Δήμος Αλίμου – Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, στα πιο κάτω θέματα:

1/165 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση της μελέτης : «Επείγουσες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες του Δήμου»

2/166 Έγκριση πρότασης ανάληψης – δέσμευσης πίστωσης ποσού 67.252,50 € για την Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας Χρήστου Τζανέτου κ.λ.π. (κληρονόμοι Γ.Τζανέτου), επιφανείας 128,10 τ.μ.

3/167 Έγκριση πρότασης ανάληψης – δέσμευσης πίστωσης ποσού 5.092,57 € για την καταβολή Δικαστικών εξόδων και αποζημίωσης Δικηγόρου των αιτούντων της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας Χρήστου Τζανέτου κ.λ.π.

4/168 Έγκριση πρότασης ανάληψης – δέσμευσης πίστωσης ποσού 479,80 € για την Παραλαβή επεξεργασμένου αρχείου στοιχείων ιδιοκτητών οχημάτων από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να προβεί ο Δήμος σε σύνταξη χρηματικών καταλόγων οφειλετών από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

5/169 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης ποσού 522,52 € για την Καταβολή, στην Μπόλη Φωτεινή, τόκων υπερημερίας 6% επί κεφαλαίου 2.932,34 € δυνάμει της 2096/2011 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

6/170 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης ποσού 355,00 € για την Καταβολή δικαστικών εξόδων στην Μπόλη Φωτεινή, δυνάμει της 2096/2011 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και της από 5.12.2011 επιταγής προς εκτέλεση.

7/171 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης που αφορά κωδικό της Παγίας έτους 2013.

8/172 Απόδοση του με αριθμ. 196/2013 Χ.Ε. προπληρωμής (Κ.Προκάκης)

9/173 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της άσκησης παρέμβασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (υπόθεση υπαλλήλου Ε.Οικονομοπούλου – προσβολή αποφάσεως Υπηρεσιακού Συμβουλίου).

10/174 Γνωμοδότηση επί της υπ’ αριθμ. 3346/2013 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του ΜΠρΑθ (υπόθεση Ηγουμένου Αλεξάνδρας) καθώς και της από 28.03.2013 Επιταγής προς Πληρωμή παρά πόδας της ανωτέρω απόφασης, και εισήγηση για την άσκηση αίτησης ανάκλησης/μεταρρύθμισης της υπ’ αριθμ. 3346/2013 του ΜΠρΑθ καθώς και την -κατά το στάδιο εκτέλεσης της απόφασης- άσκηση ανακοπής, αίτησης αναστολής και έκδοση προσωρινής διαταγής περί μη εκτέλεσης επί της από 28.03.2013 Επιταγής προς Πληρωμή παρά πόδας της ανωτέρω απόφασης.

11/175 Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) το οποίο συνοψίζει το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον Ετήσιο Προϋπολογισμό του Δήμου Αλίμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.