Και άλλες αιματηρές σπατάλες του Δημάρχου Ηλιούπολης

(ilioupolitoday.gr)
Οκτώβριος 2012. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ο επικεφαλής παράταξης Γ. Αναγνώστου παραπονέθηκε δικαίως στην πρόεδρο ότι καθυστερεί η ανάρτηση στο διαδίκτυο αποφάσεων του σώματος πάνω από τρεις μήνες.

Η πρόεδρος δικαιολογήθηκε ότι αυτό οφείλεται στην απομαγνητοφώνηση. Τότε πετάχτηκε ο υπογράφων και δήλωσε ως δημοσιογράφος, με βάση την πολυετή του επαγγελματική πείρα επί του συγκεκριμένου θέματος, ότι αυτή η απομαγνητοφώνηση είναι αδύνατον να διαρκεί πάνω από δύο ημέρες. Ο Δήμαρχος πετάχτηκε ότι δεν επιτρέπεται να αποκαλείται «ψεύτρα» η πρόεδρος του ΔΣ, ο δημοσιογράφος επέμεινε ότι λέει ψέματα και ότι ο ίδιος προσφέρεται να κάνει για μία συνεδρίαση αυτή τη δουλειά δωρεάν. Οποιοσδήποτε παρακολούθησε το επεισόδιο εύλογα μπορεί ν’ αναρωτήθηκε, «Γιατί ο Δήμαρχος καθυστερεί τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ; Αυτό δυσχεραίνει το έργο μόνο της αντιπολίτευσης και του Τύπου που κρίνει την εξουσία».Ανδρέας Κονδύλης: Οκτώ αλήθειες για το νέο Δημαρχείο Αλίμου

Λίγες μέρες μετά το περιστατικό ο Δήμαρχος με απόφασή του στις 29/11/2012 ανέθεσε σε μία επιχείρηση του κέντρου της Αθήνας (την «Πρακτικογραφή Χ.ΚΟΝΔΥΛΗ – Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ») «Δαπάνες ηχογράφησης και απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου».
Αλήθεια προς τι οι δαπάνες ηχογράφησης; Αυτό γίνεται με οποιοδήποτε απλό δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι. Αλλά ούτε αυτό χρειάζεται, αφού η ηχογράφηση ούτως ή άλλως γίνεται από την κονσόλα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αν υπάρχει ανάγκη απομαγνητοφώνησης από ιδιώτη ρωτάμε: Τι είδους γραμματειακή υποστήριξη διαθέτει ο δήμος; Ούτε απομαγνητοφώνηση δε μπορούν να κάνουν οι γραμματείς; Θα τρελαθούμε; Τόσα χρόνια πώς λειτουργούσε ολόκληρος δήμος;

Η δαπάνη για μία μόνο συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου είναι χωρίς ΦΠΑ μέχρι 756,09 €. Αν η συνεδρίαση διαρκέσει ακόμα και 5 ώρες η απομαγνητοφώνηση μπορεί να γίνει το πολύ σε 6, άντε 8 ώρες αν παρουσιαστεί πρόβλημα με ονόματα.
Η δαπάνη προβλέπεται και για: «Ηλεκτρονική επεξεργασία –επιμέλεια, φωτοαντίγραφα πρακτικών, βιβλιοδεσία με θερμοκόλληση και έγχρωμο εξώφυλλο, εγγραφή σε ηλεκτρονικά μέσα (CD με θήκη)».
Ηλεκτρονική επεξεργασία-επιμέλεια είναι η απλή σελιδοποίηση που κάνει κι ένας μαθητής του Δημοτικού δωρεάν.
Η θερμοκόλληση γίνεται μ’ ένα πάμφθηνο μηχάνημα που μπορεί να προμηθευτεί ο δήμος ακόμα και δωρεάν ως προσφορά από οποιοδήποτε φωτοτυπείο.
Για τα φωτοαντίγραφα ο δήμος διαθέτει ικανό αριθμό φωτοτυπικών και πολυμηχανημάτων.
Η εγγραφή σε ηλεκτρονικά μέσα (cd με θήκη) διαρκεί το πολύ 5 λεπτά της ώρας, τα δε εγγράψιμα cd είναι τόσο φθηνά που ντρέπεσαι να τ’ αγοράσεις από κατάστημα χαρτικών και παίρνεις και κάτι άλλο μαζί.

Συνολικά για 20 συνεδριάσεις η εταιρεία παίρνει 18.600 €. Αυτά για κάτι απλό που ο δήμος μπορεί να κάνει μόνος του εντελώς δωρεάν. Αν περισσεύουν αυτά τα χρήματα, ο Δήμαρχος μπορεί να τα δώσει σε άπορους ή για πετρέλαιο σε σχολεία. Αν πρέπει να τα δώσει για απομαγνητοφώνηση, φωτοαντίγραφα και cd, ας τα έδινε για ενίσχυση της τοπικής αγοράς της πόλης που κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα με τα αναμενόμενα κοινωνικά επακόλουθα για όλη την πόλη. Ας πάρει μία συνεδρίαση κάθε «φωτοτυπείο», βιβλιοπωλείο, χαρτοπωλείο, οποιοδήποτε αντίστοιχο κατάστημα της πόλης. Τότε δεν θα υπήρχε παράπονο για σπατάλη, που σίγουρα γίνεται. Αυτό απαιτεί η ανάγκη για δημοτική αρχή με κοινωνικό πρόσωπο, που βλέπεει και δρα σύμφωνα με τη συνολική κατάσταση των δημοτών. Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να καταλήξουμε κι εμείς σε σύνθημα: “Όχι άλλη ιδιωτικοποίηση του δήμου”.

Τα 930 € που στοιχίζει κάθε απομαγνητοφώνηση είναι τιμή υπερδεκαπλάσια από αυτή που μπορεί να χρεώσει ένα οποιοδήποτε ειδικό κατάστημα. Τι να πούμε; Δεν είμαστε εισαγγελείς. Αν χρειάζεται τέτοιος λειτουργός ας το κάνει μόνος του. Εμείς απλώς ενημερώνουμε.

Επιπροσθέτως, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ κατάφερε μετά από διαπραγματεύσεις με την ίδια εταιρεία για την ίδια δουλειά τιμή 73 € την ώρα, για μας πάλι υψηλή, αλλά πολύ χαμηλότερη από την τιμή που «πέτυχε» ο Δήμαρχός μας. Ιδού η απόφαση:

Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟΣ ΟΡ Γ Α Ν Ι ΣΜΟΣ Α Ν Α ΚΥ ΚΛ Ω ΣΗ Σ
( Ε . Ο. ΑΝ.)
Πα τ ησ ίων 1 4 7 , 1 1 2 5 1 Αθ ή να
Τ ηλ . : 210 8642255
Fax: 210 8627444
e-mai l : [email protected] .gr
Αθήνα, 17/09/2012
Αρ. Πρωτ. : 976
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΟ-ΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Ο.ΑΝ.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 2939/2001 όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 του Π.Δ. 99/2008
3. Την απόφαση της 35ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. (Θέμα: 4ο) του Ε.Ο.ΑΝ. (05/09/2012) για
ανάθεση υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης και ηλεκτρονικής επεξεργασίας πρακτικών του
Δ.Σ. στην εταιρία Πρακτικογραφή Χ.ΚΟΝΔΥΛΗ-Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ για τρεις (3) μήνες
μετά από διαπραγμάτευση τιμής.
4. Την με αρ.πρωτ.942/10.9.12 υποβολή προσφοράς από την εταιρία Πρακτικογραφή
Χ.ΚΟΝΔΥΛΗ-Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ
5. Τις ανάγκες του Οργανισμού για συνεχή υποστήριξη υπηρεσιών πρακτικογράφου
(ηχογράφηση και ηλεκτρονική επεξεργασία πρακτικών) στις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου
Αποφασίζεται
Η σύναψη συμφωνητικού μεταξύ του Οργανισμού και της εταιρίας Πρακτικογραφή
Χ.ΚΟΝΔΥΛΗ-Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ για την παροχή υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης
και ηλεκτρονικής επεξεργασίας πρακτικών του Δ.Σ αντί του ποσού των εβδομήντα τριών
ευρώ (73,00) συν ΦΠΑ για κάθε ώρα συνεδρίασης για χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δηλ. από 17-9-2012.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Λαζαρίδη Κωνσταντία-Αικατερίνη
ΑΔΑ: Β4ΘΔ46Ψ8ΟΖ-ΖΤΚ

Από αυτό απορρέει ότι ΚΑΙ αυτή η επιχείρηση στην οποία “προσέφυγε” ο Δήμαρχος είναι γνωστός θαμώνας διαδρόμων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι δηλαδή για μια μερίδα αιρετών αρχόντων “δικά μας παιδιά”.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.