Με δυο “καυτές” συνεδριάσεις ξεκινάει η εβδομάδα στο Δήμο 3Β
 

Με δύο “καυτές” συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ξεκινάει η εβδομάδα στο Δήμο  Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Άλιμος: Μια όμορφη πόλη με όμορφους ανθρώπους – Aπολογισμός έργου 2014 – 2023

Διαβούλευση για την επιλογή οριστικής ονομασίας του Δήμου, λήψη απόφασης για τις παραλίες και το κάμπινγκ, λήψη απόφασης για πρόταση κήρυξης της παραλιακής περιοχής της Δ.Ε Βουλιαγμένης ως αρχαιολογικού χώρου, αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 και έγκριση δαπάνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας, ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς, είχε πει στο notia.gr ότι ο λόγος της αναβολής του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου,  δεν ήταν το θέμα με τις παραλίες και το κάμπινγκ, αλλά τα 32 θέματα που επρόκειτο να συζητηθούν και με τα οποία αλλάζει ο δήμος.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 20η/2013 Δημόσια Ανοικτή- Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, την 3η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Καθορισμός διαδικασίας για την δημόσια διαβούλευση και την επιλογή οριστικής ονομασίας του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης. (το θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από υπογραφές 18 Δημοτικών Συμβούλων).

Επαναφορά του εθνόσημου στα έγγραφα του Δήμου. (Το θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από υπογραφές 18 Δημοτικών Συμβούλων).

Λήψη απόφασης για τις ελεύθερες παραλίες της περιοχής μας και την λειτουργία του κάμπινγκ Βούλας.

Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών.

Διαγραφή οφειλών Κοινοπραξίας ‘ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε-ΗΙGH LEVEL AEBTE” ως αποζημίωση χρήσης και επαναβεβαίωση αυτών ως μίσθωμα.

Ανάθεση ή μη οικονομικής προσφοράς από την Δικηγορική Εταιρεία “ΚΙΤΣΑΡΑΣ-ΠΑΣΣΙΑΣ-ΣΦΗΚΑΣ-ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”.

Ορισμός Προέδρου και αναπληρωτή του στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

Κατανομή ποσού 52.521,10 € από ΣΑΤΑ 2013 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Έγκριση Διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας “ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ”.

Λήψη απόφασης για τη τροποποίηση της με αρ. 300/14.12.2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ).
Σχετ.: Απόφαση 7/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ανανέωση ή μη αδείας άσκηση υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄ της ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ Παναγιώτας του Ιωάννη που είχε εκδοθεί από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.

Προέγκριση κατασκευής πέργκολας.
Σχετ.: Αίτηση του κ. Κουβεντάρα Αθανασίου με αρ. πρωτ. 49231/21.9.2012.

Μείωση μισθώματος του κ. Α. Βαλσάμη.

Μείωση μισθώματος της εταιρίας Θ. ΚΑΡΑΠΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Μείωση μισθώματος του κ. Χ. Θουκιδίδη.

Λήψη απόφασης για την υποβολή δηλώσεων αυθαιρέτων κατασκευών με το Ν.4014/2011 των υφισταμένων κτισμάτων στις ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις του “ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ”.

Απόσυρση οχημάτων Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Δημοπράτηση χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του Ξενοδοχείου “DIVANI HOTEL”.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: “Διαμόρφωσης οδών ήπιας κυκλοφορίας Μαρώτη”.

Παράταση έργου “Κατασκευή βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την τοποθέτηση έξι (6) προκατασκευασμένων αιθουσών”.

Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων.

Έγκριση Διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ”.

Έγκριση Διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ”.

Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας ξυλείας έτους 2013.

Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ”.

Έγκριση Διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας “ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ”.

Έγκριση Διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας “ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ”.

Έγκριση Διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ”.

Έγκριση Διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας “ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ”.

Έγκριση Διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθεια φυτών, σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, χώματος, ειδών φυτοπροστασίας και λείανσης και λοιπών υλικών πρασίνου.

Έγκριση Διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της “προμήθειας οικοδομικών υλικών για συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων”.

Διεξαγωγή αγώνα δρόμου γυναικών στη Βουλιαγμένη.

Συμμετοχή του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης σε εκδήλωση ποδηλατοδρομίας.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 21η/2013 Δημόσια Ανοικτή- Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλια-
γμένης, την 4η Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για πρόταση κήρυξης της παραλιακής περιοχής της Δ.Ε Βουλιαγμένης ως αρχαιολογικού χώρου.

2. 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 και έγκριση δαπάνης.

3. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013-Κατανομή ΣΑΤΑ.
Σχετικά: Απόφαση 4/2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής.

4. Έγκριση Διενέργειας του διαγωνισμού του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ”.

5. Kριτήρια επιβολής οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.
Σχετικά: Απόφαση 56/2013 του Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (Ο.Α.Π.Π.Α).

6. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ΟΠΔ (σχετ. με τα με αρ. πρωτ. 22203/9.5.2013 και 22232/9.5.2013
Υ.Σ). Σχετικά: Απόφαση 83/2013 της Οικονομικής Επιτροπής.

7. Oρισμός πενταμελούς επιτροπής για την επιλογή των συμμετεχόντων παιδιών κατά τη θερινή περίοδο 2013 του Κ.Δ.Α.Π Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

8. Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.3669/2008 για το έργο “Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων δευτερεύοντος δικτύου ΟΜΑΔΑ Α/2010”.

9. Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση τμήματος λόφου Αλεξ. Παπαναστασίου (BABOO VILLAGE).

10. Λήψη απόφασης για τη μετονομασία του Αθλητικού Κέντρου Βάρης σε “Αθλητικό Κέντρο Μπαγλατζή”.
Σχετικά: Απόφαση 20/2013 της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.