Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 18:30 στην Ειδική Αίθουσα Συνεδριάσεων “Κώστας Κονδύλης” του Δημαρχιακού Μεγάρου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, με θέματα:

1. Συζήτηση πρότασης της Κίνησης Πολιτών Ηλιούπολης (ΚΙ.Π.Η.) για τη διαχείρισης των απορριμμάτων στο λεκανοπέδιο Αττικής ό αίτημα.
2. Ενημέρωση για την Πορεία υλοποίησης του προγράμματος ΄΄ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ΄΄
3. Καθορισμός νέων θέσεων στάθμευσης ταξί.
4. Έγκριση θέσεων τοποθέτησης επτά νέων περιπτέρων.
5. Άρση απαλλοτρίωσης σε οικόπεδα επί των οδών Καλύμνου, Τριπόλεως και Ακρωτηρίου στα ΟΤ 606 και 607 του Δήμου Ηλιούπολης
6. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση ΤΑΠ σε οικόπεδο, επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 37, που φέρεται δικαιοπάροχος ο Αλέξιος Νάστος,
7. Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 4071/2012.
8. Λήψη απόφασης για την καταβολή των δεδουλευμένων, ασφαλιστικών εισφορών, φορολογικών επιβαρύνσεων και κρατήσεων των πρώην εργαζομένων στην επιχείρησης «ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.»

9. Έγκριση ματαίωση διάλυσης της σύμβασης του έργου «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 10ου Δημοτικού Σχολείου» και παραπομπή του θέματος στην Οικονομική επιτροπή για αποδοχή ή μη της πρότασης της αρμόδιας επιτροπής. Αρθ. 63/Ν 3669/2008.

10. Έγκριση σύστασης επιτροπής του άρθρου 63 Ν. 3669/2008 για το έργο «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 10ου Δημοτικού Σχολείου»

11. Εξέταση αιτήματος απαλλαγής από το πρόστιμο ΤΑΠ για υπόλοιπο δόμησης.

12. Ορθή επανάληψη της 449/12 απόφασης Δ.Σ. περί επικύρωσης πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

13. Ορθή επανάληψη της 448/12 απόφασης Δ.Σ. περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.

14. Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας.

15. Ορισμός ορκωτού για τη διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου στην υπό εκκαθάριση κοινωφελή επιχείρηση ΚΕΔΗΛ.

16. Παραλαβή και έγκριση πληρωμής της μελέτης «Στατική μελέτη μεταλλικού στεγάστρου στο κολυμβητήριο» (Α.Μ. 55/12).

17. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου για νέα δικάσιμο αγωγών.

18. Παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου «Ανακατασκευή-επισκευή ανοιχτών αθλητικών χώρων του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ. 29/11)

19. Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδού Λούβαρη και Υμηττού.

20. Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων Ρ40 σε οδούς της πόλης μας

21. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Δ΄ Τριμήνου 2012

22. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης εργασιών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών.

23. Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών

24. Ορισμός επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

25. Ορισμός Επιτροπών που αφορούν προμήθειες, υπηρεσίες και εργασίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

26. Ορισμός Επιτροπών παραλαβής έργων, εργασιών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

27. Ορισμός επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

28. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη συλλογικών οργάνων.

29. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους των επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης εργασιών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας

30. Ορισμός Επιτροπών αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας

31. Διαγραφές και λοιπές μεταβολές από βεβαιωτικούς καταλόγους

32. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

33. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

34. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

35. Έγκριση ή μη έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους συμπολίτες μας.

36. Κίνηση διαδικασιών για την συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου

37. Έγκριση νομικής δέσμευσης της δαπάνης για την μελέτη «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων»

38. Έγκριση νομικής δέσμευσης της δαπάνης για την μελέτη «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τα μηχανήματα»

39. Έγκριση νομικής δέσμευσης της δαπάνης για την μελέτη «Εργασίες αφαίρεσης ριζών πρεμνών σε κοινόχρηστους χώρους»

40. Έγκριση νομικής δέσμευσης της δαπάνης για την μελέτη «Προμήθεια εξαρτημάτων, ελαστικού σωλήνα και διαφόρων υλικών αναγκαίων για την εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος»

41. Έγκριση νομικής δέσμευσης δαπάνης για την μελέτη «Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή συστημάτων διαχείρισης νερού για την πυρασφάλεια»

42. Έγκριση νομικής δέσμευσης δαπάνης για την μελέτη «Προμήθεια ασυρμάτων για την επικοινωνία των δασοπυροσβεστών»

43. Έγκριση νομικής δέσμευσης δαπάνης για την μελέτη «Εργασίες για την αποψίλωση καθαρισμό αλσυλλίων, οικοπέδων δημοσίου κλπ.»

44. Νομική δέσμευση δαπάνης μελέτης με τίτλο «Προμήθεια πυροσβεστών κλπ για την δασοπυρόσβεση»

45. Έγκριση νομικής δέσμευσης δαπάνης για την μελέτη «Προμήθεια διαφόρων υλικών για την δασοπυρόσβεση»

46. Έγκριση νομικής δέσμευσης δαπάνης για την μελέτη «Σίτιση εθελοντών δασοπυροσβεστών»

47. Έγκριση νομικής δέσμευσης δαπάνης για την μελέτη «Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων»

48. Έγκριση νομικής δέσμευσης δαπάνης για την μελέτη «Εργασίες για το κλάδεμα και την κοπή ψηλών δέντρων»

49. Έγκριση νομικής δέσμευσης της δαπάνης για την μελέτη «Προμήθεια εργαλείων χειρός»

50. Έγκριση νομικής δέσμευσης και ορισμός τρόπου προμήθειας των ατομικών ειδών του ένστολου προσωπικού του δήμου.

51. Έγκριση δαπάνης διεξαγωγής των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.

52. Έγκριση δαπάνης και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης για την εκδήλωση – αφιέρωμα στις ιστορικές μνήμες της επανάστασης του 1821.

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.