Δήμος Αλίμου – Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 σε τακτική συνεδρίαση για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1/1 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για το διάστημα 1-1-2013 έως 31-8-2014.

 

2/2 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό (καταβολή αποζημίωσης) της κας Δέσποινας Ζαφειρίου, κατόπιν της με Α.Π. 21750/28.11.2012 αίτησής της.

 

3/3 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό (καταβολή αποζημίωσης) του κ. Αντωνίου-Νικολάου Παπαθεοδώρου, κατόπιν της με Α.Π. 17204/18-9-2012 αίτησής του.

 

4/4 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 2412/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών).

 

5/5 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 1966/11 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών).

 

6/6 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της άσκησης αναιρέσεως κατά της υπ΄αριθμ. 6082/10 οριστικής αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 1ο).

 

7/7 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραίτηση από την αναίρεση που ασκήσαμε κατά της υπ’ αριθμ. 1106/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Δ΄Τριμελές), υπόθεση Μιχαήλ Χριστοδούλου

 

8/8 Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών κάθε φύσης προμηθειών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και απ΄ ευθείας ανάθεσης (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) για το 2013.

 

9/9 Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών προμήθειας ανταλλακτικών και καυσίμων για το έτος 2013.

 

11/11 Αιτιολογική έκθεση για τροποποίηση της σύμβασης έτους 2012 «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.