Τακτική συνεδρίαση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, στα πιο κάτω θέματα:

1/49 Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει το ΚΔΑΠ Άνω Καλαμακίου.

2/50 Αποδέσμευση ποσού από Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ)

3/51 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 5.500,00 € για την αύξηση του ποσού της σύμβασης της εργασίας «Συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων»

4/52 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 18.000,00 € για την Συντήρηση αντλιοστασίων και γεωτρήσεων του Δήμου.

5/53 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 984,00 € για την Προμήθεια κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στο χώρο μεταφόρτωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου.

6/54 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 123,00 € που αφορά κωδικό της Παγίας έτους 2013.

7/55 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης–διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500,00€ που αφορά Ανάθεση σε δικηγόρο της κατάθεσης αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής στο ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. 225/7-1-2013 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων και πρόσληψη δικηγόρου για τον χειρισμό της παραπάνω υπόθεσης.

8/56 Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 29.473,26 € για συντήρηση – επισκευή δημοτικών οχημάτων.

9/57 Απόδοση του με αριθμ. 34/4-3-13 Χ.Ε. προπληρωμής (Δ.Δημητρίου).

10/58 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την με αριθμ. 20/2012 απόφαση του Αρείου Πάγου (υπόθεση Αλ.Ηγουμένου)

11/59 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α4681/2012 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 2ο Μονομελές) που αφορά ειδικό τέλος περιβάλλοντος και κυκλοφοριακών εφαρμογών που επεβλήθη στο ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ για το οικ.έτος 2003.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.