Στο “Σύμφωνο των Δημάρχων” η Νέα Σμύρνη
Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία
συμμετέχουν Τοπικές και Περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να
αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις
περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να
επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών
CO2 κατά 20% έως το 2020.
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης εισχώρησε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία του Συμφώνου
των Δημάρχων τον Απρίλιο του 2011 και το Δεκέμβριο του 2012 εγκρίθηκε από το Δημοτικό
Συμβούλιο το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ), το οποίο αφορά στο
Σύμφωνο των Δημάρχων και έχει ήδη κατατεθεί στις Βρυξέλλες προς έγκριση. Η συμμετοχή
του Δήμου στο Σύμφωνο έρχεται να επιβεβαιώσει την περιβαλλοντική του ευαισθησία
καθώς αντικειμενικός στόχος είναι η προώθηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και της
προστασίας του περιβάλλοντος μέσω μιας «πράσινης» στρατηγικής και αναπτυξιακής
πολιτικής με κύριο άξονα την εξοικονόμηση ενέργειας.
Συνακολούθως, ο Δήμος Νέας Σμύρνης είναι εταίρος στο έργο Green Twinning υπό
την αιγίδα του Intelligent Energy Europe, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη των τοπικών
αρχών αναφορικά με το ΣΔΑΕ αλλά και να τις εκπαιδεύσει ως προς την υλοποίηση των
δράσεων που σχετίζονται με το ΣΔΑΕ, μέσω ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας με την
πράξη της αδελφοποίησης που θα συμβεί με άλλη τοπική αρχή κράτους μέλους εκ των 27
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι έμπειρη στο συγκεκριμένο τομέα.
Σύνδεσμοι:
www.simfonodimarxon.eu
www.green-twinning.eu
www.eumayors.eu
www.pedattikis.gr
Aνδρέας Κονδύλης: Αναβαθμίζεται αισθητικά και ποιοτικά το παραλιακό μέτωπο του Αλίμου (VIDEO)

«Το Σύμφωνο των Δημάρχων, αποτελεί την κυριότερη ευρωπαϊκή
κίνηση σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών, με σκοπό την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, με τη συμμετοχή του στο Σύμφωνο και την υποβολή του Σχεδίου
Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, αποδεικνύει την περιβαλλοντική του ευαισθησία καθώς επίσης και
τη συνέχεια μιας μακρόχρονης πολιτικής με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.
Με αυτό τον τρόπο, η δέσμευση του Δήμου για επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών
CO2 κατά 20% μέχρι το 2020, θα λειτουργήσει ως μια πηγή ευαισθητοποίησης για την Τοπική Κοινωνία.
Η επιτυχία των στόχων που τίθενται στο ΣΔΑΕ, έχουν άμεση σχέση με τη συμμετοχή όλων των δημοτών
και τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας, φιλικότερης στο περιβάλλον, τόσο σε τοπικό όσο και
προσωπικό επίπεδο.»
Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης,
Τζουλάκης Σταύρος

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.