10.5 εκατομμύρια στα 3Β για μελέτες και προμελέτες!!!
Πρόκειται για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 που θα διατεθεί σε κατασκευή σχολείων, δρόμων, πλατειών κλπ. Ένα μεγάλο μέρος θα πάει σε μελέτες και προμελέτες μελλοντικών έργων!!!

Γιατί όπως λέει ο δήμαρχος των 3Β κ.Σπ’ύρος Πανάς: “μέσα από τις μελέτες που θα εκπονηθούν, θα μας επιτρέψει να διεκδικήσουμε μελλοντικά με αποτελεσματικότητα χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε την επόμενη γενιά έργων που οραματιζόμαστε»

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ.Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε το παράδειγμα του Παπαγεωργόπουλου και χαρακτήρισε το σημερινό δήμαρχο “ανίκανο”.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013 προβλέπεται η χρηματοδότηση σημαντικών παρεμβάσεων, όπως:
• Η ολοκλήρωση της κατασκευής νέων σχολικών συγκροτημάτων (3ο Δημοτικό Βάρης, Γυμνάσιο Βουλιαγμένης) και η συντήρηση- ανακατασκευή υφιστάμενων σχολικών υποδομών.
• Έργα Οδοποιίας και ανακατασκευές οδοστρωμάτων σε Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη.
• Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης.
• Η Μελέτη για την Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής επέκτασης του Σχεδίου Πόλης Α & Β Βάρης.
• Η εκπόνηση ενιαίας κυκλοφοριακής μελέτης για το Δήμο μας.
• Η Μελέτη για το Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Βουλιαγμένης.
• Η Μελέτη για την κατασκευή αθλητικού άξονα (πεζόδρομου – ποδηλατοδρόμου και δρόμου ήπιας κυκλοφορίας) που θα συνδέει την περιοχή Πανοράματος και της περιοχής Καλυμνίων της ΔΕ Βούλας.
• Τα έργα ανάπλασης στο Μεγάλο Καβούρι.
• Οι κατασκευές πλατειών, οι κατασκευές νέων πεζοδρομίων.
• Η ανακατασκευή και αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου.
• Η κατασκευή και ανακατασκευή αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων.
• Η Προμελέτη για τη διαχείριση και αναβάθμιση του Παραλιακού μετώπου.
• Η Μελέτη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.
• Η προκαταρκτική μελέτη υπογειοποίησης τμημάτων των οδικών αξόνων.
• Η Μελέτη για τη δημιουργία αρχαιολογικού και λαογραφικού μουσείου.
• Η Μελέτη για τη δημιουργία ανοικτού θεάτρου στη θέση Γούρνα στη Δ.Ε. Βάρης.
• Η Προμελέτη για τη δημιουργία κολυμβητηρίου.
• Τη συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας, αλλά και παρεμβάσεις στα υφιστάμενα 4 δημοτικά κτίρια).

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013 ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νέου Δήμου, προσαρμόζεται στα νέα οικονομικά δεδομένα της Αυτοδιοίκησης, λαμβάνει υπόψη τις δεσμεύσεις που επιβάλλει η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2013, που αφορά το Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στα νέα οικονομικά δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί για την Αυτοδιοίκηση και επηρεάζουν τα οικονομικά μεγέθη του Δήμου μας, ιδίως μετά τη μεγάλη μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.
Επίσης το Πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί ως προς το ύψος του με βάση το νέο Προϋπολογισμό του Δήμου, ο οποίος έχει μειωθεί για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που επιβάλλει η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος και στους Ο.Τ.Α.
Οι αλλαγές που έγιναν σε σχέση με την απόφαση 300/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου, αφορούσαν κυρίως στη μείωση των προβλεπομένων δαπανών για το σύνολο των νέων έργων και των νέων μελετών, έτσι ώστε ο Δήμος να καλύψει τις απαιτήσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης η οποία μας επέβαλλε έναν ιδιαίτερα «σφιχτό» προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός αυτός καταρτίστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκριθεί στις ανελαστικές δαπάνες του Δήμου και τις πλέον βασικές ανάγκες της πόλης μας.

10,5 εκ. ευρώ για έργα και μελέτες σε όλο το Δήμο
Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013 είναι συνολικού ύψους 10.504.088,69 € και εκπονήθηκε σε συμφωνία με τους άξονες του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού προγράμματος 2012-2014 του Δήμου, όπως αυτός εγκρίθηκε με τη 209/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Πίνακας 1).
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 ενότητες:
• Η πρώτη ενότητα αφορά τα Νέα Έργα και τις Νέες Μελέτες συνολικού ύψους 2.024.933,19 €
• Η δεύτερη ενότητα αφορά τα Συνεχιζόμενα Έργα και τις συνεχιζόμενες Μελέτες από παρελθόντα έτη συνολικού ύψους 8.479.155,50 € .
Με αφορμή την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος για το 2013, ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, κ. Σ. Πανάς, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Σε μια ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική και όχι μόνο συγκυρία, ο Δήμος μας βάζει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο σχέδιο, που στόχο έχει αφενός να ενισχύσει τις υποδομές της πόλης μας και να αναβαθμίσει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, αφετέρου να προετοιμάσει το έδαφος για τις επόμενες μεγάλες παρεμβάσεις μας, που θα ακολουθήσουν μετά το 2013. Η υλοποίηση του Τεχνικού μας Προγράμματος θα μας επιτρέψει να δώσουμε λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα του τόπου μας. Και επιπλέον, μέσα από τις μελέτες που θα εκπονηθούν, θα μας επιτρέψει να διεκδικήσουμε μελλοντικά με αποτελεσματικότητα χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε την επόμενη γενιά έργων που οραματιζόμαστε».

 Οι Άξονες του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 3.538.233,40 €
ΑΞΟΝΑΣ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 2.591.917,96 €
ΑΞΟΝΑΣ 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – ΥΓΕΙΑ- ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3.677.704,14 €
ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5.000,00 €
ΑΞΟΝΑΣ 5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ 691.233,19 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.504.088,69 €
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 2.024.933,19 €
ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΑ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 900.479,96 €
ΜΕΛΕΤΕΣ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 438.000,00 €
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚA ΕΡΓΑ 270.000,00 €
ΕΣΠΑ 416.453,23 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
8.479.155,50 €
ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΑ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2.226.770,63 €
ΜΕΛΕΤΕΣ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 388.796,01 €
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚA ΕΡΓΑ 102.583,94 €
ΟΣΚ 7.061,15 €
ΕΣΠΑ 5.539.907,87 €
ΣΑΤΑ 78.463,92 €
ΔΑΝΕΙΟ 135.571,98 €

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.