Επιτέλους, κατάλαβαν ότι πρέπει να φτιάξουν παιδική χαρά στο Πανί!
Ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στην Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (Πέμπτη 11 Απριλίου 2013) είναι και η δημιουργία παιδικής χαράς στο λόφο Πανί. Να δούμε και τι θα κάνουν με τα σκυλιά!

“Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων παιδικής χαράς, εξοπλισμού εκγύμνασης, δαπέδου ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού για τη δημιουργία πολυχώρου στο Λόφο Πανί του Δήμου Αλίμου και υποβολής της για χρηματοδότηση στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015»

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 και ώρα 19.00 Δείτε τα θέματα:

1/149

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

2/150

Αποδοχή ποσού 56.524,45 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2013

3/151

Αποδοχή ποσού 31.880,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013 (ΣΑΤΑ)

4/152

Αποδοχή αίτησης σπουδάστριας του τμήματος τοπογραφίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για πρακτική εξάσκηση στο Δήμο μας

5/153

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμήθειας χειμερινών ειδών ένδυσης Υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας

 

6/154

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας για τη χορήγηση ραδιοσυχνότητας στη Δημοτική Αστυνομία και την προμήθεια εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνίας

 

7/155

Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση των απόρων και αναξιοπαθούντων κατοίκων και δημοτών του Δήμου μας για την αγορά κρέατος (τροφίμων) το Πάσχα

 

8/156

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας ανανέωσης σύμβασης συντήρησης-αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

9/157

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμήθειας ξυλείας

 

10/158

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμήθειας εσχάρων φρεατίων όμβριων, βαρέως τύπου

 

11/159

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας συντήρησης και συμπλήρωσης παιδικών χαρών

 

12/160

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμήθειας υδραυλικών ειδών για τις ανάγκες του Δήμου

 

13/161

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμήθειας εργαλείων και ειδών κιγκαλερίας για το έτος 2013

 

14/162

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού

 

15/163

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμήθειας εορταστικού ηλεκτρολογικού υλικού

 

16/164

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμήθειας και τοποθέτησης υαλοπινάκων

 

17/165

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμήθειας φωτοτυπιών σχεδίων

 

18/166

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμήθειας πινακίδων Κ.Ο.Κ.

 

19/167

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμήθειας αναλώσιμων Η/Υ

 

20/168

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμήθειας αναλώσιμων υλικών για τα ΦΑΞ και τα πολυμηχανήματα του Δήμου

 

21/169

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων SHARP του δήμου

 

22/170

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας επισκευής συσκευής ΤΟΤ/FAX της δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

23/171

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμήθειας εντύπων

 

24/172

Λήψη απόφασης αναγκαιότητας για την προμήθεια φωτοτυπικού υλικού

 

25/173

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμήθειας μηχανημάτων και εργαλείων χειρός Τμήματος Πρασίνου

 

26/174

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμήθειας ειδών καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και οδοστρωμάτων για το έτος 2013

 

27/175

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμήθειας κάδων απορριμμάτων

 

28/176

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας για την προμήθεια αντιψυκτικού υγρού

 

29/177

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμήθειας λιπαντικού υδραυλικών συστημάτων

 

30/178

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας της εργασίας «Συντήρηση – επισκευή μηχανημάτων Τμήματος Πρασίνου

 

31/179

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας για τη Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου

 

32/180

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας της επισκευής και συντήρησης των ΚΗΙ 6606, ΚΗΙ 6632, ΚΗΥ 5602, ΚΗΥ 5783, ΚΗΥ 5784, ΚΗΥ 5640, ΜΕ 105851, ΜΕ 57411 Δημοτικών οχημάτων

 

33/181

Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

34/182

Έγκριση της υπ. αριθμ. 21/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου», με την οποία τροποποιείται η υπ. αριθμ. 49/2012 όμοια, που αφορά στην ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)

 

35/183

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου»

 

36/184

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το Δήμο μας αναφορικά με την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έτους 2013

 

37/185

Ανανέωση Ασφάλισης Περιουσιακών Στοιχείων του Δήμου για το έτος 2013

 

38/186

Διαγραφή προσαυξήσεων των οφειλών στο Δήμο μας, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 31η Ιανουαρίου 2013

 

39/187

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου (πεύκου) επί του πεζοδρομίου της οδού Ανδρούτσου & Θεμιστοκλέους 65

 

40/188

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση εξέδρας στο γήπεδο Τραχώνων».

 

41/189

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «διαμόρφωση πεζοδρόμων»

 

42/190

Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο φερόμενης συνιδιοκτησίας κ.κ. Μαρίας, Αιμιλίας και Σταματίνας Δέγλερη στο Ο.Τ. 355 στην περιοχή «Αμπελάκια» του Δήμου Αλίμου

 

43/191

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων παιδικής χαράς, εξοπλισμού εκγύμνασης, δαπέδου ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού για τη δημιουργία πολυχώρου στο Λόφο Πανί του Δήμου Αλίμου και υποβολής της για χρηματοδότηση στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015»,

 

44/192

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης «Α΄ Κρατικός Παιδικός Σταθμός» και υποβολής της για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013» – Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της ποιότητας Ζωής

 

45/193

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής ένταξης της Ά Φάσης της πολεοδομικής μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» για χρηματοδότηση στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

 

46/194

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αλίμου στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων»

 

47/195

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αλίμου στο πρόγραμμα ΙΕΕ – Intelligent Energy Europe της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης – European Commission.

 

48/196

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αλίμου στο πρόγραμμα Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ – «Σύστημα Διάθεσης κοινόχρηστων ποδηλάτων»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΣΑΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.