” για ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ … ΕΛΠΙΔΑΣ ”
ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  ΤΟΥ  ”ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ” μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στην δράση let’s do it Greece ετοιμάζουν την 2η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  της   ΤΡΑΠΕΖΑΣ ” για ΜΙΑ  ΣΤΑΓΟΝΑ … ΕΛΠΙΔΑΣ ‘ που προορίζεται για ανάγκες παιδιών  & αθλητών όπως βέβαια και για τους συγγενείς*  και φίλους* των αιμοδοτών μας.

Η  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ 
      ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  —
 το πρωί 10 ΠΜ στο αθλητικό κέντρο , στην
οδο ΣΠΕΤΣΩΝ – ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ & ΚΡΗΤΗΣ 

στο χώρο  θα διεξάγεται   ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΜΠΑΣΚΕΤ  & θα γίνει η παρουσίαση της ομάδας ΧΑΝΤΜΠΟΛ του ”ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ”

ΣΤΗΝ  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΚΤΟΣ   ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΜΑΣ  ΕΙΝΑΙ & Ο ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ”ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ”

=================
*** Για  πληροφόρηση των  εθελοντών μας και  των  εν δυνάμει αιμοδοτών μας τους ενημερώνουμε  ΣΧΕΤΙΚΑ με την οργάνωση και διαχείριση  της  ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ”ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ”
”ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ … ΕΛΠΙΔΑΣ”

*************

      ΑΠΟΦΑΣΗ  & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

Οι
’ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ’’       εθελοντικός σύλλογος /υγείας/ασφάλειας/περιβάλλοντος/αλληλεγγύης /παιδείας & αθλητισμού …  
ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ      ναυταθλητικός σύλλογος   Ελληνικού
               Έχοντας την έδρα τους την Αργυρούπολη και το Ελληνικό
   
Αποφάσισαν με πρωτοβουλία του  ‘’ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ’’ ,  να δημιουργήσουν και να συστήσουν σήμερα στις  30 Μαρτίου 2012  με την παρούσα ,  από κοινού    ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ με  την ονομασία ‘’  ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ…  ΕΛΠΙΔΑΣ,’’  συνυπογράφοντας  τις ακόλουθες κανονιστικές αποφάσεις που θα αποτελούν στο εξής (άτυπο) μέρος των καταστατικών τους.
Κανονιστικές αποφάσεις
  1) Τα  σωματεία που αναφέρονται  συστήνουν τράπεζα αίματος με την επωνυμία
” Τράπεζα αίματος  ‘’ ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ… ΕΛΠΙΔΑΣ  για τα παιδιά  ’’ (κύρια για τους νέους και τους αθλητές του δήμου μας )   και την απόφαση αυτή συνυπογράφουν οι εν δυνάμει πρόεδροι των σωματείων σαν εκπρόσωποι των Δ/Σ και των σωματείων που εκπροσωπούν.
   2.)Το  κάθε σωματείο συμμετέχει με 2 εκπροσώπους του στην επιτροπή αιμοδοσίας – κάθε φορά- με τον εν δυνάμει  πρόεδρο του (ή όπως αποφασίσει το Δ/Στου)  και ένα ακόμα μέλος του –αν δε δεν έχει οριστεί- θεωρείται  ο Α΄Αντιπρόεδρος του εκάστοτε σωματείου ως αναπληρωματικό και ΕΝΑ  μέλος που προτείνεται κάθε 2 χρόνια δηλαδή  από την ημέρα κάθε μεθεπόμενης αιμοδοσίας. Το μέλος αυτό θα είναι από εθελοντικό φορέα και  ασχολείται με παιδιά (από συλλόγους ή ενώσεις  γονεων- συλλόγους Αμεα κτλ ) από την Αργυρουπολη ή  το Ελληνικο  ..  Τα μέλη αυτά  3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά  αποτελούν στο εξής την επιτροπή διαχείρισης της αιμοδοτικής εθελοντικής τράπεζας .
    3) Η επιτροπή διαχείρισης  αιμοδοσίας  προτείνει τον υπεύθυνο της κάθε φορά που υπάρχει κάποια αλλαγή προέδρου από τα συμμετέχοντα σωματεία και αποφασίζει- κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας με κλήρωση .    Ο υπεύθυνος της επιτροπής
— ανακοινώνει στα σωματεία και το κοινό για  αποφάσεις της επιτροπής και την  πορεία της  τράπεζας
— έχει την ευθύνη της συνεννόησης με το συνεργαζόμενο κέντρο αιμοδοσίας και συνεργαζόμενους φορεις
— διατηρεί το επίσημο βιβλίο των αιμοδοσιών και θα καταγράφει ημερομηνίες αιμοδοσιών,   προσελθόντες εθελοντές αιμοδότες , ποσότητες αίματος που υπάρχουν  στην τράπεζα αίματος   , κατάλογος χορηγηθέντων μονάδων αίματος κτλ
       4) Οι εκπρόσωποι των συλλόγων με ευθύνη τους  ανακοινώνουν  και καλούν τα μέλη τους στις αιμοδοσίες που διενεργούνται,  επισης κρατούν  αντίγραφο  του επίσημου βιβλίου αιμοδοσίας  του συλλογου τους και όλων των αιμοδοτών της τράπεζας .
        5) Οι αιμοδοσίες θα γίνονται μια ή δυο φορές το χρόνο  από κινητή μονάδα σε χώρο που κάθε φορά θα ορίζεται ή στο τμήμα αιμοδοσίας του συνεργαζόμενου νοσοκομείου .
            6) Οι Εθελοντές αιμοδότες είτε μέλη των σωματείων , είτε φίλοι,  εγγράφονται όλοι στον κατάλογο μελών ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ της τράπεζας αίματος και εφόσον έχουν  συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια  .
             7) Οι μονάδες  αίματος  που συγκεντρώνονται κατά τις αιμοδοσίες προορίζονται κύρια :
— για τους εθελοντές αιμοδότες (τουλάχιστον για τις μονάδες αίματος που προσέφεραν κατά το τρέχον έτος)
— για τα παιδιά τους  μαθητές  , τους νέους και τους αθλητές  των εθελοντών  αιμοδοτών
Επίσης :
— για παιδιά , νέους και αθλητές εν γένει  & ιδιαίτερα των νοτίων προαστίων* – εφόσον  ζητηθεί και αποφασιστεί κατά πλειοψηφία από την επιτροπή διαχείρισης και εφόσον υπάρχει απόθεμα κατά 1/3 μετά την χορηγία στην τράπεζα
—  για  επείγοντα περιστατικά και έκτακτες ανάγκες με ομόφωνη απόφαση της επιτροπής εφόσον μετά θα υπάρξει έστω μικρό απόθεμα  , αλλά με αναπλήρωση του σε εύλογο χρονικό διάστημα από τους χρήστες του.
— για τα μέλη των σωματείων που δεν είναι αιμοδότες , μετά από ομόφωνη απόφαση της επιτροπής και εφόσον θα  υπάρχει μετά τουλάχιστον το 2/3 σε απόθεμα μονάδων αίματος στην τράπεζα .
— για  τα μέλη των σωματείων που παλαιότερο ήταν αιμοδότες και στη συνέχεια  αποδεδειγμένα δεν μπορούν να είναι για λόγους υγείας και ηλικίας, μετά από απόφαση της επιτροπής και με απόθεμα να υπάρχει στην τράπεζα απόθεμα  1/3 τουλάχιστον
— για όλες τις άλλες περιπτώσεις- που θα ζητηθεί- με ομόφωνη απόφαση και εφόσον θα υπάρξει τουλάχιστον το 1/3 σε αποθετικό μονάδων μετά  την χορηγία στην τράπεζα ,και με  σύμφωνη αναπλήρωση του από τους χρήστες του
— για  τα μέλη των σωματείων που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να είναι αιμοδότες για λόγους υγείας και ηλικίας, μετά από απόφαση της επιτροπής και με απόθεμα 2/3 τουλάχιστον
 7)  Η αποχώρησης από την τράπεζα αίματος γίνεται μετά από ενυπόγραφη  απόφαση του Δ/Σ του  σωματείου που επιθυμεί την αποχώρηση του, υπόψη από την ημερομηνία  αυτή χάνονται όλα τα δικαιώματα του που απορρέουν από την τράπεζα αίματος . (Η απόφαση αυτή συμπληρώνεται στην παρούσα)
 8)  Η μη συμμέτοχη σωματείου σε δυο συνεχείς αιμοδοσίες με λιγότερο από 12εγγεγραμμένα  μέλη του σε δυο συνεχείς αιμοδοσίες  επιφέρει την Αυτόματη αποχώρηση του από την τράπεζα αίματος  και χάνονται  από την ημερομηνία  αυτή όλα τα δικαιώματα του  που απορρέουν από την τράπεζα αίματος . Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τα Δ/Σ των υπολοίπων σωματείων και εφόσον δεν υπάρχει ένσταση για παραμονή του (μέχρι την επόμενη αιμοδοσία) με απόφαση πλειοψηφίας , (συμπληρώνεται στην παρούσα)  .
9) Η  παρούσα εθελοντική τράπεζα αίματος,  μπορεί  να έχει υπόσταση έστω και με ένα εναπομένοντα σωματείο και με μια 3μελη επιτροπή που ορίζει τα προηγούμενα
 10) Τα σωματεία  ή σύλλογοι που αποχωρούν από την κοινή τράπεζα αίματος δεν θα αναφέρονται σε ανακοινώσεις και  αναρτάται σε  δελτίο τύπου η αποχώρηση τους  . Ενώ άλλα σωματεία ή σύλλογοι  θα μπορούν να  συμμετέχουν στην τράπεζα αίματος   εφόσον συμφωνούν με αυτές τις  κανονιστικές αποφάσεις  και θα συμπληρώνονται  στην παρούσα.
 11) Οι αιμοδότες της τράπεζας  αίματος  ‘’ ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ … ΕΛΠΙΔΑΣ ‘’ δεν δεσμεύονται επ ουδενί να είναι  απαραίτητα και μέλη των σωματείων ή των συλλόγων που την συνιστούν
 12) *Οι εθελοντές που προσήλθαν να δώσουν αίμα, εγράφησαν αλλά για λόγους υγείας δεν έδωσαν, θεωρούνται εν δυνάμι αιμοδότες και  εξυπηρετούνται σε …ανάγκες τους κατά προτεραιότητα έναντι άλλων που δεν προσήλθαν  στην αιμοδοσία μας    
      Οι συνυπογράφοντες πρόεδροι  των Δ/Σ των συμμετεχόντων  σωματείων στην από κοινού δημιουργία της εθελοντικής τράπεζας αίματος ‘’ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ… ΕΛΠΙΔΑΣ, για τα παιδιά ‘’
Για τον  ‘’ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ’’       Λιάτσος Γιώργος
Για τον ΙΠΠΟΚΑΜΠΟ      Παπαγεωργίου Δημήτρη
Σαν  πρώτη αιμοδοσία για την δημιουργία της κοινής ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
‘’ ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ… ΕΛΠΙΔΑΣ, για  παιδιά έγινε  την  Κυριακή της  27ης ΜΑΙΟΥ 2012  στο  Ά ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αργυρούπολης.
                                                Αργυρούπολη-Ελληνικό
Σφραγίδες   συλλόγων                                                                       Ημερ/νιa   10 Απριλίου 2012
*Νότια προάστια στην αναφορά μας θεωρούμε ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ –ΕΛΛΗΝΙΚΟ- ΑΛΙΜΟ –ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ –ΓΛΥΦΑΔΑ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ – ΔΑΦΝΗ- ΒΑΡΗ 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.