Υπεράσπιση Δημόσιας Περιουσίας – Καταγγελία
Με ιδιαίτερη έκπληξη, στις 18.2.13, ο Δήμαρχος Ηλιούπολης έλαβε την απάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ Α.Ε., στην από 11.2.13 ανακοίνωση – καταγγελία του.
Η έκπληξή μας και η κατόπιν αυτής δικαιολογημένη αγανάκτηση συνίσταται στο γεγονός ότι ο κ. Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ Α.Ε., με τρόπο ανοίκειο, προσβλητικό και αδικαιολόγητο προσέβαλε όχι μόνο τον Δήμαρχο της Ηλιούπολης αλλά και τον Δήμο και τον λαό της Ηλιούπολης, που εδώ και δεκαετίες αγωνίζονται για την υπεράσπιση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας. Ο αγώνας αυτός μέχρι σήμερα έχει στεφθεί με επιτυχία. Ως αποτέλεσμα αυτών των αγώνων, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 5309/11 πρωτόδικη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που έχει δικαιώσει το Ελληνικό Δημόσιο και τους Δήμους Ηλιούπολης, Αργυρούπολης και Αλίμου. Παράλληλα, κατόπιν μηνυτηρίων αναφορών των Δημάρχων των ανωτέρω Δήμων έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σε βάρος των κληρονόμων ΝΑΣΤΟΥ, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 10/12 πρόταση του Εισαγγελέως Εφετών η οποία προτείνει την παραπομπή τους για να δικαστούν από το αρμόδιο Εφετείο Κακουργημάτων για βαρύτατα ποινικά αδικήματα, σε σχέση με αυτή την υπόθεση, και αναμένεται η έκδοση του σχετικού βουλεύματος.
Αυτό αποδεικνύει ότι ο Δήμος Ηλιούπολης προεχόντως, μαζί με τους όμορους ως άνω Δήμους, είχαν την πρωτοβουλία εδώ και δεκαετίες, να αναδείξουν το μεγάλο πρόβλημα καταπάτησης της δημόσιας περιουσίας, να γκρεμίσουν το μύθο «της ιδιοκτησίας ΝΑΣΤΟΥ», και με πρωτοβουλίες του Δήμου μας, δικαστικές και εξώδικες, και με την παλλαϊκή και δίκαιη απαίτηση και υποστήριξη των δημοτών μας, για την κατοχύρωση της δημόσιας περιουσίας, έχουμε σήμερα επιτέλους την αίσια έκβαση.
Ο Δήμος Ηλιούπολης και οι λοιποί ως άνω Δήμοι όχι μόνο δεν αμφισβήτησαν την επί των ακινήτων αυτών ιδιοκτησία του Δημοσίου, αλλά αντίθετα συνέπραξαν δικαστικά και εξώδικα με το Δημόσιο.
Αν ο Δήμος μας και οι λοιποί ως άνω Δήμοι δεν είχαν ανακαλύψει, αναδείξει το πρόβλημα, και αγωνιστεί για την υπεράσπιση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, η περιουσία αυτή θα είχε χαθεί εδώ και δεκαετίες, θα είχε παραδοθεί στα ιδιωτικά συμφέροντα, και βεβαίως ο αξιότιμος κύριος Διευθύνων Σύμβουλος δεν θα είχε τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τα ακίνητα αυτά.
Επομένως όταν απευθύνεται προς τον Δήμο Ηλιούπολης για να του παραδώσει μαθήματα, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον περισσότερο ενημερωμένος και προσεκτικός.
Απλή ανάγνωση του κειμένου της απάντησής του προς τον Δήμαρχο, αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος αυτός προσβάλει τον ίδιο του τον εαυτό και το κυριότερο δεν το αντιλαμβάνεται!
Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από τα ίδια τα γραφόμενά του.
Ειδικότερα :
Γράφει ο ίδιος :
1. «Διάβασα την ανακοίνωσή σας με ολοένα αυξανόμενη έκπληξη, καθώς τα μόνα που δεν αποτελούν ανακρίβειες στα όσα γράφετε είναι η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και οι συμμετέχοντες στη συνάντηση. Προς αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας και προς άρση των εντυπώσεων που προσπαθείτε να δημιουργήσετε, διευκρινίζω τα εξής:
Η παραχώρηση των δημοσίων ακινήτων προς το Χριστιανικό Κοπτορθόδοξο Πνευματικό Κέντρο Αθηνών δεν έγινε αυθαίρετα και χωρίς συνεννόηση με το Δήμο σε χώρο που επέλεξε η ΕΤΑΔ ΑΕ. Έγινε το 2007, με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου (επιστολή αντιδημάρχου προς ΚΕΔ από 20/12/2006), σε χώρο μάλιστα που ο ίδιος ο Δήμος Ηλιούπολης πρότεινε στους Κόπτες να αιτηθούν από την τότε ΚΕΔ. Η μόνη απόφαση που έλαβε σχετικά το Δ.Σ. της ΕΤΑΔ ΑΕ την 18/7/2012 ήταν η παράταση, όχι της συνολικής διάρκειας της παραχώρησης, αλλά της προθεσμίας ανέγερσης του λυόμενου ναού»
Απαντούμε :
Σφάλλει ο Διευθύνων Σύμβουλος, και αυτοεκτίθεται, διότι δεν επεδίωξε να πληροφορηθεί, μολονότι όφειλε, τις συνθήκες υπό τις οποίες εστάλη αυτή η επιστολή για το οικόπεδο που παραχωρήθηκε στους Κόπτες.
Αν το έπραττε θα διαπίστωνε ότι ο τότε Αντιδήμαρχος κ. Προβιάς έστειλε αυτή την επιστολή στις 20.12.2006, όταν πλέον
Η παράταξή του είχε χάσει τις εκλογές και από 1.1.2007 αναλάμβανε νέα Διοίκηση.
Χωρίς να υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (άραγε με ποια σύμφωνη γνώμη του Δήμου;).
Χωρίς να γνωρίζει κανείς, ούτε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της απερχόμενης Διοίκησης, την ύπαρξη αυτής της επιστολής.
Όταν αυτό έγινε γνωστό , σηκώθηκε θύελλα διαμαρτυριών τόσο από την απερχόμενη , όσο και από τη νέα Διοίκηση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Δεν υπήρχε καμία σύμφωνη γνώμη του Δήμου ούτε υπόδειξη χώρου, για την παραχώρησή του στους Κόπτες από την τότε ΚΕΔ. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε επιστολή οιουδήποτε παράγοντα, χωρίς την τήρηση των νομίμων διαδικασιών δεν συνιστά συναίνεση του Δήμου, και δεν τον δεσμεύει.
2. Ισχυρίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος ότι δήθεν δεν θέσαμε το θέμα της Κοπτορθόδοξης Εκκλησίας στην αντίστοιχη συνάντηση. Ο ισχυρισμός είναι αναληθής, αφενός μεν διότι τόσο αρχικά κατά την παραχώρηση από την ΚΕΔ, αλλά ούτε και κατά την παράταση της παραχώρησης, ούτε ερωτηθήκαμε, ούτε μας κατέστησαν κοινωνούς του προβλήματος. Αντιδράσαμε βεβαίως (παρότι σεβόμαστε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις), διότι η επιλογή του συγκεκριμένου ακινήτου στην συγκεκριμένη περιοχή, προκειμένου να εγκατασταθεί ναός, πιέζει, υποβαθμίζει το ήδη υποβαθμισμένο περιβάλλον, και θα καταστήσει τη ζωή των κατοίκων αφόρητη.
Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να θέσουμε το εύλογο ερώτημα :
Το Ελληνικό Δημόσιο μας έχει ήδη παραχωρήσει ακίνητα και επ’ αυτών έχουν κατασκευαστεί κτίρια κοινής ωφελείας και τούτο παρά το γεγονός ότι τα Δικαστήρια δεν είχαν ακόμα αποφανθεί ούτε καν σε πρώτο βαθμό. Σήμερα που έχει ήδη εκδοθεί η ανωτέρω τουλάχιστον πρωτόδικη απόφαση και που οι αντίδικοί μας, οι ΝΑΣΤΟΙ, βρίσκονται σε ποινική εκκρεμότητα, είναι περίεργη η άποψη του Διευθύνοντος Συμβούλου, ότι για να ασκήσει διοίκηση και διαχείριση των ακινήτων, θα πρέπει, δήθεν, να περιέλθουν τα ακίνητα αυτά τελεσίδικα στο Ελληνικό Δημόσιο, και όταν μόνο τελεσιδικήσει η υπόθεση «κληρονομιάς ΝΑΣΤΟΥ», τότε και μόνο τότε η ΕΤΑΔ θα συνεργαστεί μαζί μας για την αξιοποίηση των ακινήτων. Ο κ. Διευθύνων Σύμβουλος ισχυρίζεται (φαίνεται να μην έχει επίγνωση των λόγων του) ότι η ΕΤΑΔ θα πρέπει να απέχει από τα ακίνητα αυτά μέχρι την τελεσιδικία. Ο ισχυρισμός του ότι δεν είναι θεσμικά αρμόδιος για την προστασία της δημόσιας περιουσίας ελέγχεται ως αβάσιμος και καινοφανής. Η ΕΤΑΔ, όπως και προηγουμένως η ΚΕΔ, δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από τυπικές διατάξεις, αλλά ως όργανα του Δημοσίου οφείλουν να επαγρυπνούν για τη δημόσια περιουσία.
Υπενθυμίζουμε στον κ. Σύμβουλο ότι, εάν και ο Δήμος Ηλιούπολης υιοθετούσε εδώ και δεκαετίες την ίδια αντίληψη (αφού τα ακίνητα δεν του ανήκουν), τα ακίνητα θα είχαν χαθεί.
Τον καλούμε λοιπόν να επανεξετάσει την λογική των επιχειρημάτων του, κυρίως τις ενέργειές του, διότι είναι δυνατό να αποβούν σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
3. Ο κύριος Σύμβουλος μας κατηγορεί ότι δήθεν επιληφθήκαμε του επίδικου ακινήτου, προκειμένου να διαταράξουμε τη νομή του Δημοσίου.
Ουδέν αναληθέστερον! Η ιστορία όλων των διοικήσεων του Δήμου στον αγώνα για την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας και τα θετικά αποτελέσματα, αναγνωρισμένα από όλους, διαψεύδουν την παράφωνη κομπορρημοσύνη του κυρίου Συμβούλου. Το μόνο που πράξαμε είναι να προστατεύσουμε το συγκεκριμένο ακίνητο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, όπως πράττουμε για όλα τα δημόσια ακίνητα της πόλης.
4. Τελειώνοντας την ενδεικτική παράθεση των προσβλητικών θέσεων, παραθέτουμε το ακόλουθο απόσπασμα από την απάντησή του.
«Αντιλαμβάνομαι τη διαφωνία σας για τη λειτουργία Κοπτορθόδοξου ναού στην Ηλιούπολη (όχι τους λόγους, αλλά αυτό είναι δικό σας θέμα), αλλά δεν μπορώ να σεβαστώ τον «τσαμπουκά», τις κορώνες και τις αυθαιρεσίες και σίγουρα δεν δέχομαι μαθήματα δεοντολογίας και άσκησης των καθηκόντων μου από αυτοχρισμένους προστάτες της Δημόσιας Περιουσίας που μετέρχονται τέτοια μέσα».
Επ’ αυτής εκθέτουμε τα ακόλουθα :
Το ύφος και η γραφίδα του κ. Συμβούλου τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Ένας Διευθύνων Σύμβουλος δημοσίου φορέα, είναι αδιανόητο να διατυπώνει τα νοήματά του με τρόπο αγοραίο. Εν πάση όμως περιπτώσει εμείς δεν φιλοδοξούμε να του διδάξουμε ορθή διατύπωση.
Εκείνο που πρέπει να του υπενθυμίσουμε είναι ότι, διορισμένος ο ίδιος, δεν έχει το δικαίωμα να προσβάλλει εκλεγμένους δημοτικούς παράγοντες, που διαχρονικά υπερασπίζονται την δημόσια περιουσία, ούτως ώστε ο ίδιος σήμερα να δύναται να ασκεί τις αρμοδιότητές του.
Ο Δήμος Ηλιούπολης και ο Δήμαρχος δεν δέχονται μαθήματα δεοντολογίας. Η ιστορία μέχρι σήμερα μας έχει δικαιώσει.
Θα θέλαμε τέλος να επισημάνουμε στον αξιότιμο κύριο ότι αντί να αντιδικεί με τον Δήμο Ηλιούπολης και τον Δήμαρχο, οφείλει να συνεργάζεται μαζί τους, διότι ο στόχος είναι και πρέπει να παραμείνει κοινός.
Και βέβαια οφείλει ο ίδιος να μην εμφανίζεται, και μάλιστα γραπτώς, τόσο αγενής.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.