Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 23η/2013 Δημόσια Ανοικτή- Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, την 17η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:Ο Δήμος Αλίμου κέρδισε συνολικά τέσσερα βραβεία στα Best City Awards

1. Συμπλήρωση της 175/2013 απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Ορισμός εμπειρογνώμονα σε θέματα αρχαιοτήτων του Δήμου μας”.

2. Μείωση μισθώματος του κ. Α. Βαλσάμη.

3. Μείωση μισθώματος της εταιρίας Θ. ΚΑΡΑΠΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

4. Μείωση μισθώματος του κ. Ε. Μαράκη.

5. Διαγραφή οφειλών Κοινοπραξίας ‘ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε – ΗΙGH LEVEL AEBTE” ως αποζημίωση χρήσης και επαναβεβαίωση αυτών ως μίσθωμα.

6. Παράταση χρόνου αποπληρωμής δανείων του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης από το Τ.Π.Δ.

7. Υποβολή εισηγητικής έκθεσης Δ΄ τριμήνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

Σχετικά: Απόφαση 91/2013 της Οικονομικής Επιτροπής.

8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Συντήρηση εγκαταστάσεων σχολικών συγκροτημάτων (Δημοτικό- Γυμνάσιο- Λύκειο)”.

9. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συνδέσεις Ακινήτων με το Δίκτυο Ακαθάρτων-Ομάδα Α/2010”.

10. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Τοποθέτηση Τάπητα σε γήπεδο Βόλεϋ”.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντηρήσεις σχολείων Δήμου Βούλας 2007-2008”.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαβίβαση του φακέλου της Δ.Ε.Α.Β στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

13. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2009”.

14. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας “ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΕΣΣΩΝ”.

15. Περί διαγραφής οφειλής του κου Χρήστου Σ. Χρήστου.

16. Περι διαγραφής χρεών απο τους φορολογικούς καταλόγους του Κουρκούλη Παναγιώτη τρ. βεβ. 106/13.2.2013 της Δημοτικής Ενότητας Βούλας.

17. Διαγραφή οφειλής από τέλος και πρόστιμο κοινοχρήστων χώρων.

Σχετικά: Η με αρ. πρωτ. 2400/18.1.2013 αίτηση του κ. Π. Κυλίτη.

18. Διαγραφή οφειλής για ΤΑΠ και Δημοτικά Τέλη.

Σχετικά: Η με αρ. πρωτ. 22706/13.5.2013 αίτηση της κ. Βαρθολομαίου Μεγαλουσιάνας εκπρ. ΑΓΕΚΑ Α.Ε.

19. Διαγραφή οφειλής από κλήσεις παράνομης στάθμευσης.

Σχετικά: Η με αρ. πρωτ. 7436/13.2.2013 αίτηση του κ. Μπρέντα Γεωργίου.

20. Επιστροφή ειδικού τέλους 1% ποσού 3174,73 € στην Φούρναρη Αθηνά.

21. Περί διαγραφής οφειλής της εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΕΝΤ.

22. Περί διαγραφής χρεών απο φορολογικούς καταλόγους της Τσουρδάκη Μαρίας που αφορά δίδακτρα Κ.Δ.Α.Π. του Λαμπρινίδη Θεόδωρου τρ. Βεβ. 345/18.4.2013.

23. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους της ΤΣΑΜΠΡΟΥΝΗ ΕΛΥΕΘΕΡΙΑΣ, τρ. Βεβ. 421/16.5.2013 & 439/23.5.2013 της Δ.Ε Βάρης.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.