Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου
Παρακαλούνται οι κ. Συνάδελφοι να προσέλθουν στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ και Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1/42

Αποδοχή και κατανομή ποσού 69.404,93 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

(Δεκέμβριος 2012)

 

2/43

Αποδοχή και κατανομή ποσού 2.568,34 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Δήμου (Δεκέμβριος 2012)

 

3/44

Αποδοχή ποσού 6.693,62 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Ν.3106/2003 (Δεκέμβριος 2012)

 

 

4/45

Αποδοχή και κατανομή ποσού 1.659,28 € για την κάλυψη μισθοδοσίας δύο ατόμων ΑμεΑ του «Θουκυδίδειου Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου» (Δεκέμβριος 2012)

 

5/46

Αποδοχή ποσού 31.880,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013 (ΣΑΤΑ)

 

6/47

Αποδοχή ποσού 56.524,45 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2013

 

7/48

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση των καθιερωμένων εκδηλώσεων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας

 

8/49

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου έτους 2012

 

9/50

Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για τους δικαιούχους κινητών τηλεφώνων του Δήμου μας

 

10/51

Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου»

 

11/52

Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου»

 

12/53

Ψήφιση κεκλεισμένων χρήσεων έτους 2013

 

13/54

1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2013

 

14/55

Έγκριση και διάθεση πιστώσεων που αφορούν σε τακτικές επιχορηγήσεις Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου για το έτος 2013.

 

15/56

Χαρακτηρισμός κωδικών αριθμών (Κ.Α.) του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013, ως δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής

 

16/57

Συζήτηση και λήψη κανονιστικής Απόφασης για τη διαδικασία χορήγησης αδειών θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης σε ΑμεΑ και λοιπές κατηγορίες στον Δήμο Αλίμου

 

17/58

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη θέσπιση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου – χώρου διανομής συσσιτίου

 

18/59

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της μετάβασης του δημάρχου και ειδικού συνεργάτη του στην Τεργέστη της Ιταλίας (4 έως 8 Μαρτίου 2013) και έγκρισης της σχετικής δαπάνης

 

19/60

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής εκκαθάρισης άχρηστου μηχανογραφικού υλικού έτους 2013

 

20/61

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σύμβασης συντήρησης λογισμικού πύλης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου

 

21/62

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σύμβασης συντήρησης εξοπλισμού ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου

 

22/63

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου που θα στεγάσει το ΚΔΑΠ Άνω Καλαμακίου

 

23/64

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου που θα στεγάσει το Κέντρο διανομής συσσιτίου – Κοινωνικού Παντοπωλείου

 

24/65

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας της επισκευής των ΜΕ 82083, ΚΗΗ 1782, ΜΕ 99162, ΚΗΗ 5181 και ΚΗΙ 6636 Δημοτικών οχημάτων

 

25/66

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας της επισκευής των ΜΕ 82083, ΚΗΥ 5616, ΜΕ 57411, ΚΗΥ 5703, ΚΗΥ 5782, ΚΗΙ 6128, ΚΗΥ 5602 και ΚΗΙ 6656 Δημοτικών οχημάτων

 

26/67

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τα δημοτικά ιατρεία

 

27/68

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας για την επισκευή πολυμηχανήματος ΦΑΞ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

28/69

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας για την ανάθεση – ανανέωση της συνδρομής του Δήμου στη νομική βάση πληροφοριών «Νομοθεσία & Νομοτέλεια – Νομολογία» για το έτος 2013»

 

 

29/70

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας για την προμήθεια γάλακτος έτους 2013

 

30/71

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα συντήρησης πυροσβεστήρων Δημοτικών Κτιρίων συστημάτων ενεργητικής Πυροπροστασίας του κλειστού Γυμναστηρίου

 

31/72

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση Ηλιακής Κουβέρτας (ισοθερμικού καλύμματος) στην κολυμβητική δεξαμενή του Κολυμβητηρίου»

 

32/73

Επιβολή προστίμου στην κ. ΚΑΛΦΑ ΧΑΡΟΥΛΑ για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001

 

33/74

Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001

 

34/75

Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ATHENS BADMINTON CULTURAL DEVELOPMENT.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001.

 

35/76

«Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΒΕΕ» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων του Ν. 2946/2001 .

 

36/77

«Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «COCO MAT» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001 .

 

37/78

«Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «EURO MOBILE HOUSE» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001 .

 

38/79

«Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΦΟΥΝΗ» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001 .

 

39/80

«Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «MEXX GREECE AEEBE»για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001 .

 

40/81

«Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «Ι.ΕΓΓΛΕΖΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001 .

 

 

41/82

«Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Ε. ΣΙΑ Ε.Ε.» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001 .

 

42/83

«Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΜΑΣΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Π.Ε.» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001 .

 

43/84

«Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «Κ.ΜΑΡΜΑΡΙΔΗ Α.Ε» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001 .

 

44/85

«Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ » για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001 .

 

45/86

«Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΛΑΪΝΑΣ& ΣΙΑ Ε.Ε..» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001 .

 

46/87

«Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «MASTER MEDIA SYSTEM» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων επί στέγης του Ν. 2946/2001

 

47/88

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου (πεύκου) επί του πεζοδρομίου στην Οδό Σκανδείας 48

 

48/89

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου (πεύκου) επί του πεζοδρομίου της οδού Κορυζή 6

 

49/90

Καθορισμός οριστικής θέσης περιπτέρου επί της Λ. Βουλιαγμένης 560, σύμφωνα με την υπόδειξη της Τροχαίας Ελληνικού (σχετ. η υπ. αριθμ. 189/2012 προγενέστερη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΣΑΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.