη και δεν γίνεται αποδεκτή από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου αποστέλλονται όλα τα εντάλματα του Δήμου προς έγκριση.
Την χρηματοδότηση εξασφάλισε το ΙΚΜ από κοινοτικούς και μόνο πόρους και συγκεκριμένα από το ΕΣΠΑ με κωδικό ΟΠΣ 373609 στις 10-4-2012.

Β) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για να υλοποιηθεί έργο χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. με κοινοτικούς πόρους απαιτείται η πιστοποίηση – διαχειριστική επάρκεια – της Τεχνικής Υπηρεσίας που θα χειριστεί τις διαδικασίες. Στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας του έργου, εν προκειμένω το ΙΚΜ, δεν διαθέτει Τ.Υ. με διαχειριστική επάρκεια, η αρμοδιότητα υλοποίησης δύναται να μεταβιβάζεται με προγραμματική σύμβαση και σε ΟΤΑ Α και Β βαθμού (αρ. 22 του Ν.3614/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010) ο οποίος ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας.

Για το λόγο αυτό το ΙΚΜ απευθύνθηκε στο Δήμο Π. Φαλήρου ο οποίος διαθέτει από το έτος 2008 πιστοποίηση των Υπηρεσιών του, δηλαδή την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Γ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Τέθηκε κατ’ αρχήν σε δημόσια διαβούλευση το εν λόγω έργο για τυχόν παρατηρήσεις και στη συνέχεια προκηρύχθηκε ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός σύμφωνα με όλα τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί ευρείας δημοσιότητας (Έγινε Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, αρχική αποστολή προκήρυξης 2013-276325 14-8-13 στην Ε.Ε., Φύλο εφημερίδας Ε.Ε.2013/S 158-276325 16/8/2013 (δημοσίευση διαγωνισμού), Περίληψη διακήρυξης 25374/13-8-13 και αναρτημένο στον ιστότοπο ‘Διαύγεια’ και ΕΣΗΔΗΣ αντίγραφο με ΑΔΑ:ΒΛΩΥΩΞΕ-Ε95 και ΑΔΑΜ: 13PROC001584554, ΦΕΚ ΔΔΣ 523/16-8-2013, Φύλο εφημερίδας Αμαρυσία 17/8/2013, Φύλο εφημερίδας “Ο ημερήσιος Δημότης” 16/8/2013, Φύλο εφημερίδας Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών 15/8/2013, Φύλο εφημερίδας Ηχώ των Δημοπρασιών 15/8/2013).

Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 2-10-2013 από το Δήμο Π. Φαλήρου. Επειδή στο διαγωνισμό υποβλήθηκε μία (1) προσφορά ο Δήμος Π. Φαλήρου ζήτησε τη γνώμη της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής( Ψηφιακή Σύγκλιση), και έλαβε την απάντηση ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 60/2007, ΦΕΚ 64Α’) δεν τίθεται ως προϋπόθεση συνέχισης της διαδικασίας ή της ανάθεσης του διαγωνισμού, η ύπαρξη περισσοτέρων του ενός υποψηφίων.

Εάν λοιπόν η κα Ραχήλ Μακρή επιθυμούσε να μάθει την αλήθεια, θα μπορούσε να απευθυνθεί στον Δήμο Π.Φαλήρου αλλά και στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Ψηφιακή Σύγκλιση) για να πληροφορηθεί ότι η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πόρους του ΕΣΠΑ και όχι από πόρους του Δήμου Π. Φαλήρου.

Προφανώς για δικούς της λόγους αποδεικνύει με πόση ελαφρότητα και πολιτική σκοπιμότητα ενεργεί και δυσφημεί Δήμαρχο που στην δωδεκαετή μέχρι στιγμής διαδρομή του έχει αποδείξει την σοβαρότητα και την χρηστή διοίκηση ιδίως στον οικονομικό τομέα. Ελπίζω να μην καλυφθεί πίσω από τη βουλευτική της ασυλία ώστε να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη στην οποία προτίθεμαι να προσφύγω.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Κατάθεση της με αριθμ πρωτ 1381/170/24-7-14 Ερώτηση και ΑΚΕ της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, βουλευτού Ν. Κοζάνης κα Ραχήλ Μακρή σχετικά την απόφαση ανάθεση 400 χιλ Ευρώ για την ψηφιοποίηση του αρχείου του ιδρύματος Κων. Μητσοτάκη από τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου

Ραχήλ Μακρή: «Βαφτιστήρια, αναθέσεις και παλιά σκάνδαλα χρεώνουν 400.000 ευρώ τους κατοίκους Παλαιού Φαλήρου»

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έβαλε το λάδι στον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύση Χατζηδάκη και αυτός πληρώνει 400.000 ευρώ για την Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης.

Το ίδρυμα δεν στεγάζεται καν στο Παλαιό Φάληρο. Εδρεύει στον Κεραμεικό. Προφανώς δεν έχει σημασία το γεγονός ότι τα δημοτικά τέλη έχουν καθαρά ανταποδοτικό και αποτελούν αντάλλαγμα μιας ειδικής παροχής που προσφέρεται αποκλειστικά στους βαρυνόμενους με αυτά πολίτες. Φαίνεται ότι ο Δήμαρχος δεν έχει ξεχάσει τα λεγόμενα του σε παλαιότερη συνέντευξη στο lifemagazine.gr «Με πήρε στο γραφείο του ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είμαι πνευματικό του παιδί με έχει βαφτίσει».

Το θέμα έφερε στο φώς της δημοσιότητας ο αναπληρωτής τομεάρχης Ενέργειας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κος Παναγιώτης Λελιάτσος, μέσω της πολιτικής εφημερίδας Tribune. Συγκεκριμένα σε δημοσίευμα της στις 17-7-2014 ο κ. Λελιάτσος δήλωσε ότι: «την εποχή που η χώρα αναζητά μια δημοσιονομική πολιτική τέτοια η οποία θα την οδηγήσει στην ανάπτυξη και την ευημερία του λαού κάποιοι κύριοι των Υπουργείων σε συνεργασία με Δημάρχους βρίσκουν τρόπους να αυξήσουν την απορροφητικότητα των κονδυλίων διαθέτοντας χιλιάδες ευρώ για την ψηφιοποίηση του αρχείου του Ιδρύματος Μητσοτάκη».

Η ανάθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς για τον νυν Επίτιμο Πρόεδρο του Δ.Σ της SPACE HELLAS κ Δημήτριο Μανωλόπουλο το 2010 δημοσιεύματα ανέφεραν μεταξύ άλλων: «Ο Δημήτρης Μανωλόπουλος είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο της προμήθειας του πρώτου συστήματος αυτοπροστασίας ASPIS το 1999 (προμήθεια που είχε γίνει το 1993) ως αντιπρόσωπος της Litton, στελέχη της οποίας είχαν υποστηρίξει-παραδεχθεί σε έρευνα στις ΗΠΑ ότι «λάδωσαν» Έλληνες αξιωματούχους μέσω του αντιπροσώπου τους για να πάρουν με απ” ευθείας ανάθεση τον διαγωνισμό. Εν συνεχεία είχε γίνει και έρευνα από επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου.»

Για να μην υπάρχει κανένα κρυφό σημείο στην διαδικασία καθώς και να διαλευκανθεί η ουσία της απόφασης ανάθεσης του ανωτέρου έργου η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Βουλευτής Ν. Κοζάνης κα Ραχήλ Μακρή κατέθεσε την με αριθμ. πρωτ. 1381/170/24-7-2014 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων.

ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ
Βουλευτής Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΚΕ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Εσωτερικών
Οικονομικών,
Εθνικής Άμυνας
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Με ποια σκοπιμότητα εγκρίθηκε η εκταμίευση 300.280 ευρώ από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου για την ψηφιοποίηση και πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του ιδρύματος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη;»

Για την προμήθεια 9.000 βλημάτων κινητικής ενέργειας DM63 APFSDS-T και 3.000 βλημάτων χημικής ενέργειας DM12A2 HEAT, η οποία ανερχόταν σε 53 εκατ. ευρώ, δημοσίευμα της ιστοσελίδας defencenet.gr την 1η Οκτωβρίου 2010 ανέφερε:

«Στην Επιτροπή της Βουλής οι προμήθειες πέρασαν με την έγκριση και της Ν.Δ. Πρόκειται για ένα «γαλαζοπράσινο» σκάνδαλο αφού ο επιχειρηματίας που έχει την υλοποίηση των αντισταθμιστικών προγραμμάτων ο Δ. Μανωλόπουλος της Space Hellas, είναι γνωστός για τις «γαλάζιες» πεποιθήσεις του. Χαρακτηριστικό είναι ότι νομικός σύμβουλος της εταιρείας του είναι ο γιός του πρώην υπουργού και βουλευτή της Ν.Δ. Π. Παυλόπουλου με τον οποίο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ε.Βενιζέλος διατηρεί στενή φιλική σχέση.

Η τιμή που τα προμηθευόμαστε είναι περίπου η διπλή από αυτή των αμερικανικών της ATK, αλλά τίθεται θέμα πιστοποίησης τουλάχιστον σε τυπικό επίπεδο. Αντιπρόσωπος της Rheinmetall είναι ο Γεώργιος Πιντέλας, παλαιό στέλεχος των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (γενικός διευθυντής ανάπτυξης της εταιρείας) ενώ την υλοποίηση των αντισταθμιστικών (που υποτίθεται ότι έχουν καταργηθεί…) την έχει αναλάβει η Space Hellas του Δημήτρη Μανωλόπουλου ,μία από τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες του χώρου της άμυνας. Από την συγκεκριμένη προμήθεια τα ΕΑΣ δεν λαμβάνουν ούτε ένα ευρώ συμπαραγωγή!

Ο Γεώργιος Πιντέλας δούλευε στην ανταγωνίστρια αμερικανική εταιρία ΑΤΚ μέχρι πέρσι. Η εταιρεία στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την εταιρεία Target του Κ. Φράγκου. Ο Δημήτρης Μανωλόπουλος είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο της προμήθειας του πρώτου συστήματος αυτοπροστασίας ASPIS το 1999 (προμήθεια που είχε γίνει το 1993) ως αντιπρόσωπος της Litton, στελέχη της οποίας είχαν υποστηρίξει-παραδεχθεί σε έρευνα στις ΗΠΑ ότι «λάδωσαν» Έλληνες αξιωματούχους μέσω του αντιπροσώπου τους για να πάρουν με απ” ευθείας ανάθεση τον διαγωνισμό. Εν συνεχεία είχε γίνει και έρευνα από επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου.

Το 1999 ο Δημήτρης Μανωλόπουλος και η Space Hellas ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι από την επιλογή του F-16 με την απόφαση του ΚΥΣΕΑ της 30ης Απριλίου (είχε συμβόλαιο για τα αντισταθμιστικά τους), αλλά η αποκάλυψη του σκανδάλου της Litton οδήγησε την Lockheed Martin στην καταγγελία του μεταξύ τους συμβολαίου. Θεωρείται ικανός επιχειρηματίας «γαλάζιας» κομματικής απόχρωσης»

Σήμερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας SPACE HELLAS, ο Δημήτριος Μανωλόπουλος εμφανίζεται ως Επίτιμος Πρόεδρος Δ.Σ και ο Σπυρίδων Μανωλόπουλος ως Πρόεδρος Δ.Σ. και Εκτελεστικό Μέλος.
Σε αυτή την εταιρεία επέλεξε ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου να αναθέσει το έργο: «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)», προϋπολογισμού 400.134,77 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Συγκεκριμένα σύμφωνα με την υπ. αρ. 498/2013 Απόφαση στις 15-10-2013 δόθηκε η ανάθεση στην εταιρεία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για το ανωτέρω έργο. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Παλιού Φαλήρου οικονομικού έτους 2013 με τα στοιχεία ΚΑ 30-6142.004.

Επιπρόσθετα σε δημοσίευμα της πολιτικής εφημερίδας Tribune αναφέρεται ότι:

«ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ξόδεψε 300.280 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την «ψηφιοποίηση και πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης»…. σε χαλεπούς καιρούς, εν μέσω μνημονιακών μέτρων και οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης των πολιτών, είναι τουλάχιστον προκλητικό να δαπανώνται τέτοια δαπανηρά κονδύλια για ψηφιοποίηση αρχείων την στιγμή που δε διαθέτονται κονδύλια για ενίσχυση των δημοσίων σχολείων καθώς και των δημοσίων οργανισμών.

Το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης συστάθηκε τον Απρίλιο του 2001 ως κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισμός σύμφωνα με το ΦΕΚ 480/26-4-2001 Τεύχος Β, και εδρεύει στον Κεραμεικό οδός Σαλαμίνος 2-4 και Ψαρομηλίγκου. Είναι άξιο απορίας λοιπόν, πώς ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ξόδεψε ένα τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό για ένα Ίδρυμα το οποίο δεν έχει καμία γεωγραφική σχέση με τον συγκεκριμένο Δήμο.

Δεν είναι τυχαίο ότι και η Απόφαση αλλά και η Σύμβαση φέρουν την υπογραφή του Δημάρχου του Παλαιού Φαλήρου κου Διονύση Χατζηδάκη, του οποίου οι σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη είναι ιδιαίτερα στενές. Το είδος της σχέσης του νυν Δημάρχου του Παλαιού Φαλήρου με τον τέως Πρωθυπουργό επιβεβαιώνονται χαρακτηριστικά από τα λεγόμενα του πρώτου σε παλαιότερη συνέντευξη στο lifemagazine.gr «Με πήρε στο γραφείο του ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είμαι πνευματικό του παιδί με έχει βαφτίσει».

Διαπιστώνεται τραγικά για άλλη μια φορά ότι η σπατάλη δημόσιου χρήματος προς όφελος οικογενειών που χρόνια διακυβερνούν με ανελέητο τρόπο παραβιάζοντας και καταπατώντας το δημόσιο συμφέρον του ελληνικού λαού, είναι σύμφυτη με τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας»

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Αληθεύουν τα καταγγελλόμενα στα ανωτέρω δημοσιεύματα;

2. Εάν ναι, σε ποιές ενέργειες έχετε προβεί για την διερεύνηση των καταγγελιών για της προμήθειας του πρώτου συστήματος αυτοπροστασίας ASPIS το 1999;

3. Αληθεύει ότι στελέχη της Litton είχαν υποστηρίξει-παραδεχθεί σε έρευνα στις ΗΠΑ ότι «λάδωσαν» Έλληνες αξιωματούχους μέσω του αντιπροσώπου τους για να πάρουν με απ” ευθείας ανάθεση τον διαγωνισμό;

4. Εάν ναι, σε ποιές ενέργειες έχετε προβεί για την διερεύνηση της υπόθεσης;

5. Αληθεύει ότι για το συγκεκριμένο θέμα είχε γίνει έρευνα από επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου;

6. Εάν ναι έχετε λάβει το πόρισμα της ανωτέρω έρευνας και σε ποιές ενέργειες έχετε προβεί βάση αυτού του πορίσματος;

7. Στην ίδια εταιρία έχει αναθέσει ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου το έργο «ψηφιοποίηση και πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης»;

8. Γιατί ανέλαβε ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου το παραπάνω έργο τη στιγμή που το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Μητσοτάκη εδρεύει στον Κεραμεικό;

9. Ο λόγος ανάθεσης του έργου στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου είναι οι στενές προσωπικές σχέσεις μεταξύ του Δημάρχου του Παλαιού Φαλήρου κου Διονύση Χατζηδάκη και του κου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ναι ή όχι;

10. Γνωρίζοντας ότι για να υπάρχει ανταποδοτικότητα δημοτικών τελών πρέπει το ύψος τους να είναι ανάλογο προς το ύψος της αντιπαροχής της οποίας μπορεί να κάνει χρήση ο πολίτης, καθώς και να αποτελούν αντάλλαγμα μιας ειδικής παροχής που προσφέρεται αποκλειστικά στους βαρυνόμενους με αυτά, ποια θα είναι η ανταποδοτικότητα για τους δημότες του Παλαιού Φαλήρου από το συγκεκριμένο έργο.

11. Εάν το συγκεκριμένο έργο θα ωφελήσει συνολικά τους Έλληνες Πολίτες γιατί δεν υλοποιείται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) ή τις Υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων;

12. Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου διαθέτει πλεόνασμα πόρων και έχει επιλύσει το σύνολο των εκκρεμοτήτων του προς τους πολίτες και τους εργαζόμενους για να αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες;

Επιπρόσθετα ζητείται η κατάθεση στην Εθνική Αντιπροσωπεία οποιαδήποτε εγγράφου τεκμηριώνει τις απαντήσεις σας στις ανωτέρω ερωτήσεις;

Αθήνα, 24/7/2014
Η ερωτώσα Βουλευτής,
Μακρή Ραχήλ

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.