Δελτίο απογραφής στρατευσίμων
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η:
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

κατόπιν του με αριθμ.Φ.437/1/29341 /2012 εγγράφου της Στρατολογικής υπηρεσίας Αττικής, Τμήμα 2ο
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ό τ ι :
Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1995 (ανήκοντες στην κλάση 2016) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο απογραφής στις Στρατολογικές Υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από
02 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2013, με τα εξής δικαιολογητικά :
Α. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το ελληνικό διαβατήριο τους και Πιστοποιητικό γεννήσεως Δήμου ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε μητρώο αρρρένων.

Β. Οσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, στην οποία περιγράφεται με σαφήνεια ή πάθησή τους.

Γ. Οσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις υπέχουν, ως διοικητικές κυρώσεις, τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις :

(1) Ενός (1) μήνα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Δελτίου απογραφής.

(2) Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής Δελτίου απογραφής.

(3) Τριών (3) μηνών, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.